ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ദുഃസ്വപ്നം

ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു.

ഭയങ്കരമായ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചുവെന്ന് അവൾ കണ്ടു. അവളുടെ ആത്മാവ് മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു, അവിടെവെച്ച് വിശുദ്ധ പത്രോസിനെ മുത്ത്‌ ഗോപുരങ്ങ ളിൽ കണ്ടുമുട്ടി. ശോഭയുള്ള മാലാഖയുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ വെളിച്ച ദൂതനെ പ്പോലെ തോന്നുന്ന ഒരാളും അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അയാളെ ഡിവിൽ (DEVIL) എന്ന് വിളിക്കാം.

സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം,” വിശുദ്ധ പത്രോസ് പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ?”

അതെ എന്ന് പറയാൻ അവൾ തലയാട്ടുന്നതിനുമുമ്പ്, ഡിവിൽ (DEVIL) അവളെ ഡിൽ (HELL) എന്ന നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിത്യത സ്വർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം സ്വർഗ്ഗം, ഡിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിത്യത ഏത് സ്ഥല ത്താണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക?”

നിർദ്ദേശം വിവേകമുള്ളതാണെന്ന് അവൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ എന്തിന് ധൃതിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണം? എനിക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും നോക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഡിവിലിനൊപ്പം പോയി ഡിൽ കാണുന്നതിന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു.

ഡിവിൽ വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അവൻ വളരെ ഭംഗിയായി അവളുടെ അരയ്ക്ക് ചുറ്റും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹോളിൽ പോയി ലിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് താഴെ ഡില്ലിലേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് അവൻ ചുവന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി. ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരും ഡില്ലിൽ പ്രവേശിച്ചു.

വാതിലുകൾ തുറന്നപ്പോൾ അവൾ ഒരു വെളുത്ത പരവതാനിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു. വെളുത്ത പരവതാനി ഒരു വലിയ വെളുത്ത ബംഗ്ലാവിലേക്ക് നയിച്ചു. വെളുത്ത ബംഗ്ലാവിനുള്ളിൽ വെളിച്ച ദൂതന്മാരെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായി രുന്നു. വൈറ്റ് ഹൌസിനുള്ളിൽ എല്ലാം വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഭംഗിയായി സൂക്ഷിച്ചതുമാ യിരുന്നു. വൈറ്റ് ഹൌസിൻ്റെ ചീഫ് മാസ്റ്റർ തൻ്റെ മുറികളിലേക്ക് വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണി ച്ചതായി യുവതിയെ അറിയിച്ചു. അവൾ അവൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, തലവൻ രുചിക രമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു. തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ അയാൾ അവളോട് ആവശ്യ പ്പെട്ടു. അവൾ വറുത്ത മത്സ്യം, മട്ടൻ കറി, അരി പുഡ്ഡിംഗ് എന്നിവ പഴവും ആപ്പിളും ചേർത്ത്‌ ആസ്വദിച്ചു. മേധാവി അവളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത്ഭുതക രവും വെളുത്തതുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുതന്നു. ഏഴ് പടികളുള്ള ഗോവ ണിയിലൂടെ അവൻ അവളെ വൈറ്റ് ഹൌസിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടു പോയി, അകലെ നിന്ന് വലിയ വെളുത്ത പർവ്വതം കാണിച്ചു.

അവൻ അവളുടെ കാതുകളിൽ മൃദുവായി മന്ത്രിച്ചു, “ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നവർ വട ക്കുഭാഗത്തുള്ള ആ പർവതത്തിന് മുകളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും.”. മാത്രമല്ല, അവർ പർവതത്തെ സീയോൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം മന്ത്രിച്ചു “അവിടെ പോകാൻ ഞങ്ങളെ പോലെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട 1,44,000 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. കുറച്ച് സീറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉടനെ തന്നെ പേരുകൊടു ക്കണം (ENROLL)“.

വൈറ്റ് ഹൌസിലെ അന്തേവാസികൾ

വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവ രുടെ ശോഭനമായ ഭാവിയെക്കു റിച്ച് അവൻ അവളെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ തിടുക്കത്തിൽ വന്ന് ഒരു കെട്ട് പണം മുഖ്യൻ്റെ കൈയിൽ കൊടു ത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, “ഇത് ദയവായി സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിൻ്റെ നൂറുമടങ്ങ് കൂടുതൽ ലഭിക്ക ണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണമേ.” വൈറ്റ് ഹൌസി ലെ ആളുകളുടെ സുഖപ്രദമായ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് വളരെ യധികം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തിലു ടനീളം പോകാൻ അവർക്ക് വലിയ വെളുത്ത രഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അവർ ഉറങ്ങുകയും വൈകുന്നേരം നഗരത്തിലു ടനീളം കറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങൾ പണ സഞ്ചിയും ബദാമും കശുവണ്ടിയും പാൽ / ചായ / കോഫി എന്നിവയും നൽകി. അവർക്ക് പണവും സുഖപ്രദമായ വീടുകളും രുചികരമായ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരി യായി, വിദൂരത്തുള്ള ഒരു പർവതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് ശോഭനമായ ഭാവിയുണ്ടാ യിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് അവൾ വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രധാന ഹാളിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ഡാൻസ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും അത്തരമൊരു നൃത്ത പാർട്ടി നേതാക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു. ഡാൻസ് പാർട്ടിയിലെ എല്ലാവരും, അവൾ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെ ടുക്കപ്പെട്ടവളാണെന്നും മികച്ച ഭാവിയുണ്ടെന്നും അവളോട് പറഞ്ഞു. അവൾ അവരോ ടൊപ്പം ചേരുമോയെന്ന് കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വെളിച്ച ശുശ്രൂഷകരെപ്പോലെയുള്ള ജനങ്ങൾ അവളോട് പലതവണ ചോദിച്ചു.

അവിടെ അവൾക്ക് വളരെ നല്ല സമയം ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് അറിയുന്നതിനുമുമ്പ് അവൾക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി. വിശുദ്ധ പത്രോസ് തൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അവളെ സ്വർഗ്ഗീയ നഗരം കാണിക്കാൻ അയച്ചിരുന്നു. അവൾ ഹോളിലെ വൈറ്റ് ഹൌസ് വിടു മ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ കുലുക്കി അവളോട് വിടപറഞ്ഞു.

വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പിന്നീട് പച്ച ബട്ടൺ അമർത്തി, ആ നിമിഷം, കണ്ണ് അടച്ചു തുറക്കുന്നതിനുള്ളിൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ വന്നിറങ്ങി. വിശുദ്ധ പത്രോസ് അവളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവൻ അവളോടു പറഞ്ഞു, “ഇനിയും നീ ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയമായി.” അങ്ങനെ അവൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവ ളുടെ ദിവസം ആരംഭിച്ചു.

അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടത് ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ഡില്ലിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരുന്നു. ക്ലൗഡ് നമ്പർ 1 ൽ എല്ലാവരുടെയും കൈയിൽ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു – അതിൻ്റെ വയറുകൾ നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി, എന്നിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഓരോ കോണിലേക്കും പോയി. രാവും പകലും അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. “നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്” എന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യ നോട് അവൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, “നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. നാം അവരെ രക്ഷിക്കണം! ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാത്രി വരുന്നു.” അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവൻ വീണ്ടും സുവാർത്തയുടെ സുവിശേഷം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി! സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ അവൾ ആളുകളെ അനുവദിച്ചു, സുവി ശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. അവൾ മേഘങ്ങളിൽ കിന്നരം വായിക്കു കയും യേശുവിനു പാട്ടുകൾ പാടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവൾ അറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, സ്വർഗത്തിലെ അവളുടെ സമയവും പൂർത്തിയായി.

വിശുദ്ധ പത്രോസും ഡിവിളും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, “നീ ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിലും ഡില്ലിലും ചെലവഴിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.”

ആ സ്ത്രീ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആളുകൾ പകൽപ്പോലും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ഡില്ലിൽ കഴിയുന്നവർ ഉറങ്ങുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യു കയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നിട്ടും എപ്പോഴും ദശലക്ഷക്ക ണക്കിന് വരുമാനം നേടുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, അവർ വടക്കേ മഹത്തായ പർവ തത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വസിക്കും.

അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, “ശരി, ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരു തിയിരുന്നില്ല.”

പ്രിയ പത്രോസ്, സ്വർഗ്ഗം വളരെ മികച്ചതാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഡില്ലിൽ മികച്ച സമയം ആയിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.”

ഡിവിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു, അതാ അടുത്ത നിമിഷം ഡില്ലിൽ എത്തി. പിശാച് അവളെ വൈറ്റ് ഹൌസിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വിട്ടിട്ട് പോയി. എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു, “എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ കൂടുതൽ ആടുകളുണ്ട് ..” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. “അയ്യോ… ക്ഷമിക്കണം… നാവ് പിഴച്ചതാണ്..” അധികം കാത്തിരിക്കാതെ അയാൾ അപ്രത്യക്ഷനായി.

അവൾ മുന്നോട്ട് പോയി വൈറ്റ് ഹൌസിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ സമയം അന്തരീക്ഷം അല്പം വിചിത്രമായിരുന്നു. ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ അവളുടെ പേര് എഴുതാനും ചാരിത്ര്യത്തിൻ്റെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ കൊടുക്കാനും അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഒരു അംഗമായി ചേരാൻ ഇത് അത്യാ വശ്യമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് നൽകിയ വെളുത്ത യൂണിഫോം അവൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു, അത് ഒരു വെളിച്ച ശുശ്രുഷകയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിരുന്നു.

അവൾ ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങളും വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളും അവൾക്ക് കൈമാറി. കൈയ്യിൽ നിയമങ്ങളുടെ വളരെ വലിയ ഒരു പുസ്തകം അവളെ അല്പം അത്ഭു തപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ അവൾ മുന്നോട്ട് പോയി.

കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയ അവൾ മുടി നരച്ച പ്രായമായ കഠിനജോലികൾ ചെയ്യിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടു. അവൾ ദൈനംദിന ചുമതലകളുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അവൾക്ക് നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച, അവൾ ഭവനത്തിൻ്റെ മേധാവിക്ക് പാചകം ചെയ്യാനും ചൊവ്വാഴ്ച, വസ്ത്ര ങ്ങൾ കഴുകാനുള്ള ചുമതല അവൾക്ക് നൽകി. ബുധനാഴ്ച, മേധാവിയുടെ മുറിയിലെ തിര ശ്ശീല വൃത്തിയാക്കുന്ന ക്ലീനിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച, വീട്ടിലെ നേതാക്ക ൾക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച, കഠിനജോലികൾ ചെയ്യിക്കുന്ന മദറിനെ മസാജ് ചെയ്യാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു. ശനിയാഴ്ച, ടോയ്‌ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു. അവൾ അസന്തുഷ്ടയായി. പക്ഷെ, അവൾ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അവളെ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. അവൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.

ജനാലയിലൂടെ വടക്കുഭാഗത്തെ വലിയ പർവ്വതം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ദിവസം രഹ സ്യമായി അവൾ മൂന്നാം നിലയിൽ കയറി. അയ്യോ, വെളുത്ത പർവ്വതം ഇല്ലായിരുന്നു! ചീഫ് ഡിവിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് ക്രൂരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

അവൾ പറഞ്ഞു, “എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.” “കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാം വൃത്തിയും വെടിപ്പും അതിശയ കരവും ആയി കണ്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ദാസയാക്കി, ഈ സ്ഥലം ചീഞ്ഞഴുകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഠിനജോലി ചെയ്യിക്കുന്നവർ കൊന്ന മരിച്ചവരുടെ ഗന്ധം എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുത്തുന്നു. ഈ സ്ഥലം മാലിന്യങ്ങളു ടെയും വൃത്തികേടിൻ്റെയും ഒരു തരിശുഭൂമിയായി കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാറ്റിനു മുപരിയായി, ഉയർന്ന പർവതത്തിൻ്റെ മിഥ്യാധാരണ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. എൻ്റെ ജീവിതം പാഴായി. കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും നിറഞ്ഞ ഇരുണ്ട ഭാവി മാത്ര മേയുള്ളൂ. ഡിവിൽ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു മത്തനായി. അത് ഭയങ്കര വേദനാജനക മായ അനുഭവമായിരുന്നു.”

പെട്ടെന്ന് അവൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്ന് ഓർത്ത്‌ അവൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.


വിശ്വാസ ഭവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വെളുത്ത മതിലുകൾക്കുള്ളിലെ കൾട്ട് ജീവിത ത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും അത് ഒരു മോശം സ്വപ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ധ്യാനത്തിനുള്ള റഫറൻസ് ലേഖനങ്ങൾ:

https://malayalam.fromtpm.com/2018/11/29/the-fishing-nets-of-tpm/

https://malayalam.fromtpm.com/2017/02/23/sisters-torture-in-tpm/

https://malayalam.fromtpm.com/2017/02/28/torturing-sisters-in-tpm-2/

https://malayalam.fromtpm.com/2018/02/02/save-your-sons-and-daughters-from-the-death-cult/

https://malayalam.fromtpm.com/2019/02/27/a-family-destroyed-by-moloch/

https://malayalam.fromtpm.com/2018/11/03/digging-up-atrocities-of-history-1/

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *