എളുപ്പം സ്വാധീനിക്കാവുന്ന മനസ്സുകളിൽ ടിപിഎം വിഷം കുത്തിവെയ്ക്കുന്നു

5 Replies to “എളുപ്പം സ്വാധീനിക്കാവുന്ന മനസ്സുകളിൽ ടിപിഎം വിഷം കുത്തിവെയ്ക്കുന്നു”

 1. Fromtpmകാർക്കു പറ്റിയത് എന്ത്?

  “വീക്ഷണക്കുഴപ്പം” ഭാഗം-3

  ലക്ഷ്യത്തെ കാലേബിനെപ്പോലെ വീക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഈ പിന്മാറ്റക്കാർക്ക് പറ്റിയത്.
  *[[Num 14:24]] Malayalam Bible* എന്റെ ദാസനായ കാലേബോ, അവന്നു വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ടും എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായി അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടും അവന്‍ പോയിരുന്ന ദേശത്തേക്കു ഞാന്‍ അവനെ എത്തിക്കും; അവന്റെ സന്തതി അതു കൈവശമാക്കും.
  *[[Num 13:32-33/Malayalam Bible]]* %v 32% തങ്ങള്‍ ഒറ്റു നോക്കിയ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു അവര്‍ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു ദുര്‍വ്വര്‍ത്തമാനമായി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍ഞങ്ങള്‍ സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റുനോക്കിയ ദേശം നിവാസികളെ തിന്നുകളയുന്ന ദേശം ആകുന്നു; ഞങ്ങള്‍ അവിടെ കണ്ട ജനം ഒക്കെയും അതികായന്മാര്‍; %v 33% അവിടെ ഞങ്ങള്‍ മല്ലന്മാരുടെ സന്തികളായ അനാക്യമല്ലന്മാരെയും കണ്ടു; ഞങ്ങള്‍ക്കു തന്നേ ഞങ്ങള്‍ വെട്ടുക്കിളികളെപ്പോലെ തോന്നി; അവരുടെ കാഴ്ചെക്കും ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെ തന്നേ ആയിരുന്നു.)

  മറ്റ പത്തുപേരും, വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ കണ്ടതുപോലെയാണ് ഈ പിന്മാറ്റക്കാർ നല്ലകാര്യത്തിനായുള്ള ആത്മീക യാത്രയിൽ വരുന്ന ഇടർച്ചകളെ കാണുന്നത്, *[[Mat 11:12/Malayalam Bible]]* യോഹന്നാന്‍ സ്നാപകന്റെ നാളുകള്‍ മുതല്‍ ഇന്നേവരെ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തെ ബലാല്‍ക്കാരം ചെയ്യുന്നു; ബലാല്‍ക്കാരികള്‍ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു.

  സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ, പല പോരാട്ടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണം എന്ന, വെളിപ്പാട് ഈ പിന്മാറ്റക്കാർക്കു അറിയില്ല *[[Joh 16:33/Malayalam Bible]]* നിങ്ങള്‍ക്കു എന്നില്‍ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ലോകത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കഷ്ടം ഉണ്ടു; എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിന്‍; ഞാന്‍ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. *[[Mat 10:22/Malayalam Bible]]* എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകെക്കും; അവസാനത്തോളം സഹിച്ചുനിൽക്കുന്നവനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

  ഏത് സംഘടനയിലായാലും, ഒരു നടത്തിപ്പു എന്നുള്ള നുഖം ഉണ്ടാകും.അത് സ്വഭാവികം.
  എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് കുട്ടം വിട്ടു പുറത്തുപോയ ഈ പിന്മാറ്റക്കാർ, കഷ്ടം പോരാട്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ. *[[1Co 1:18/Malayalam Bible]]* ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവര്‍ക്കും ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു.)
  ആകയാൽ,
  ഈ പിന്മാറ്റക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്തും സംഘടനയിലും സ്തിരമാകാത്തവരായിരിക്കും.
  മാത്രമല്ല മുമ്പു താൻ ചേർന്നുനിന്ന സംഗത്തോടു, കഠിണമായ കുറ്റാരോപണമായി വളരെ ജ്ഞാനത്തോടെ എതിർക്കും എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു *[[Pro 18:1/Malayalam Bible]]* കൂട്ടംവിട്ടു നടക്കുന്നവന്‍ സ്വേച്ഛയെ അന്വേഷിക്കുന്നു; സകലജ്ഞാനത്തോടും അവന്‍ കയര്‍ക്കുംന്നു.

  പിന്നീട് ആ പത്തുപേരും, ദുർവ്വർത്തമാനം(bad news or evil report ) പരത്തുന്നതുപോലെ. ഈ പിന്മാറ്റക്കാർ, സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഹീനപ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. “*[[Num 13:32]] Malayalam Bible* തങ്ങള്‍ ഒറ്റു നോക്കിയ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു അവര്‍ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു ദുര്‍വ്വര്‍ത്തമാനമായി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍ഞങ്ങള്‍ സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റുനോക്കിയ ദേശം നിവാസികളെ തിന്നുകളയുന്ന ദേശം ആകുന്നു; ഞങ്ങള്‍ അവിടെ കണ്ട ജനം ഒക്കെയും അതികായന്മാര്‍”)
  മനുഷ്യർ കാണുന്നതുപോലെ കാണുവാനുള്ള പ്രാകൃത കാഴ്ച്ചപ്പാചുള്ളവരായി, താങ്ങൾ പേടിച്ചതു മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ദുർവ്വർത്തമാനം പരത്തി പലരെയും പേടിപ്പിക്കും.
  ദേശത്തെ നോക്കാൻ പോയവർ, അവർ ദേശത്തെയല്ല കണ്ടത്, പിന്നയോ ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷവാസത്തെ അത്രേ!

  *[[Luk 2:15/Malayalam … കര്‍ത്താവു നമ്മോടു അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണേണം എന്നു തമ്മില്‍ പറഞഞു.).
  അതേ കർത്താവു അറിയിച്ച ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ പോയി കാണേണ്ടത് കാണാതെ, ആവശ്യമില്ലാത്തത് കണ്ടു പിന്മാറിപ്പോയവരാണ് ഈ fromtpmകാർ.
  യേശുക്രിസ്തുവായ ശിശുവിനെയല്ല, അവൻ ജനിച്ചത്, “മാടുകളുടെ തൊഴുത്തായിപ്പോയല്ലോ” എന്ന് ജനിച്ച സ്ഥലസാഹചര്യമാണ് നോക്കിയത്.
  ഇതുതന്നെയാണ് ഈ പിന്മാറ്റക്കാരുടെയും കാഴ്ച്ച. അതുകൊണ്ടാണ് മാനുഷമായ കുറ്റങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്.

  Fromtpm കാർ ദൈവരാജ്യം പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, ദാവീദ് സീയോൻ പിടിച്ചതുപോലെ, പ്രതിസന്ധി വക വെക്കാതെ, വല്ലവിധേനയും മുന്നേറുമായിരുന്ന് (*[[2Sa 5:8/Malayalam Bible]]* അന്നു ദാവീദ്ആരെങ്കിലും യെബൂസ്യരെ തോല്പിച്ചാല്‍ അവന്‍ നീര്‍പ്പാത്തിയില്‍കൂടി കയറി ദാവീദിന്നു വെറുപ്പായുള്ള മുടന്തരെയും കുരുടരെയും പിടിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കൊണ്ടു കുരുടരും മുടന്തരും വീട്ടില്‍ വരരുതു എന്നൊരു ചൊല്ലു നടപ്പായി. *[[Phi 3:11/Malayalam Bible]]* അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിന്നും ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്‍ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കേണം എന്നു വെച്ചും ഞാന്‍ അവന്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ചവറു എന്നു എണ്ണുന്നു.)

  ചുറ്റുപാടുള്ള മാനുഷമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നന്മെക്കായി അംഗീകരിച്ചു മുന്നേറുമായിരുന്നു *[[Rom 8:28/Malayalam Bible]]* എന്നാല്‍ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും, നിര്‍ണ്ണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കും തന്നേ, സകലവും നന്മെക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു.)
  എന്നാൽ പുറകോട്ടു, ശേഷം മനുഷ്യരെപ്പോല പോയതുമാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെയും പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
  ആകയാൽ പിന്മാറിപ്പോകുന്നവർ നാശയോഗ്യർ. (*[[Joh 17:12/Malayalam Bible]]* അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവരെ നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തില്‍ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു; ഞാന്‍ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു; തിരുവെഴുത്തിന്നു നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന്നു ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരില്‍ ആരും നശിച്ചുപോയിട്ടില്ല.*[[Mat 7:13/Malayalam Bible]]* ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്തു കടപ്പിന്‍; നാശത്തിലേക്കു പോകുന്ന വാതില്‍ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതില്‍കൂടി കടക്കുന്നവര്‍ അനേകരും ആകുന്നു.) അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ വഴി or സഭ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും, പക്ഷേ നാശത്തിലേക്ക് എന്ന് യേശു പറയുന്നു.

  ആകയാൽ വായിനക്കാരേ!
  ഈ പിന്മാറ്റക്കാരെപ്പോലെ, ഇടുക്കമായ സാഹചര്യം നോക്കി ഭയപ്പെട്ടു ഓടുന്നവരായിട്ടല്ല കാലേബിനെപ്പോലെ വിശ്വാസ കാഴ്ച്ചപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കാം. *[[Heb 10:38/Malayalam Bible]]* നാമോ നാശത്തിലേക്കു പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ചു ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലത്രേ ആകുന്നു.

 2. കേരളത്തിലേ വായിനക്കാരേ!
  ഈ വിധം ലേഖകനം എഴുതുന്ന പ്രധാന സൂത്രകാരൻ ആരെന്നാൽ:കേരളത്തിലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന്, Tpm വേലക്കായി വന്നിട്ട്, കുറെ വർഷം അഡൈയാർ ഡ്രൈനിങ്ങ് സെന്റരിൽ ആയിരുന്നിട്ട്, പിന്നെ വിദേശത്തും കുറെ tpm വേല ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ വർഷം വേല ചെയ്തിട്ട്, ഏകദേശം പാസ്റ്റരാകാൻ പ്രായം എത്തിയപ്പോൾ,
  ഒടുക്കം ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ ഓടിപ്പോയി,
  ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്ന, ഏകദേശം 40 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരൻ എന്ന് ഏകദേശം സൂചന.
  പലപ്പോഴും പല പേരുകളിലാണ് admin കമെന്റിലൂടെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതു. അതിൽ jose എന്ന പേരാണ് മുമ്പിൽ. (ഈ പേര് മാത്രം യോജിക്കുന്നവർ വിഷമിക്കാതിരിക്കൻ അപേക്ഷ)

  ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചു അറിയാത്ത, അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരും വിദേശികളും ഇവരുടെ ഇങ്ലീഷ് സൈറ്റിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട്, പലരും അനുഗമിക്കുവാനും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
  എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും അനുകൂലപ്രകടനം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി വ്യക്തമല്ല.

  ആകയാൽ വായിനക്കാരേ സൂക്ഷിക്കുക, ലേഖനങ്ങൾക്കു എത്രമാത്രം ദൈവശ്വാസീയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക.

  1. സഹോദരൻ ദീപ്,
   ഇത് നിങ്ങളുടെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ധാരാളം മയിലുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കൃത്യ സമയത്തു പുറത്തു വരും. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.

   1. പിന്മാറ്റ കാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടും എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേക വിവരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ!!!!

    *[[Isa 13:14/Malayalam Bible]]* ഔടിച്ചുവിട്ട ഇളമാനിനെപ്പോലെയും ആരും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാത്ത ആടുകളെപ്പോലെയും അവര്‍ ഔരോരുത്തന്‍ താന്താന്റെ ജാതിയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിയും; ഔരോരുത്തന്‍ താന്താന്റെ സ്വദേശത്തിലേക്കു ഔടിപ്പോകും.
    *[[Isa 10:31/Malayalam Bible]]* മദ്മേനാ ഔട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഗെബീംനിവാസികള്‍ ഔട്ടത്തിന്നു വട്ടംകൂട്ടുന്നു.
    *[[Isa 29:5/Malayalam Bible]]* ശത്രുക്കളുടെ സംഘം നേരിയ പൊടിപോലെയും നിഷ്കണ്ടകന്മാരുടെ കൂട്ടം, പാറിപ്പോകുന്ന പതിര്‍പോലെയും ഇരിക്കും; അതു ഒരു ക്ഷണമാത്രകൊണ്ടു പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *