ടിപിഎം വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീക ചൂഷണത്തിൻ്റെ സർവ്വേ

പ്രിയപ്പെട്ട  ടിപിഎം  വിശ്വാസികളെ,

നിങ്ങളുടെ  സഭയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഉത്തരം തരുക ..

നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ  ഉത്തരം  “YES” എന്നോ  “NO”  എന്നോ മാത്രമായിരിക്കട്ടെ.
 1. നിങ്ങളുടെ സഭ അറിവുകൾ അനുയായികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ  കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
 2. നിങ്ങളുടെ സഭ മേലധികാരിയും മറ്റു നേതാക്കളും അനുയായികളെ അനുസരിപ്പിക്കുവാനായി പൊതുവിൽ നാണം കെടുത്താറുണ്ടോ?
 3. നിങ്ങളുടെ സഭ മേലധികാരിയും മറ്റു മൂപ്പന്മാരും അവരെ വിമർശിച്ചാലോ ചോദ്യം ചെയ്താലോ അസഹിഷ്ണതയായി കരുതി ദുരാത്മാവിൻ്റെ പീഡനം ആണെന്ന് പറയാറുണ്ടോ?
 4. നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയ അംഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽനിന്നും നിരുത്സാഹ പെടുത്താറുണ്ടോ? അവർ ദുഷ്ടരും മലിനപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ ആത്മീകതക്ക് അപകടവുമാണെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തരാറുണ്ടോ?
 5. സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ വേറെ സഭയിലെ പോയാൽ അത് ദൈവത്തെ വിടുന്നതിന് തുല്യമാണോ?
 6. വേറൊരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ശാസിക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?ruler-1
 7. സഭയിൽ സംരക്ഷണത്തിന് പകരം നിയന്ത്രണം ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
 8. ശമനമില്ലാതെ പിരിയാബന്ധം പോലെ ആടുകളോട് “ആരാണ് അധികാരി” എന്ന് അടിക്കടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?
 9. മറ്റുള്ളവർ സഭ എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയി എന്ന് ചോദിയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? “നിങ്ങളുടെ മൂപ്പന്മാരുടെ” പ്രസ്താവന അതേപടി അംഗികരുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
 10. നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചു് പുസ്തകങ്ങൾ, ടേപ്പുകൾ,സിഡികൾ, പ്രാസംഗികർ, ഗാനങ്ങൾ മുതലായവ സസൂഷ്മം നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ടോ?
 11. മനപ്പൂർവമായി മാറ്റിനിർത്തിയ യോഗങ്ങളിലൊഴികെ സഭയിലെ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്നും സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂഗരായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള നിരന്തരമായ സമ്മർദം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഇതിൽ പങ്കെടുത്തില്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീകതയും ആത്മാർത്ഥതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടോ?
 12. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ/വിശുദ്ധർ/അപ്പൊസ്തലന്മാർ എന്നിവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കോപിക്കും എന്നൊരു നിഗൂഢമായ ധാരണ ഉണ്ടോ?
 13. അവിടെ കൂട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ പോലും വേർപെടുത്തുന്ന പ്രവണതയുണ്ടോ?
 14. സ്ഥിരമായി പാപബോധവും നാണംകെടുത്തലും നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
 15. അംഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ചാരപണിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി എതിരാളിയുടെ പാപം ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ പറയുന്ന പ്രവണത നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?
 16. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നിയമം പരിപാലിക്കുവാനുള്ള ഭയം, പൊതു ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ അപമാനിക്കുമോ തിരസ്ക്കരിക്കുമോ എന്ന ഭയം?
 17. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള  അറിവ്, എന്താണ് പൊതുവായ അറിവ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ  ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും  നിസ്സാരമായ പാപംപോലും എറ്റുപറഞ്ഞു അവരുടെ മനഃസാക്ഷിയെ നേതൃത്യത്തിന് അടിമപ്പെടുത്താറുണ്ടോ?
 18. സഭാമദ്ധ്യേ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ തന്നെയും “ഇത് ഏകാഭിപ്രായമാണ്” എന്ന് അവകാശപ്പെടാറുണ്ടോ?
 19. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനെ “മന്ത്രിക്കൽ,  പരദൂഷണം പറച്ചില്‍, അപവാദം, വിടുവാക്ക്, അനുസരണമില്ലായ്മ” എന്നൊക്കെ കുറ്റംചുമത്തപ്പെടാറുണ്ടോ?
 20. ഭിന്നാഭിപ്രായം  പരസ്യമായി ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടോ?  നിങ്ങളുടെ യശസ്സ് മറക്കുള്ളിൽനിന്നും കൊലപ്പെടുത്തിയോ? നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പഴയതും പുതിയതുമായ വെളിപ്പാടുകളും പാപങ്ങളും തിരശീലയുടെ പുറകിൽനിന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
 21. യേശു ക്രിസ്തുവിനും ദൈവത്തിനും യോഗ്യമല്ലാത്ത കൂറ് നേതൃത്വത്തിന് നൽകാറുണ്ടോ, അത് ബിംബാരാധനയാകുന്നു?
 22. പുൽപിറ്റിൽനിന്നും നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾ മനഃപൂർവം ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ  വ്രണപ്പെടുത്താറുണ്ടോ?
 23. “സ്ഥിരോത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച” നേതാക്കളെ അനുസരിക്കുക, കേൾക്കുക, താഴ്ന്നിരിയ്ക്കുക മുതലായവ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ?
 24. എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുമെന്ന പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ?
 25. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഭയം നിങ്ങളെ ഭരിക്കാറുണ്ടോ?
 26. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരു നിശബ്ദതയുടെ കോഡുണ്ടോ? സഭയിലെ പരിപാടികളും നേതാക്കന്മാരുടെ കുറവുകളും പറയാൻ പാടില്ലേ?
 27. ആത്മീക നേതാക്കൾ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായം  അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറുണ്ടോ?

പരിണിതഫലം 

 •  എല്ലാം “NO”                        –  നിങ്ങളുടെ  സഭ ആപേക്ഷികമായി നല്ലതാണ്
 • 25% ത്തിനുമേൽ “YES”      –  സഭ അനാരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു
 • 50% ത്തിനുമേൽ “YES”      –  സഭ  കൂടുതൽ അനാരോഗ്യം
 • 75% ത്തിനുമേൽ “YES”      –  സഭ  ആധികാരികമായ ഒരു CULT
 • എല്ലാം “YES”                         –   ആശ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *