ടിപിഎമ്മിലെ പരസ്യശൈലി – തട്ടിപ്പും കവർച്ചയും

8 Replies to “ടിപിഎമ്മിലെ പരസ്യശൈലി – തട്ടിപ്പും കവർച്ചയും”

 1. Fromtpm കാരേ,
  “ഫ്രാൻസിസ് (ബിജു) എന്ന പേരുള്ള ഒരു ടിപിഎം ശുശ്രുഷകൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ബട്ടലായിൽ (ദരിവാൾ സെൻറെർ) കുറച്ചു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു”

  ഏത് തോട്ടത്തിലും കളകൾ ഉണ്ടാകും, പറിക്കേണ്ടവൻ അതിന്റെ സമയത്തു പറിച്ചു വൃത്തിയാക്കും.*[[Mat 13:30/Malayalam Bible]]* രണ്ടുംകൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ; കൊയ്ത്തു കാലത്തു ഞാന്‍ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കളപറിച്ചു കൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന്നു കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എന്റെ കളപ്പുരയില്‍ കൂട്ടിവെപ്പാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.”
  കളകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു അറിവുള്ളവരാരും തോട്ടം ഉപേക്ഷിക്കയില്ല.

  ഏതോ കളകളായ വ്യക്തികൾ പിരിവു നടത്തി എന്നതിനാൽ TPM ൽ മൊത്തമായും പ്രമാണം അതാനെന്നു പറഞ്ഞുപരത്തുന്നവർ വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
  പിരിവെടുത്തു കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയരുതു എന്നതാണ് TPM ൽ സർക്കുലരായും ഇറക്കീട്ടുള്ള പ്രമാണം.
  “എന്താ ഇങ്ങനെത്ത നല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള പല സർക്കുലരും അറിയാത്തമട്ടിൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത്”,
  ഒരു വശമാത്രമേ കാണുന്ന എഫ്രയീമോ?
  [Hos 7:8 എഫ്രയീം ജാതികളോടു ഇടകലര്‍ന്നിരിക്കുന്നു; എഫ്രയീം മറിച്ചിടാത്ത ദോശ ആകുന്നു.]

 2. Fromtpm അസുവിശേഷക്കാരേ,

  “ഈ പറയപ്പെടുന്ന സീയോനിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകാരിൽ (ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ) ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സക്കായിയുടെ മനസ്സ് ഇല്ലെന്ന് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ.”

  Fromtpm ക്കാർക്ക് സക്കായിലൂടെ ഉപദേശം നെരേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ.

  “സക്കായിയോ നിന്നു കർത്താവിനോടു: കർത്താവേ, എൻറ്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ടു; വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലുമടങ്ങു മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.“
  സക്കായി തന്റെ ദാനശീലം കർത്താവിനോടാണ് അറിയിച്ചത്
  അല്ലാതെ fromtpm കാരോടല്ല.!!
  [Mat 6:2 ആകയാല്‍ ഭിക്ഷകൊടുക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യരാല്‍ മാനം ലഭിപ്പാന്‍ പള്ളികളിലും വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിന്റെ മുമ്പില്‍ കാഹളം ഊതിക്കരുതു; അവര്‍ക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്നു ഞാന്‍ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.]

  ആകയാൽ ഇങ്ങനെയൊരു കുറ്റം സാമാന്യ വിവേകം ഉള്ളവരാരും പറയില്ല.

 3. “യേശുവിൻറ്റെ കുറ്റബോധം തരുന്ന ദിവ്യ സാമീപ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, സക്കായിയെ പോലെ തെറ്റ് തിരുത്തുകയും മാനസ്സാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ”
  എന്ന്
  ഇത് എഴുതുന്ന fromtpm കാർക്ക് യേശുവിന്റെ കുറ്റബോധം തരുന്ന ദിവ്യ സാമീപ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,
  ആരേയും കുറ്റം പറയാൻ സൈറ്റ് തുടങ്ങാത്ത, TPMകാർക്കു നേരേ വിധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തെറ്റു തിുത്തുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു

  *[[Mat 7:1-2/Malayalam Bible]]* %v 1% “നിങ്ങള്‍ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിധിക്കരുതു. %v 2% നിങ്ങള്‍ വിധിക്കുന്ന വിധിയാല്‍ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും; നിങ്ങള്‍ അളക്കുന്ന അളവിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും അളന്നു കിട്ടും.
  യേശു ഈ പറഞ്ഞ വചനം tpmകാർക്കും fromtpmകാർക്കും കൂടെയുള്ളതാണ്.

 4. Fromtpmകാരേ,!
  ത്യാഗപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നേ,

  എന്നാൽ
  ശാരീരിക ആരോഗ്യം, വയസ്സ്,
  സ്ഥാനം, ജീവിത തിരക്ക്, സമയക്കുറവു, സദസ് അഭിമുഖീകരണം. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടു വേണം ത്യാഗപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതത്തെ വിമർശിക്കേണ്ടത്.
  *[[Pro 12:10/Malayalam Bible]]* നീതിമാന്‍ തന്റെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രാണാനുഭവം അറിയുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉള്ളമോ ക്രൂരമത്രെ.

  *മനുഷ്യനായി വന്ന യേശു നമുക്കു കാണിച്ച മാതൃകയിൽ:
  [[Mat 13:2]] Malayalam Bible* വളരെ പുരുഷാരം അവന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നുകൂടുകകൊണ്ടു അവന്‍ പടകില്‍ കയറി ഇരുന്നു; പുരുഷാരം എല്ലാം കരയില്‍ ഇരുന്നു.
  ആയതിനാൽ യേശുവിന് ത്യാഗജീവിതം ഇല്ലെന്നു പറയാനാകുമോ?

  പൗലോസ് മാതൃക;
  [[Mat 8:20/Malayalam Bible]]* യേശു അവനോടു“കുറുനരികള്‍ക്കു കുഴികളും ആകാശത്തിലെ പറവകള്‍ക്കു കൂടുകളും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തലചായിപ്പാന്‍ ഇടം ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.”
  *[[Act 28:29-30/Malayalam Bible]]* %v 29% അവന്‍ കൂലിക്കു വാങ്ങിയ വീട്ടില്‍ രണ്ടു സംവത്സരം മുഴുവന്‍ പാര്‍ത്തു, തന്റെ അടുക്കല്‍ വരുന്നവരെ ഒക്കെയും കൈക്കൊണ്ടു %v 30% പൂര്‍ണ്ണ പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെ വിഘ്നംകൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു ഉപദേശിച്ചും പോന്നു.
  തലചായിപ്പാൻ സ്ഥലമിലാതെ ജീവിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം അറിയിപ്പാൻ കൂലിക്കു വീടു വാങ്ങിയതിനാൽ, പൗലോസ് ത്യാഗജീവിതം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാനാകുമോ? (കൊരിന്ത്യർ 4:12 ൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു, “അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും വ്യാപരിക്കുന്നു.)
  എന്നാൽ ഇത് ഏത് വീക്ഷണത്താൽ എന്നത് നല്ലവണ്ണം ആത്മീകമായി ഇനിയും fromtpmകാർ പഠിക്കാനുണ്ടു.

 5. പ്രിയ ദീപ്,
  ഈ കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം പിരിയെടുക്കാതെ തനിയെ മുളച്ചു വന്നതാണോ?
  ആദ്യമായി സീയോൻ എന്താണെന്നു മനസിലാക്കുക, അപ്പോൾ അറിയാം ഈ തെമ്മാടികൾ എവിടേക്കാണ് പൊടിക്കുന്നതെന്ന്? വലിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുറികൾ പറയുന്നല്ലോ? ഈ അദ്ധ്യാന്യങ്ങൾ മുഴുവനായി ടിപിഎം കണ്ണട കൂടാതെ വായിക്കുമ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാകും.
  ലൂക്കോസ് 12:56-57, “കപടഭക്തിക്കാരേ, ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഭാവത്തെ വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു അറിയാം;എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ വിവേചിപ്പാൻ അറിയാത്തതു എങ്ങനെ? ന്യായമായതു എന്തെന്നു നിങ്ങൾ സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്തു?”

  1. Bro. jose എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് –
   “ഈ കാലത്തെ വിവേചിപ്പാൻ അറിയാത്തതു എങ്ങനെ?”
   ഈ കാലം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം വെളിപ്പെടുത്താൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലം അല്ലെന്ന് അറിയാത്തത് എങ്ങനെ?,

   ഇത് നല്ല വർത്തമാനം(Good news) പറയുന്ന കാലം.

   ന്യായമായതു എന്തെന്നു നിങ്ങൾ സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്തു?”
   ന്യായമായതു എന്ത്?
   1.അവനവന്റെ അറിവിനും കഴിവിനും ഒത്തതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിനെ, കുറ്റംപറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്, ന്യായമായതല്ല എന്ന് സ്വയം വിധിക്കാത്തതെന്ത്?
   [Mat 20:15/Malayalam Bible] എനിക്കുള്ളതിനെക്കൊണ്ടു മനസ്സുപോലെ ചെയ്‍വാന്‍ എനിക്കു ന്യായമില്ലയോ? ഞാന്‍ നല്ലവന്‍ ആകകൊണ്ടു നിന്റെ കണ്ണു കടിക്കുന്നുവോ?

   2.ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നത് സ്വയം അറിയാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
   [1Pe 2:23/Malayalam Bible] തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ടു പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടു ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവങ്കല്‍ കാര്‍യ്യം ഭരമേല്പിക്കയത്രേ ചെയ്തതു.

 6. മറുപടി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത എന്തിനാണ് എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് എന്ന ഓപ്ഷന്റെ ആവശ്യം reply ക്ക് വേണ്ടിയാണ്..പകരുംതോറും വളരുന്നതാണ് അറിവ്… അതിന് കഴിവില്ലാത്തവർ, പ്രതികരിക്കാൻ മുതിരാത്തവർ വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ മാത്രമായി ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങരുത്.. സൊ തിങ്ക് എബൌട്ട് ഇറ്റ്.

 7. Bro.Jose, Bro.Justin, എവിടെപോയോ, fromtpm പിന്മാറ്റക്കാരോട കൂടി നിന്നത് മതിയാക്കി മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ!
  അല്ല English commentന്റെ പിന്നാലേ പോയതിനാൽ മഴയാളത്തിന്ന് മറുപടി പറയാൻ പിന്മാറ്റക്കാര്ക്ക് ആളില്ലാതേയായോ?

  Fromtpmകാരേ ഒന് ഓർക്കേണം,
  കുറ്റം പരത്തുന്ന അസത്യം അധികം പിടിച്ചുനിൽക്കില്ല (അത് tpmകാരിലായാലും)!….

  “സത്യമേവജയതേ”.

  സുവിശേഷം(good news) അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ സൈറ്റും അവസാനിക്കേണ്ടിവരും!!…

Leave a Reply to Deep Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *