Day: December 12, 2019

രഹസ്യ (UNDERGROUND) സഭയുടെ ശബ്ദം

പതിനാലു വർഷം സ്വന്തം നാടായ റൊമാനിയയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തടവും പീഡനവും അനുഭവിച്ച അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചിൻ്റെ ശബ്ദമായ ഒരു സുവിശേഷ ശുശ്രുഷകനായിരുന്നു ഒരു ആധുനികകാല സ്നാപക യോഹന്നാനായ റിച്ചാർഡ് വൂംബ്രാൻഡ് (1909-2001). റൊമാ നിയയിൽ […]