സീയോനിലെ അഴുകിയ നാറ്റം ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്വന്തം പാസ്റ്റർ തുറന്നുകാട്ടുന്നു

സ്വന്തം അനന്തരാവകാശം നശിപ്പിച്ച് പന്നികളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുടിയനായ പുത്രനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് 15:15-16, അവൻ ആ ദേശത്തിലേ പൌരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ ചെന്നു ആശ്രയിച്ചു. അവൻ അവനെ തൻ്റെ വയലിൽ പന്നികളെ മേയ്പാൻ […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 7

ഇതിന് മുൻപുള്ള ലേഖനത്തിൽ ചോദിച്ച ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്നും ടിപിഎമ്മിന് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ടിപിഎം സീയോനിൻ്റെ മാന്ത്രികതയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കായി […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 6

ടിപിഎം സഭയുടെ ഉപദേശം ഇന്നും ഒരു മുൻ ടിപിഎം ചീഫ് പാസ്റ്റർ എഴുതിയ “വെളിപ്പാട് പുസ്തക വ്യാഖ്യാനം” എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന പരമ്പരയുടെ 6-‍ാ‍ം […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 5

സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ, ഒരു നീണ്ട അവധിക്ക് ശേഷം, ടിപിഎം തീവ്രവാദികളുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങളുമായി ഇതാ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 3:17 (അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ്) “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിപ്പിൻ; ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 4

എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിവാഹിതനായിരുന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊസ്തലൻ എന്ന പദവിക്ക് യോഗ്യനാകുമോ? ഞങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ പരമ്പരയിലെ നേരത്തെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക – ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികത. അവ […]

ടിപിഎം ആരാധനയെ ഭരിക്കുന്ന അന്തിമ മാനേജ്മെൻറ്റ് – 1

ടിപിഎമ്മിലെ ആരാധന യോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രസം ഉണ്ട്. ആത്മീയമായി പക്വത ഇല്ലാത്തവരെ അത് അവരുടെ പിടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. “ടിപിഎം ആരാധനയെ ഭരിക്കുന്ന അന്തിമ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക്” സ്വാഗതം. പരസ്യപ്പെടുത്തൽ (ADVERTISING) ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുതോന്നുന്നുവെന്ന് […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 3

ഇത് ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന സീയോൻ പരമ്പര യിലെ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിലെ സീയോൻ സെഖര്യാവ് 8:3, “യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ സീയോനി ലേക്ക് മടങ്ങിവന്നു യെരൂശലേമിൻ്റെ […]

ദൈവം വാട്ട്‌സ്ആപ്പിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ടിപിഎം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നപ്പോൾ

ടിപിഎം ചീഫിൻ്റെയും അയാളുടെ ശിങ്കിടികളുടെയും അഹങ്കാര മനോഭാവം കാണി ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ എഴുതിയ നാടകമാണിത്. ഞങ്ങൾ ദൈവം വാട്‌സ്ആപ്പിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ടിപിഎം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരിഹാസ്യമായ ഒരു കാഴ്ച […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 2

പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത്. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പരമ്പരയിലെ 2-‍ാ‍ം ഭാഗ ത്തിൽ, തിരുവെഴുത്തുകളിലുടനീളം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സന്ദർഭം ഞങ്ങൾ […]

ടിപിഎം സീയോൻ്റെ മാന്ത്രികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു – 1

ടിപിഎം ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും ഒരു മാന്ത്രിക വടി ഉണ്ട്, അവർ വെളുത്ത പരുത്തി (COTTON) വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാൽ സമ്മോഹനത്തിൽ (HYPNOTISE) ആണെന്ന കാര്യം മറക്കുന്നു. ടിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ, ടിപിഎം […]