ടിപിഎം വൈദികരുടെ അസാധാരണ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ

ടിപിഎം വൈദികർ ചെയ്യുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ നിരവധി ലോക അടിച്ചമർത്തലുകളുടെ കാ രണം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ടിപിഎം വൈദികന്മാ രുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനഃശാസ്ത്ര പദം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നാർസിസം ആയിരിക്കണം. നാർസിസം എന്നത് വിവിധ ഘടകങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നമാണ്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. മാനസിക ക്രമക്കേടുകളെ (PSYCHOLOGICAL DISORDERS) സംബന്ധിച്ച പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവ എടു ത്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ തലത്തിൽ, നാർസിസത്തെ ശാസ്ത്രിയമായി ഒരു നല്ല പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാത്താന്യ ബന്ധനമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ടിപിഎം വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ, ലൗകിക മാധ്യമങ്ങളിലെ താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളു ടെ പ്രാദേശിക വൈദികന്മാരുമായി ഓരോ പോയൻറ്റും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചത്തി ലുള്ള ഒരു മണി മുഴക്കാം.

ചില ലോകപ്രശസ്ത ഉദ്ധരണികളുമായി തുടങ്ങാം


പ്രാധാന്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാൽ ഈ ലോകത്തിലെ പകുതി ഹാനികരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവർ ഒരു ദ്രോഹവും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരല്ല; എന്നാൽ അവർ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന ഹാനിയിൽ അവർക്കു താല്പര്യമില്ല. ഒന്നുകിൽ അവർ അതിനെ കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു, കാരണം തങ്ങളെത്തന്നെ നന്നായി കാണിക്കാനുള്ള അനന്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ പങ്കാളികളാകുന്നു.” – ടി എസ്സ് എലിയട്ട് (T. S. Eliot).

എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്ന മല്ല.” – കുർട് കോബെയ്‌ൻ ( Kurt Cobain).

നാർസിസ്റ്റുകൾ വലിയ വഞ്ചകന്മാരാകുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരി, അവർ സ്വയം വഞ്ചനയി ൽ വിജയിക്കുന്നു ! തത്ഫലമായി, വളരെ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണലുകൾ മാത്രം അവ കാണു ന്നു” – അനോണിമസ് (anonymous).

സ്നേഹം അന്ധൻ ആയി കാണിക്കരുത്, മറിച്ച് സ്വസ്നേഹമാണ്.” – വോൾട്ടയർ (Voltaire)

“ഒരു പാമ്പിനെപ്പോലെ, എന്നെന്നേക്കുമായി, കൊത്താൻ സ്നേഹം സ്വയം കാത്തിരി ക്കുന്നു . . . അതിൽ വീഴുന്നതിനായി” – ജോർജ് ഗോർഡൻ നോയൽ ബയറൺ (George Gordon Noel Byron)

നാർസിസം ആത്മവഞ്ചനയും രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമാണ്, ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിൽ പ ലരും പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടുമായിരുന്നു” – ടോഡ് സോളോൻഡ്‌സ് (Todd Solondz)


നാർസിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

നാർസിസ്റ്റ് വ്യക്തികളുടെ ക്രമക്കേടുകളും ലക്ഷണങ്ങളും, ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉണ്ടായിരിക്കാം …

 • സ്വയം പ്രാധാന്യം ഒരു അതിശയോക്തി ബോധം
 • അർഹത നേടിയെടുക്കുക, സ്ഥിരമായ, അതിരുകടന്ന പ്രശംസ ആവശ്യമാണ്
 • യോഗ്യതയില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളില്ലാൽ പോലും ഉന്നതമായി പരിഗണിക്കപ്പെടണമെന്ന്  പ്രതീക്ഷിക്കുക
 • നേട്ടങ്ങളും കഴിവുകളും വലുതാക്കിപ്പറയുക
 • വിജയം, ശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ഇണയെക്കുറിച്ചുള്ള  ഭാവനകളാൽ അസ്വസ്ഥാമാകുക
 • അവർ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരും തുല്യരായ ആളുകളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുമെന്ന്  വി ശ്വസിക്കുക
 • സംഭാഷണങ്ങൾ മോഹിപ്പിക്കുന്നതും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും താഴ്ന്നവരായി അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളെ മോശമായി കാണുക
 • പ്രത്യേക പ്രതീക്ഷകളും, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളുമൊത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിധേയത്വവും പ്രതീക്ഷിക്കുക
 • മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് മുതലെടുക്കുക
 • മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും വികാരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലായ്മയോ അല്ലെ ങ്കിൽ മനസ്സില്ലായ്മയോ ഉണ്ടായിരിക്കുക
 • മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയപ്പെടുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ തന്നോട് അസൂയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുക
 • അഹങ്കാരികൾ ആയ വിധത്തിൽ, ഭാവഭേദത്തിലൂടെ, അഹങ്കാരത്തോടെ, ഭാവഭേദ ങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവരുക
 • എല്ലാറ്റിനും മികച്ചത് നിലനിർത്തണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുക – ഉദാഹരണത്തിന്, മിക ച്ച കാറോ ഓഫീസോ.

അതേസമയം, നാർസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിമർശനമാ യി അവർ കാണുന്ന ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല.

 • പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അക്ഷമരോ കോപിഷ്ടരോ ആകും
 • പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, അത് എളുപ്പത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും
 • രോഷത്തോടോ ധാർഷ്ട്യത്തോടോ പ്രതികരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ താണവരായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുക
 • സമ്മർദ്ദവും വ്യതിയാനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും
 • പൂർണതയുടെ കുറവ് കാരണം മനസ്സിന് വിഷാദം തോന്നുക
 • അരക്ഷിതത്വം, ലജ്ജ, അബദ്ധം, അപമാനം തുടങ്ങിയ രഹസ്യ വികാരങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരിക്കും

“യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ വില്ലന്മാർ അപൂർവ്വമായി അവ രുടെ ദൗർബല്യം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു,” DR.MALKIN പറയുന്നു. നാർസിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ യായി ആടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനാലാവാം ഇത്.

ഡോ.മൽകിൻ പറയുന്ന അഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ

1) അസുരക്ഷിതത്തെ കുറിച്ച് പെരുപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ.

സീയോനിലെ പാട്ട്

നാർസിസ്റ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും അസുരക്ഷിതത്വം കാണുന്നു എ ന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചൂട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുകിടവും കുറവുകളും കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആസൂത്രണത്തെ (projection) കുറിച്ച് സംസാരിക്കു ന്നു. കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി മോശമായി കാണിച്ചു, കുറവ് നേട്ടങ്ങളും, കുറവ് യോഗ്യതയുമുള്ളതായി തോന്നിപ്പിക്ക വിധം നാർസിസ്റ്റു കൾ സംസാരിക്കും. അവരുടെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, “ഇത് അസുരക്ഷിതവും ചെറുതും ആണെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നി ല്ല; ഇവിടെ, നിങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക.” സ്വന്തം തീരുമാ നത്തിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ രീതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ബോസ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയെ തകരാറിലാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ അവകാശപ്പെടുന്ന തീയതി, നിങ്ങൾ തികച്ചും തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പോലും എപ്പോഴും നിന്നെ ദുർബലമായി പ്രശംസിക്കുന്നവയാണ് (“വളരെ നല്ല ജോലി ഈ സമയം!”). “നിങ്ങളു ടെ അയൽക്കാരൻ്റെ ടോർച്ചിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം ശോഭിക്കു ന്നില്ല” എന്ന പഴചൊല്ല് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ ഉടച്ചുകൊണ്ട് നാർസിസ്റ്റുകൾ സ്വന്തം വെളിച്ചം ശോഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

2) വികാര ഭയം (EMOTION-PHOBIA)

വികാരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണതഫലമാണ്, സാധാരണ പരസ്പര വ്യവ ഹാരങ്ങളിലൂടെ അത് നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരു വസ്തുത, സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബം, പങ്കാളികൾ, വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ദുരന്തമോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയമോ പോലും നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി തൊടാവുന്നതാണ്. നാർസിസ്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിലുള്ള പ്രധാനമായ സ്വാധീന ങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പൂർണതയുള്ള സ്വയംഭരണത്തെ അത് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ആരെങ്കി ലുമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ബാധിക്കാനാകുമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വികാരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ചും വിഷാദരോഗം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷയം മാറ്റു ന്നു, അംഗീകാരം കിട്ടാൻ പല്ലുകൾ വലിച്ചുപറിക്കുന്നതുപോലെ, അവർ കോപിഷ്ടരാകു ന്നു – പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ഭീകരതയുടെ മധ്യത്തിൽ.

3) ശിഥിലമായ ഒരു കുടുംബ കഥ:

നാർസിസം അസ്വാസ്ഥ്യത്തിൻ്റെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും കൂട്ടമായി പിറന്നതായി തോ ന്നുന്നു. ഇവ രണ്ടും അപര്യാപ്തമായ അബദ്ധ സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധമാണ് (ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ, ഇവിടെയും അവിടെയും). എന്നാൽ നാർസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ കാഴ്ച്ചയ്ക്കപ്പുറം ആഴത്തിൽ അസുരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാകുന്നു, അവയെ കണ്ടെത്താനാ യി ഒരു എളുപ്പ മാർഗ്ഗം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുക ൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചും സ്വീകാര്യമായി സം സാരിക്കാൻ കഴിയില്ല; അവരുടെ ആദ്യകാല ഓർമ്മകൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ, പരസ്പര വിരുദ്ധവും, വിടവുകളുമായിക്കും. കുട്ടിക്കാലം നന്നായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ നാർസിസ്റ്റുകൾ തന്നെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബജീവിതം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വലിയ ഒരു മിഥ്യയാണ്. നിങ്ങളുടെ തീയതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കുടുംബത്തിന് അവരുടെ സ്തുതികൾ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രശംസയുടെ കാരണങ്ങൾ അദ്വതീയമോ വ്യതിചലനമോ ആയി തോന്നിയേക്കാമെന്നാണ്. അവർ പറയുമ്പോൾ പിശാച് വിശദമായി പറയുന്നു, പോലെ – വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊ ണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവ കേൾക്കാത്തത്.

4) വിഗ്രഹാരാധന:

Cause for abnormal behavior among TPM Clergyനിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മറ്റൊരു നാർസിസ്റ്റ് പ്രവണത ജനങ്ങളെ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെയ്ക്കുന്ന ശീലം ആണ്. അവരുടെ യുക്തി ഇതു പോലെയാണ്, “എനിക്ക് ഒരാൾ തികഞ്ഞതായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ, അവരുടെ പൂർണതയിൽ ചിലത് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഞാൻ കൂട്ടത്തോടെ പൂർണ്ണനാകുകയും ചെയ്യും.” ആരും പൂർണ്ണരല്ലെന്ന വസ്തുത വിഗ്രഹാരാധകരായ നാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു – അവരുടെ വിഗ്രഹത്തിന് കളിമണ്ണ് കാല് ഉണ്ടെന്ന് അനിവാര്യമായും അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവ ർ തിരിച്ചടിക്കും. പെട്ടെന്ന് നിരാശരായ നാർസിസ്റ്റിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങ ൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കാനാകും. പൂർണ്ണത യുടെ ഒരു ഇമേജ് അനുരൂപപ്പെടുത്താൻ എന്തെ ങ്കിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി നോക്കുക.

5) നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യകത:

അതേ കാരണത്താൽ, നാർസിസം പലപ്പോഴും വികാരവിചാരങ്ങളെ അഴിച്ചുവിടുകയാ ണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻഗണനകളുടെ കാരുണ്യത്താൽ നിലനില്ക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴി യുകയില്ല; അവർ അസ്വാസ്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമല്ലെന്ന് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു – വാസ്തവത്തിൽ, അവർക്കാവശ്യമുള്ളതെന്താണോ അത് അവർ ചോദിക്കേണ്ടിവരും – അതിലും മോശം, അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റാൻ ആളുകൾ ക്ക് തോന്നുകയില്ല. ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും പരിഗണന നൽകുന്നതിനു പകരം, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭവങ്ങൾ (ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു) പലപ്പോഴും ക്രമീകരിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റത്തെ രൂപത്തിൽ, ഇത് അധി ക്ഷേപവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റമടങ്ങിയ പ്രകടനമാണ്. (വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഉടൻ അത്താഴം തയ്യാറാക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ ബലിയാടാക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറി ച്ച് ചിന്തിക്കുക, കാരണം, അയാൾ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന, അയാളുടെ ഭാര്യയെ ആശ്ര യിക്കണം എന്ന സത്യം അതേ നിമിഷം അയാൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു). എന്നാൽ ഈ ചുവന്ന പതാകകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പോലെ, നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്നതാണ് മിക്കപ്പോ ഴും തികച്ചും ഉപദ്രവകരമാകുന്നത്. ചില വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മുൻ ഗണനകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകുലത തോന്നുന്ന വ്യക്തികളെ സൂക്ഷി ക്കുക. നാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു രോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയില്ല. ഒരൊറ്റ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ – ഒരു അംഗീകരിക്കാത്ത വിജ്ഞാനം, പദ്ധതികൾ മുൻ കൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന നിമിഷങ്ങളായുള്ള കോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ഒരുമി ച്ച് ഒരുക്കിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിടുന്ന ആക്രമണ ത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയുടെമേൽ രോഷം ഒരു യുദ്ധമെന്നത് പോലെയാണ്.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.


Source : Mayo Clinic , Psychology Today

2 Replies to “ടിപിഎം വൈദികരുടെ അസാധാരണ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ”

 1. Admin
  ഒരു ബൈബിൾ വചനം പോലും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ!!
  ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമല്ലയോ!!

  1. പ്രിയ ട്രൂത്,

   ഡോ.മൽകിൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപാകെ കാണുന്ന ഈ ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഒരു പഠനം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാർ നാർസിസ്റ്റുകളുമായി എത്രമാത്രം പൊരുത്തപ്പെടുന്നെന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുമാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം. ഇവർ ടിപിഎം നാർസിസ്റ്റുകളാകുന്നു. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക, എന്തിനും മടിക്കുകയില്ല.

   ആ FEATURED IMAGE നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാർസിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷണം ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാരുമായി എത്രമാത്രം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകുമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *