ഉൾപ്രാപണ സീരീസ് – ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രം – 3-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ, തോറ ആചരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി യഹൂദമതം താൽ‌മൂഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റബ്ബിക് ജൂഡായിസത്തിന്റെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ മതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോയതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. യഹൂദ ജനതയുടെ ചരിത്രം ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരമ്പരയിൽ പരാമർശിക്കാൻ വളരെ നീണ്ടതാണ്. പക്ഷേ, എസ്കാറ്റോളജിക്കൽ പ്രാധാന്യവും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നാം കാണുന്ന അഴിമതിയും മറികടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇത് കുത്തിത്തിരുകാൻ ഞെരുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം – മധ്യകാല സമയം

ചിതറിപ്പോയ യഹൂദന്മാർ ലോകമെമ്പാടും പോയി പാർത്തു. DIASPORA എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം യഹൂദജനതയുടെ ഈ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നുമാകുന്നു. തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരും തോറയെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമായ പലരും ക്രമേണ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ പലരും തൽ‌മൂദുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ റബ്ബികളുടെ വിനാശകരമായ വഴികൾ പിന്തുടർന്നു. 700 കളിൽ ഇസ്ലാം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ബൈസന്റൈൻ (Byzantine) സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുകയും പ്രദേശത്തെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കു കയും ചെയ്തു. ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ JIZYA (പുസ്ത കത്തിലെ ആളുകളുടെ മതനികുതി) കൊടുക്കാനോ മത പരിവർത്തനം ചെയ്യാനോ നിർബന്ധിതരായി. നിരവധി ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു.

കുറച്ചുകാലത്തിനുശേഷം, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആക്രമണം യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ പ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ജാതികളിൽ പലരും മുസ്‌ലിംകളിലോ ക്രിസ്ത്യാനികളിലോ (റോമൻ കത്തോലിക്കർ) ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിനാൽ, അവർ (കൂടുതലും ഖസറു കൾ) ചേരിചേരാ മാർഗമായി സ്വമേധയാ യഹൂദമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ യഹൂദന്മാരുടെ എണ്ണം അങ്ങനെയാണ് വളർന്നത്. ഈ യഹൂദന്മാ രെ അഷ്‌കെനാസി യഹൂദന്മാർ (Ashkenazi Jews) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് യഹൂദ രക്തവും കൂടുതൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രക്തം ആകുന്നു. BYZANTINE സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന പിന്തുടർന്ന ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത നാം കാണുന്നത്.

പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, യൂറോപ്പ് പ്രധാനമാ യും ക്രിസ്ത്യാനികളായിത്തീർന്നു, അവർ വർഗ്ഗീ യതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താൽ‌മൂഡിലെ യഥാർത്ഥ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മന സ്സിലാക്കി. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തികച്ചും രോഷാകുലരായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, യഹൂദന്മാർ സമ്പന്നരായിരുന്നു, അവർ തോറയുടെ ആത്മാവിന് വിരുദ്ധമായി കൊള്ളയടിക്കുന്ന വായ്പകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, അവർ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പായി. പല വംശഹത്യകളു ടെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഹോളോകോസ്റ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അതാണ്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ 47 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ നാടുകടത്തി. 1700 കളുടെ അവസാന ത്തിൽ, അവർ റൈൻ നദിയുടെ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജർമ്മൻ കാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ആയിരുന്നു, അവർ യഹൂദസങ്കേതസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.

ആധുനിക ഇസ്രായേലും അതിൻ്റെ രൂപീകരണവും

അഷ്‌കെനാസി യഹൂദന്മാർ വളരെ സമ്പന്നരായിരുന്നു, അവരുടെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ വളരെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ താൽ‌മുഡു കളും അവരുടെ വായ്പ പ്രാക്ടീസുകളും ആയിരുന്നു. ജന്മനാ അഷ്‌കെനാസി യഹൂദന്മാര ല്ലാത്തവരെകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. ബാൾഫോർ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള അവരുടെ കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചു. നിരീശ്വ രവാദിയായ അഷ്‌കെനാസി യഹൂദന്മാരായ തിയോഡോർ ഹെർസലിൻ്റെയും ദി റോത്‌ ചൈൽഡ്‌സിൻ്റെയും (ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന കുടുംബം) നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായുള്ള പ്രചാരണം നടന്നു. ഈ പ്രചാരണത്തെ THE ZIONIST MOVEMENT എന്ന് വിളി ക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിരീശ്വരവാദികളോ അജ്ഞ്ഞേയവാദികളോ (AGNOSTIC) ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവവു മായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. കാൾ മാർക്സ്, വ്‌ളാഡിമിർ ലെനിൻ, ജോസെഫ് സ്റ്റാലിൻ, ലിയോൺ ട്രോട്‌സ്‌കി എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ നിരീശ്വരവാദികളായ അഷ്‌കെ നാസി യഹൂദന്മാർ ആണ്.

Rapture Series – Eschatology of Israel – 3

ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശം തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരി ക്കുന്ന ആർതർ ജെയിംസ് ബാൽഫോർ പ്രഭു റോത്‌ചൈൽഡ് പ്രഭുവിന് അയച്ച കത്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ബാൾഫോർ പ്രഖ്യാപനം. ഈ കത്ത് 1917 നവംബർ 2-ന് അയച്ചു. ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യാം. 

ഹോളോകോസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന്, ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവകാശം അഷ്‌കെനാസി ജൂതന്മാർക്ക് ലഭിച്ചു. അവർക്ക് അവരുടെ പദ്ധതിയോടുള്ള പൊതുജനാഭി പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പുതിയ ഇസ്രായേൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ക്കുള്ള ദേശമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക (ജനിതക ഇസ്രായേല്യർ – യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ). ഇത് വംശാവലി പരിഗണിക്കാതെ യഹൂദമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. നിങ്ങ ൾക്ക് ഇസ്രായേൽ പൗരനാകണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യഹൂദമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിരസിക്കുക എന്നതാകുന്നു.

Rapture Series – Eschatology – 1

ആധുനിക ഇസ്രായേൽ പതാകയ്ക്ക് ഒരു പ്രമുഖ നക്ഷത്രം ഉണ്ട്, അതിനെ അവർ “ദാവീദിൻ്റെ നക്ഷത്രം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക നക്ഷ ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഴയനിയമ ബൈബിൾ (TaNaK) ഒന്നും പറയുന്നില്ല. താൽമൂദിലും അത്തരമൊരു നക്ഷത്രം ഇല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു? ആരെയാണ് അവർ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?

ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് യഹൂദന്മാർക്കും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും നന്നായി അറിയാം. ഇത് രേഫാൻ്റെ (REMPHAN) നക്ഷത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആമോസ് 5:26, “നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രദേവനായ കീയൂനെയും നിങ്ങളുടെ രാജാവായ സിക്കൂത്തിനെയും നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകേ ണ്ടിവരും.”

അപ്പൊ.പ്രവ. 7:43, “നിങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വരൂപങ്ങളായ മൊലോക്കിൻ്റെ കൂടാരവും രേഫാൻ ദേവൻ്റെ നക്ഷത്രവും നിങ്ങൾ എടുത്തു നടന്നുവല്ലോ; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാബിലോന്നപ്പുറം പ്രവസിപ്പിക്കും” എന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തക ത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.”

ഉപസംഹാരം

ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിൽ 70% പേർ നിരീശ്വരവാദികളോ അജ്ഞ്ഞേയവാദികളോ ആണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും ആധുനികവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ തലസ്ഥാനമായ ടെൽ അവീവ്, ലോകത്തിലെ സ്വവർഗ്ഗരതിയുടെ തലസ്ഥാനവും കൂടിയാണ്. ജനസംഖ്യയുടെ 25% LGBT ആണ്.

ആവർത്തനം 30-ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ, അവിടെ അവർ അനുതപിച്ചാൽ ഇസ്രായേ ല്യരെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

1. ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ശാപവുമായ ഈ വചനങ്ങൾ ഒ ക്കെയും നിൻ്റെമേൽ നിവൃത്തിയായി വന്നിട്ട് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ തള്ളി ക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതതു ജാതികളുടെ ഇടയിൽവെച്ചു നീ അവയെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്തു.

2. നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നീയും നിൻ്റെ മക്കളും പൂർ ണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു പോലെ ഒക്കെയും അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ

3. നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോടു മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്ക ലേക്ക് തിരികയും നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകലജാതികളിൽ നിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും.

4. നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതിവരെ ചിതറിപ്പോയിരുന്നാലും നിൻ്റെ ദൈവ മായ യഹോവ അവിടെനിന്നു നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും; അവിടെനിന്നു അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും.

5. നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൈവശമായിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും; നീ അത് കൈവശമാക്കും; അവൻ നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

6. നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർ ണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിൻ്റെ ഹൃദ യവും നിൻ്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും പരിച്ഛേദന ചെയ്യും.

7. ഈ ശാപങ്ങളെ ഒക്കെയും നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേലും നിന്നെ പകെച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുടെമേലും വരുത്തും.

8. നീ മനസ്സുതിരിഞ്ഞ് യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കു ന്ന അവൻ്റെ സകലകല്പനകളും അനുസരിച്ചു നടക്കയും

9. നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിൻ്റെ കൈകളുടെ സകലപ്രവൃത്തിയിലും നിൻ്റെ ഗർഭ ഫലത്തിലും മൃഗഫലത്തിലും കൃഷിഫലത്തിലും നിനക്ക് നന്മെക്കായി അഭിവൃദ്ധി നല്കു കയും ചെയ്യും.

10. നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഈ ന്യായപ്രമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കയും നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ യുടെ അടുക്കലേക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ തിരികയും ചെയ്താ ൽ യഹോവ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരിൽ പ്രസാദിച്ചിരുന്നതുപോലെ നിന്നിലും നന്മെക്കായിട്ട് വീണ്ടും പ്രസാദിക്കും.

11. ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ കല്പന നിനക്ക് പ്രായസമുള്ളതല്ല, ദൂരമാ യുള്ളതുമല്ല.

12. ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിക്കേണ്ടതിന് ആർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറി കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലല്ല;

13. ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിക്കേണ്ടതിന് ആർ സമുദ്രം കടന്നു കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം അത് സമുദ്രത്തിന്നക്കരെയുമല്ല;

14. നീ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, വചനം നിനക്കു ഏറ്റവും സമീപത്തു, നിൻ്റെ വായിലും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും തന്നേ ഇരിക്കുന്നു.

15. ഇതാ, ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനും ഗുണവും, മരണവും ദോഷവും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരി ക്കുന്നു.

16. എങ്ങനെയെന്നാൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്നു പെരുകുകയും നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലു ന്ന ദേശത്തു നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിപ്പാനും അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടപ്പാനും അവൻ്റെ കല്പ നകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിപ്പാനും ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

17. എന്നാൽ നീ അനുസരിക്കാതെ നിൻ്റെ ഹൃദയം മറികയും നീ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് അന്യ ദൈവങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചു സേവിക്കയും ചെയ്താൽ

18. നീ യോർദ്ദാൻ കടന്നു കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നദേശത്ത്‌ ദീർഘായുസ്സോടിരി ക്കാതെ നിശ്ചയമായിട്ടു നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

19. ജീവനും മരണവും, അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇന്നു സാക്ഷിവെക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട് നീയും നിൻ്റെ സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനും

20. യഹോവ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും യാക്കോബിനും കൊടുക്കുമെന്നു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തു നീ പാർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കയും അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കയും അവനോട് ചേർന്നിരി ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിനും ജീവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊൾക; അതല്ലോ നിനക്ക് ജീവനും ദീർഘായുസ്സും ആകുന്നു.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *