അജ്ഞത അഭിനയിക്കുന്നു – ഇത് വിവേകമാണോ?

നിക്കോകോ (ജപ്പാൻ) യിലെ ഗുപ്തമായ കുരങ്ങന്മാർ അഥവാ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി യുടെ മൂന്ന് കുരങ്ങന്മാർ – തിന്മയൊന്നും കാണുകയില്ല, തിന്മയൊന്നും കേൾക്കു കയില്ല തിന്മ യൊന്നും പറയുകയില്ല എന്നത് ഒരു വിവേകചിഹ്നമാണ്, എന്നാൽ അതു പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള മറ്റൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നല്ല തിന്മ ജയിക്കാൻ നല്ല മനുഷ്യർ ഒന്നും ചെയ്യാ തിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും. അക്രമാസക്തമായ നമ്മുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനീതി, തിന്മ, പീഡനം എന്നിവയെല്ലാം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് സമീപഭാവിയിൽ ഒരു ദുരന്തമായി മാറാൻ കഴിയും.

നല്ല മനുഷ്യർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക

ഒരു ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ നല്ലൊരു ശുഭദിന ആശംസകളോടൊപ്പം ടി യു തോമസിൻ്റെ മോർണിംഗ് മന്നയും എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. ഇവർ ഇത് എന്ത് വഞ്ചന യാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉടനെ മറുപടി കൊടുത്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീ ക്ഷിത പ്രതികരണം വന്നു. നമുക്ക് യേശുവിനെ നോക്കാം. അതു മാത്രം മതി! അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക! ഞാൻ ടിപിഎം കൃത്രിമത്വം ചർച്ചചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ “പോസിറ്റീവുകൾ നോക്കുക നെഗറ്റീവുകൾ അവഗണിക്കുക” എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന നിരവധി ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപദേശം ഉപരിതലത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ള തായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ടിപിഎം ഭക്തന്മാർ ഈ വെള്ള ധരിച്ച വ്യാജരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനിഷ്ട പെരുമാറ്റത്തിൽ അന്ധരായി തിരിയുന്നത്.

അവർ അവരുടെ കഞ്ഞി മുക്കി അലക്കി തേച്ച വെളുത്ത വസ്ത്രവും വ്യാജമായ ജീവച രിത്രവും മാത്രം നോക്കും. ഈ വെളുത്ത മതിലുകൾക്ക് പിന്നിലെ ദുഷ്ടതയെ കുറിച്ച് തുറ ന്നുപറയുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ വിവേകത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തുടങ്ങും. “ഏതുവിധത്തിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയില്ല, അതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കരുത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്! സഭയിലേക്ക് വരിക, നല്ലത് എടുക്കുക ബാക്കി വിട്ടുകളയുക.” വാ’ എനിക്ക് മതിപ്പുണ്ടായി! പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ യാണോ? ഇത് ശരിക്കും വിവേകമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണോ? ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടംപിടിച്ചുകൊണ്ട്, അനുകൂലവും പ്രയോജനകരവുമായത് എടുക്കുകയും നെഗറ്റീവുകൾ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മതിയാകുമോ? നമ്മൾ വിവേകരും, ജാഗരൂകരും, മലിനജലം അരിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധരു മായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പാമ്പുകൾക്കും മൂർഖനും പാല് കൊടുക്കുക യാണോ? നമ്മൾ അതിന് ആഹാരം കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ കുട്ടി കളെ കടിക്കുമോ? തിന്മയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏക കാര്യം നല്ല മനുഷ്യർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ശരിയല്ലേ? തിന്മയുടെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത തിനാൽ നല്ല മനുഷ്യർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന തിന്മയുടെ കുത്തുകൾക്ക് പ്രതികരി ക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ തിന്മ മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നന്മകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം?

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിലവാരം

എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് തിരുവെഴുത്തുകൾ ഈ ലൗകികമായ ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു – നെഗറ്റീവുകൾ അവഗണിക്കുകയും, ചുറ്റുമുള്ള തിന്മയെ കുറിച്ച് അജ്ഞത പുലർത്തുകയും പോസിറ്റീവുകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോ? എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേജുകളിൽ മനുഷ്യ പരാജയം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടി രിക്കുന്നു? ആദാം, കയീൻ, നോഹ, അബ്രാഹാം, ദാവീദ്, മോശ, യിസ്രായേല്യർ, ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ, യഹൂദർ, പരീശന്മാർ, കൊരിന്തിലെ ജനങ്ങൾ, എഫേസോസ്, സ്മർന്ന, തുയഥൈരാ എന്നീ നിവാസികളുടെ നന്മകൾ മാത്രം നാം വായിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ അവരുടെ കറുത്ത വശങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ദുഷ്ടന്മാ രുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലും മറികടക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു (യിരെമ്യാവ് 5:28)? അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും അഴിഞ്ഞുവീണതിന് അതിൻ്റെ വായനക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് (യിരെമ്യാവ് 22:3, യെശയ്യാവ് 1:17)? വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? “ഊമനുവേണ്ടി നിൻ്റെ വായ് തുറക്ക; ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന ഏവരുടെയും കാര്യത്തിൽ തന്നേ. എളിയവനും ദരിദ്രനും ന്യായപാലനം ചെയ്തുകൊടുക്ക (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:8-9).”

നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാത്രം നോക്കണമെങ്കിൽ, പുരാതന കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ പരാജയത്തെ കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുന്ന വാഖ്യങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് നാം മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മുക്ക് പിയാനോയുടെ വെളുത്ത കഷണങ്ങൾ മാത്രം പ്ലേ ചെയ്യാനു ള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അടിച്ചമർത്തുന്നവൻ അടിച്ചമർത്തുന്നവരെ അടിച്ച മർത്താനും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് സ്വയം നീതി നടിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും “കർത്താവേ, അതിന് വിശക്കുന്നവനോ നഗ്നനോ തടവിലോ എപ്പോൾ ആയി? (മത്തായി 25:44)” അല്ലെ ങ്കിൽ ആ ഉപദേശം കുപ്പ തൊട്ടിലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക (തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞത അഭിനയി ക്കുന്ന സ്വഭാവം വളർത്തുക) ഒപ്പം കറുപ്പും വെളുപ്പും ഒന്നിച്ചു നോക്കാൻ പഠിക്കൂ! വലിയ ചിത്രം പൂർണമായി നോക്കാൻ പഠിക്കൂ, അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമി ക്കുക. ശാരീരികവും ആത്മീകവുമായ തിന്മയ്ക്കെതിരെയും ദുഷ്ട സഹോദരങ്ങൾക്കെ തിരെയും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക. വെള്ള മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ കരയുന്നവർക്കു വേണ്ടിയും നീതി അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ സഹവാസം പിഴുതെറിയുവാൻ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുവേണ്ടിയും യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീതി പ്രവർത്തിക്കുക! കരുണ കാട്ടുക. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക.

യെശയ്യാവ് 1:15-20, “നിങ്ങൾ കൈമലർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് മറെച്ചുകളയും; നിങ്ങൾ എത്ര തന്നേ പ്രാർത്ഥനകഴിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കയില്ല; നിങ്ങളുടെ കൈ രക്തം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവിൻ; നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കളുടെ ദോഷത്തെ എൻ്റെ കണ്ണിന്മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവിൻ; തിന്മ ചെയ്യുന്നതു മതി യാക്കുവിൻ. നന്മ ചെയ്‍വാൻ പഠിപ്പിൻ; ന്യായം അന്വേഷിപ്പിൻ; പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ നേർ വ്വഴിക്കാക്കുവിൻ; അനാഥനു ന്യായം നടത്തിക്കൊടുപ്പിൻ; വിധവെക്കു വേണ്ടി വ്യവഹ രിപ്പിൻ. വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങ ളുടെ പാപങ്ങൾ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമംപോലെ വെളുക്കും; രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിപോലെ ആയിത്തീരും. നിങ്ങൾ മനസ്സുവെച്ചു കേട്ടനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും. മറുത്തു മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിലോ നിങ്ങൾ വാളിന്നിരയായ്‌തീരും; യഹോവയുടെ വായ് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.”

ഒരു ഉദാഹരണം

സത്യം മുഴുവൻ കാണുവാൻ വിസ്സമ്മതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടു ക്കുന്നു. ടിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയുടെ അന്ധത കാണുക.


Feigning ignorance


ദ്വാരമുള്ള ഷർട്ട്

രു ഷർട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടാൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് പറയും, “പോസി റ്റീവ് നോക്കുക, ഷർട്ടിലുള്ള ദ്വാരം ശ്രദ്ധിക്കരുത്!” നിങ്ങൾ ആ ഷർട്ട് വാങ്ങുമോ? പോസ്റ്റീവുകൾ മാത്രം നോക്കുകയും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവുകൾ ചിന്തിക്കാത്തതുമായ ധാരാളം ആളുകൾ ടിപിഎ മ്മിൽ ഉണ്ട്. ഈ സഭയുടെ വിശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ടെലിവിഷൻ ഇല്ല, ജീൻസ് ഇല്ല, ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല, ആഭരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നിവയെല്ലാം പാടിക്കൊണ്ടി രിക്കും. ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ആഴ മേറിയ തലത്തിൽ അർത്ഥമി ല്ലാത്ത ടണ്ണ് കണക്കിന്  ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ടിപിഎമ്മിൽ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളെ നിയമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മുക്കും. അവർ ഒരു ഗ്ലാസ്സ് പാലിൽ മന്ദമായി പ്രതികരി ക്കുന്ന വിഷവും മാരകമായ ബ്രെഡ് സിൽവർ ഫോയിലിലും പൊതിയുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഈ വെളുത്ത നിറമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷർട്ട് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും അതിൽ ദ്വാരങ്ങ ളുണ്ടെന്ന വസ്തുതകളെ അവഗണിച്ച്, മോശം ഗുണനിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നെയ്തിരിക്കുന്നു, തയ്യലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലുകൾ എളുപ്പം പൊട്ടാവുന്നതു മാണ്, ഇതിന് ബട്ടണുകളില്ല, അതിന് ഭയാനകമായ ദുർഗന്ധമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം അവഗണി ക്കുന്നു. അവർ തനതായ വിലകുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും മറ്റ് അന്ധരായ അനു യായികൾക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദാമിൻ്റെ മക്കളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാവ ശ്യമായ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തത്തിൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നീതിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *