Year: 2020

ടിപിഎം ജീവിതത്തിലെ മെരുങ്ങാത്ത ഓർമ്മകൾ – 1

ടിപിഎമ്മിലെ ജീവിതം മിസ്രയീമിലെ അടിമത്തം പോലെയാണ്. അത് വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ടിപിഎം ആകുന്ന മിസ്രയീമിലെ പേടിസ്വപ്ന ജീവിതം ഓർ മ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും. കൾട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ […]

ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ വിലക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ – 1

ടിപിഎം അനുയായികൾ അവരുടെ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ മറു വശം കാണുമ്പോഴെല്ലാം മത്തായി 7:1 എടുത്ത്‌ “നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിധി ക്കരുത്” എന്ന വാഖ്യത്തിൽ സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള ഏത് […]

ഒരു ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ആഹ്ളാദകരമായ ജീവിതം – 2

ദൈവ വഴികൾ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും ഗ്രാഹ്യത്തിനും അതീതമാണ് (റോമർ 11:33). TPM ചീഫ് പാസ്റ്ററായ എബ്രഹാം മാത്യു, ഒരു ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ആഹ്ളാദകരമായ ജീവിതം 2 എന്ന ഈ ലേഖനത്തിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ലേവ്യപുസ്തകം – 1

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ലേവ്യപുസ്തകത്തെ പറ്റി പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉല്‌പത്തിയെ പറ്റിയും പുറപ്പാടിനെ പറ്റിയുമുള്ള വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം, ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലെ അടുത്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു – ലേവ്യപുസ്തകം. ആമുഖം […]

കൾട്ട് 2 – യഹോവ സാക്ഷികളുമായുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സമാനതകൾ

മാതൃക (PATTERN) യഹോവ സാക്ഷികളുമായുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സമാനതകളുമായി ഞങ്ങൾ കൾട്ട് 2 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഈ കൾട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. അത് ടിപിഎമ്മിനേക്കാൾ വളരെ വലുതായ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൾട്ട് […]

ഒരു ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ജീവിതം – 1

ഒരു TPM അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ സാക്ഷ്യം ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ (വ്യാജ അപ്പൊസ്തലന്മാർ) തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളും വക്ര മായ ജീവിതവും ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ തീവ്രമായ അനുയായി കൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ […]

കാണാതായ സൂചി (MISSING NEEDLE)

വളരെക്കാലം മുമ്പ്, ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ്റെ ലോകത്തിൽ മോളി എന്ന പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നു. അവൾ ഒരു വിശ്വാസ ഭവനത്തിനടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം അറി യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ അവളെക്കുറിച്ച് […]

മഹോപദ്രവത്തിന് മുൻപ് ഉൾപ്രാപണം – എവിടെ നിന്ന് – ചരിത്രം

മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ (PRE TRIBULATION RAPTURE) വിചിത്രമായ ഒരു പതിപ്പ് ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരമ്പരയിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മഹോപദ്രവത്തിനു ശേഷമുള്ള […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷം – 6

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നു (ഒരിക്കൽ കൂടി) കയ്‌പ്പേറിയ വെള്ളം മധുരമായി മന്നാ കുതിരെയെയും സവാരിയെയും കടലിൽ എറിഞ്ഞു ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് […]

നിയമത്തിൻ്റെ സ്കാനറിൽ ടിപിഎം മാഫിയ വരുമ്പോൾ

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ജയിലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, അക്ഷരാർ ത്ഥത്തിൽ ഭാര്യ റബ്ഡി ദേവിയെ തൻ്റെ പകരക്കാരിയായി നിയമിച്ച് ബീഹാർ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചു. അതുപോലെ, ജോ നിയോ നമ്മുടെ സയാങിൻ്റെയും ചെന്നൈയിലെ […]