Month: January 2018

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ “സീയോൻ” ഉപദേശം അപ്പൊസ്തലികമോ?

യേശു ക്രിസ്തുവിനേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെയും വീണ്ടെടുപ്പിനെയും പറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ടിപിഎം പാസ്റ്റർമ്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ സ്വന്തം ഡിസ്നി ലാൻഡ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും സമ്പത്തും ഊർജവും […]

ഒരു ടിപിഎം സെൻറ്റെർ പാസ്റ്റർക്കുള്ള ചില അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ

ടിപിഎമ്മിൽ ചേരുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തെളിവാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ടിപിഎം ചീഫ് പാസ്റ്റർമാരുടെ മിഥ്യയാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുഴുക്കൂട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതു സംഭവിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള പാസ്റ്റർ റോബിൻ ഈ യുക്തിയോട് […]

ടിപിഎം തീവ്രവാദികളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കരുണ

തന്നെക്കാൾ ജൂനിയറായ ഒരാളിൽ നിന്നും അതായതു ജൂനിയർ റാങ്കിലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും (അർഥം വിശ്വാസികൾ) തിരുത്തലുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു ഒരു ടിപിഎം പാസ്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് […]

ടിപിഎമ്മിലെ ശബ്ദ കോലാഹല സുവിശേഷം

ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് അന്നൗസ്‌മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ആരാധകനായ ഒരു ടിപിഎം ശുശ്രുഷകൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടേത് 3500 ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുള്ള ഹാൾ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശുശ്രുഷകൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഹാളിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളോട് ആയിരിക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, […]

ടിപിഎം ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു – നോഹയുടെ നഗ്നത

ടിപിഎം തീവ്രവാദികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിനോടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പൊതുവായ എതിർപ്പ് ഇതാകുന്നു (https://www.fromtpm.com). ആ രീതിയിലുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ തുറന്നുകാണിക്കുമ്പോൾ, പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ബൈബിൾ ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണെന്ന് […]

ടിപിഎം ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു – ഗമാലിയേൽ സിദ്ധാന്തം

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ കപടശാലികൾ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മാസ്റ്ററാണ്. അങ്ങേയറ്റം, മസ്തിഷ്കക്ഷാളനം (BRAINWASHED) സംഭവിച്ച അവരുടെ  വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ നേടിയ ഈ പ്രത്യേക കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള […]

വ്യാജ ക്രിസ്തിയതയിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക്

തുടക്കത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ 2018 ഞാൻ നേരുന്നു. നിങ്ങൾ വ്യാജ ക്രിസ്ത്യാനിയോ അതോ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയോ? ഞാൻ സാധാരണ പണം കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഈ ദിവസം, ഞാൻ ചില പുതിയ ഷൂസുകൾ […]

ടിപിഎം എന്ന വിഗ്രഹം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അടിച്ചുപരത്തുന്നു.

യൂദായുടെ ലേഖനത്തിലെ ഈ വാഖ്യം ടിപിഎം വളച്ചൊടിച്ച് അജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. യൂദാ 1:3, “പ്രിയരേ, നമുക്കു പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ സകലപ്രയത്നവും ചെയ്കയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്കു ഒരിക്കലായിട്ടു ഭരമേല്പിച്ചിരി […]

സത്യം നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുമ്പോൾ

ടിപിഎമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയെക്കുറിച്ചറിയാൻ തിയോളജി ഡിഗ്രിയുടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനും ഭയപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയുമാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തുറിച്ചുനോക്കികൊണ്ടിരിക്കും. ടിപിഎം പ്രാക്ടീസുകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ന്യായീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഠിനാത്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ടിപിഎം കൾട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണു […]

മസ്തിഷ്ക ക്ഷാളനം (BRAINWASHING) കണ്ടറിയുക

മസ്തിഷ്ക ക്ഷാളനത്തിൻ്റെ (BRAINWASHING) തീവ്രത മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രതിഭാസം വിശദീകരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ അയച്ചു തരുന്ന ആത്മാർത്ഥരായ സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചില പോയിൻറ്റുകൾ തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒരു തന്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ […]