ടിപിഎം ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു – നോഹയുടെ നഗ്നത

ടിപിഎം തീവ്രവാദികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിനോടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പൊതുവായ എതിർപ്പ് ഇതാകുന്നു (https://www.fromtpm.com). ആ രീതിയിലുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ തുറന്നുകാണിക്കുമ്പോൾ, പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ബൈബിൾ ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന നിസ്സഹായരായ വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ അവർ തങ്ങളുടെ തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ടിപിഎം വൈദികരുടെ ഈ പ്രത്യേക പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഹാം നോഹയോട് ചെയ്തതുപോലെ ഈ സൈറ്റ് ടിപിഎം പുരോഹിതന്മാരുടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായി അവർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ അവരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവർ സ്വയമായി വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ശാപ മാഫിയയിൽ നിന്നും അവർ ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. പ്രശസ്ത ക്രിസ്തീയ വെബ്സൈറ്റായ  getquestions.org ഇതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളും വിശദീകരണവും പരിശോധിക്കാം.

ഉല്പത്തി 9:20-25, “നോഹ കൃഷിചെയ്‍വാൻ തുടങ്ങി; ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി. അവൻ അതിലെ വീഞ്ഞുകുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചു തൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ വസ്ത്രം നീങ്ങി കിടന്നു. കനാൻ്റെ പിതാവായ ഹാം പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടു വെളിയിൽ ചെന്നു തൻ്റെ രണ്ടു സഹോദരന്മാരെയും അറിയിച്ചു. ശേമും യാഫെത്തും ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തു, ഇരുവരുടെയും തോളിൽ ഇട്ടു വിമുഖരായി ചെന്നു പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത മറെച്ചു; അവരുടെ മുഖം തിരിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടു അവർ പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല. നോഹ ലഹരിവിട്ടുണർന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതു അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ: കനാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ; അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കു അധമദാസനായ്‌തീരും എന്നു പറഞ്ഞു.”

gotquestions.org നിന്നും എടുത്ത വിശദീകരണം


നഗ്നനായി നോഹയെ ഹാം കണ്ടപ്പോൾ നോഹ കനാനെ എന്തുകൊണ്ട് ശപിച്ചു? ഹാം തന്നെ നഗ്നനായി കണ്ടപ്പോൾ നോഹ എന്തുകൊണ്ട് കോപിതനായി? ഹാമോ കനാനോ അതോ ഇവരുമോ നോഹയെ നഗ്നനായി കണ്ടതിനു പുറമേ നോഹയോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ചെയ്തതായി ചിലർ പറയുന്നു. നോഹയുടെ “ഇളയമകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തതെന്തെന്ന്” അറിഞ്ഞപ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് കോപമുണ്ടായെന്ന പരാമർശമുണ്ട്. സ്വവർഗരതി, ബലാത്സംഗം, അപമാനിക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു റബ്ബി പഠിപ്പിക്കൽ അനുസരിച്ച്, ഹാം അല്ലെങ്കിൽ കനാൻ, പിതാവിനെ ഷണ്ഡനാക്കി എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഹാം നോഹയോട് എന്തു ചെയ്തുവെന്ന് ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന സിദ്ധാന്തം ഊഹാപോഹമാകുന്നു.

മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ലേവ്യപുസ്തകം 20:11-ൽ നിന്നും കിട്ടുന്നു. “അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നവൻ അപ്പൻ്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു…” ലേവ്യപുസ്തകം 20:11 എടുത്ത്‌ ഹാം നോഹയുടെ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തിയത് നോഹ ശപിക്കാൻ കാരണമായെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നോഹയുടെ ശാപം. എന്തു തന്നെയായാലും, “നഗ്നത വെളിച്ചത്തായി” എന്ന ഈ ആലങ്കാരികമായ ഗ്രാഹ്യം ഷെമിനും യാഫെത്തും പിന്നിൽ മുറിയിൽ കയറി നോഹയെ വസ്ത്രവും കൊണ്ട് മൂടിയതിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു. “നഗ്നത മറെക്കാനുള്ള” അർഥം “നോഹയുടെ ഭാര്യയുമായുള്ള ലൈംഗികബന്ധം” എന്ന് അർഥമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും നേടുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നും നോഹ നഗ്നനായി കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം – അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഗ്നത വെളിച്ചത്തായി.

ഹാമും നോഹയും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളുണ്ടായാലും, നോഹ എന്തിന് ഹാമിൻ്റെ മകനായ കനാനെ ശപിച്ചു, ആ സമയത്ത് കനാൻ എന്തെകിലും ചെയ്തതായി വചനത്തിൽ ഒരിടത്തും പരാമർശിക്കുന്നില്ല? ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിൾ പ്രത്യേകം ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. ഹാം നോഹയുടെ ഇളയമകൻ ആയിരുന്നു, ഒരു പക്ഷെ കനാൻ ഹാമിൻ്റെ ഇളയമകനും ആയിരിക്കാം (ഉല്പത്തി 10: 6). നോഹയെ ദ്രോഹിച്ച “ഇളയമകൻ” (ഉല്പത്തി 9: 24) ഹാമിലെ ഒരു പരാമർശമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം നോഹയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ കൊച്ചുമകനായ കനാനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൊച്ചുമകനെ “മകൻ” എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിരുവെഴുത്തിൽ അപൂർവ്വമല്ല. (എസ്രാ 5:1, സെഖര്യാവ് 1: 1). ഈ ദുരന്തത്തിൽ കാനാന് എന്തോ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർഥം, അതുകൊണ്ടാണ് നോഹ അവനെ ശപിച്ചുവെന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (വാക്യം 25). ഹാം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ അറിയിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. വരികൾക്കിടയിലുള്ള വായന, ഹാമിൻ്റെ മകൻ വെറുതെ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്തുവെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്, അയാളുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ നാശത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.


ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

TPM Connecting the Unconnected – Noah’s Nakedness

എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും അതു നോഹയുടെ ശാരീരിക ലജ്ജയും അതിൻ്റെ മൂടിയുമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ വഞ്ചനാപരമായ ഉപദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മറച്ചുപിടിക്കാൻ ടിപിഎം തീവ്രവാദികൾ ശാരീരിക ലജ്ജാസംബന്ധമായ ബന്ധം എങ്ങനെ കൃത്രിമമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക. വാസ്തവത്തിൽ, ടിപിഎം വൈദികർ ഹാം ചെയ്തതുപോലും ചെയ്യുന്നതിൽ കുറ്റക്കാരാണ്. വിശ്വാസികൾ മദ്യപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങൾക്ക് അവരെ നാണം കെടുത്തുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയുന്നവരാണിവർ. ഒരാൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വിട്ടു വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കള്ള കഥകളും നുണകളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ?

മോശയും മറ്റു തിരുവെഴുത്തു എഴുത്തുകാരും കാര്യങ്ങൾ അതെ പടി പകർത്തുന്നതിൽ പിന്നോക്കം പോകാഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നോഹ, ലോത്ത്, അബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും ലജ്ജ രേഖപ്പെടുത്തി അത് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അവർ വിഷമിച്ചില്ല. ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെല്ലാം കാർപെറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തള്ളുന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നമ്മൾ എന്ത്‌ മറെയ്ക്കണം, എന്ത്‌ വെളിപ്പെടുത്തണം?

ശാരീരിക നഗ്നത മൂടി വെയ്ക്കണം

നമ്മുടെ സഹ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരുടെ ശാരീരിക നഗ്നത മൂടിവയ്ക്കുവാൻ നാം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ഇത് അവസാനനാളിൽ യേശു നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാകുന്നു.

മത്തായി 25:36-40, “നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നു; തടവിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അതിന്നു നീതിമാന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്നുകണ്ടിട്ടു ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ചുകണ്ടിട്ടു കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ടു ചേർത്തുകൊൾകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ടു ഉടുപ്പിക്കയോ ചെയ്തു? നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. രാജാവു അവരോടു: എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കു ചെയ്തു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.”

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാഖ്യങ്ങളിൽ യേശു ദുഷിച്ച പ്രവൃത്തിയോ വഞ്ചനാപരമായ ഉപദേശങ്ങളോ മൂലമുള്ള ആത്മീയ നഗ്നതയെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തിപരമായ നഗ്നതയാണ്. ഹാം ചെയ്ത പ്രശ്നം അയാൾ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശാരീരിക നഗ്നത മറയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്നതാകുന്നു.

ശക്തന്മാരുടെ പോലും ദുഷിച്ച പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുക.

വ്യഭിചാരത്തെയും കൊലപാതകത്തെയും കുറിച്ച് നാഥാൻ പ്രവാചകനെ നേരിട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് ചെയ്തതെന്തെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ, അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമായിരുന്ന പാപങ്ങൾ! ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ കുറ്റബോധം സ്വന്തമാക്കുന്ന മാനസിക ഭാവഭേദങ്ങൾ ഏറെ ആയിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദ്: ഞാൻ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു (2 ശമുവേൽ 12: 13). കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തോട് എന്തു ചെയ്തു? ദൈവം ഉടനടി ക്ഷമിച്ചു. തീർച്ചയായും അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിച്ചു, എന്നാൽ ദൈവം തികച്ചും ക്ഷമിച്ചു, ദൈവം ദാവീദിനെ ”എനിക്കു ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു; അവൻ എൻ്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യും എന്നു അവനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.” (അപ്പൊ.പ്രവ. 13:22). ദാവീദ് തൻ്റെ പാപങ്ങളെ മറച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു?

ഇപ്പോൾ നാഥാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി പ്രവൃത്തിച്ചാൽ ടിപിഎം വൈദികർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം? അവരുടെ അധീനതയിലുള്ള എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം? വേദന ഒഴിവാക്കാനായി, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ആരും കണ്ടില്ലെന്നതിനാൽ അത് മറെച്ചുവെയ്ക്കാൻ നോക്കുമോ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി തുടരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിനെ ന്യായീകരിക്കാനോ ആയി കുറ്റം മറ്റൊരാളുടെ മേൽ കെട്ടിവെയ്ക്കുമോ? ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യില്ല, വേറെ സാഹചര്യങ്ങളോ വസ്തുതകളോ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ദൈവത്തെയും ദൈവ വഴികളെയും അറിയുന്നില്ലെന്ന് അതു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അസാന്മാർഗ്ഗീയ പ്രവർത്തനളെ നേരിടുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്രമം അല്ല. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ മൂടിവയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പുരോഹിതരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ തുറന്നുകാട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്കു പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നു. (മത്തായി 18:15-17)

എഫെസ്യർ 5:11, “ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫലപ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുതു; അവയെ ശാസിക്ക അത്രേ വേണ്ടതു.”

1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 5:20, “പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഭയത്തിന്നായി എല്ലാവരും കേൾക്കെ ശാസിക്ക.”

ദുരുപദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക

വഞ്ചനയും തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർക്ക് രക്ഷ പെടാനാകുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ സീയോൻ നരകത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ആ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപദേശ പിശകുകളും ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തും. തിരുവെഴുത്തുകളിലൂടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ കല്പനയുണ്ട്.

ഗലാത്യർ 1:8, “എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു അറിയിച്ചതിന്നു വിപരീതമായി ഞങ്ങൾ ആകട്ടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോടു സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ.”

റോമർ 16:17-18, “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന്നു വിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ (ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ) സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമെന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അവരോടു അകന്നു മാറുവിൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല തങ്ങളുടെ വയറ്റിനെയത്രേ സേവിക്കയും ചക്കരവാക്കും മുഖസ്തുതിയും പറഞ്ഞു സാധുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു.”

കൊലോസിയർ 2:8, “തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയുംകൊണ്ടു (ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സീയോൻ ഉപദേശം) ആരും നിങ്ങളെ കവർന്നുകളയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ; അതു മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം (ടിപിഎം സജ്ജീകരണം), ലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യപാഠങ്ങൾക്കു (ടിപിഎം അധികാരശ്രേണി) ഒത്തവണ്ണം അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്നു ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല.”

2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 4:3-4, “അവർ പത്ഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണ്ണരസമാകുമാറു സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന്നു ചെവികൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും.”

2 കൊരിന്ത്യർ 11:13-15, “ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ളയപ്പൊസ്തലന്മാർ, കപടവേലക്കാർ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്രേ; അതു ആശ്ചര്യവുമല്ല; സാത്താൻതാനും വെളിച്ചദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമല്ല; അവരുടെ അവസാനം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു ഒത്തതായിരിക്കും.”

വെളിപ്പാട് 2:2, “ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്കു സഹിച്ചുകൂടാത്തതും അപ്പൊസ്തലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പൊസ്തലന്മാർ (ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ) എന്നു പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ചു കള്ളന്മാർ എന്നു കണ്ടതും

മുഖപക്ഷം വെളിപ്പെടുത്തുക

ടിപിഎം എന്നത് മുഖപക്ഷത്തിൻ്റെ കൊടും അളവ് വളരെ കൂടുതലായ ഒരു സംഘടനയാണ്, ഈ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്ന വിധം കാണുമ്പോൾ വളരെ ദുഷ്ടരായ ആളുകൾ പോലും ലജ്ജിക്കും എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണമൊഴുക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയും പ്രദർശനവും തികച്ചും സ്പഷ്ടമാണ് . അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാതൽ വരെയും തിന്മയാകുന്നു.

1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 5:20-21, “പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഭയത്തിന്നായി എല്ലാവരും കേൾക്കെ ശാസിക്ക. നീ പക്ഷമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെകണ്ടു സിദ്ധാന്തം കൂടാതെ ഇവ പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുയേശുവിനെയും ശ്രേഷ്ഠദൂതന്മാരെയും സാക്ഷിയാക്കി നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നു.”

യാക്കോബ് 2:1, “സഹോദരന്മാരേ, തേജസ്സുള്ളവനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുതു.”

റോമർ 2:11, “ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ.”

യാക്കോബ് 2:1, “നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രമാണമില്ലാതെ ന്യായരഹിതമായി വിധിക്കുന്നവരായില്ലയോ?”

ലേവ്യ 9:15, “ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം ചെയ്യരുതു; എളിയവൻ്റെ മുഖം നോക്കാതെയും വലിയവൻ്റെ മുഖം ആദരിക്കാതെയും നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്നു നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കേണം.”

ആവർത്തനം 10:17, “നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ദേവാധിദൈവവും കർത്താധികർത്താവുമായി വല്ലഭനും ഭയങ്കരനുമായ മഹാദൈവമല്ലോ; അവൻ മുഖം നോക്കുന്നില്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതുമില്ല.”

ഉപസംഹാരം

പ്രിയ വായനക്കാരെ, ടിപിഎമ്മിലെ വഞ്ചകരായ ഗുരുക്കന്മാർ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ സൂചനകൾ ഉപയോഗിച്ച് കലക്കം മറിയാൻ അനുവദിക്കരുത്. സത്യസന്ധമായി തിരുവെഴുത്ത്‌ അനുസരിക്കാത്ത വഞ്ചകരായ വേലക്കാരാണ് അവർ. ഈ ദുഷിച്ച സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അഴിമതി നിറഞ്ഞ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

നോഹ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണക്കാർക്ക് വേണ്ടി, താഴെപ്പറയുന്ന വീഡിയോ ചവക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാലിത്തീറ്റയാണ്.

https://youtu.be/VGSaV4gpsss

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗഹിക്കട്ടെ.

.

One Reply to “ടിപിഎം ബന്ധമില്ലാത്തതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു – നോഹയുടെ നഗ്നത”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *