STRAIGHT SHOTS – 5 : വ്യാജ സ്നാനങ്ങളുടെ കണക്ക്

STRAIGHT SHOTS ഒരു ഹ്രസ്വ നാടക പരമ്പരയാണ്. ഓരോ എപ്പിസോഡും ടിപിഎം വിശ്വാ സികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക പെരുമാറ്റത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട ക്രമീകരണങ്ങ ളിൽ ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ ജന്മവാസന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങ ൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഓരോ പെരുമാറ്റത്തിനും മോളിയുടെ ആത്മാ ർത്ഥമായ പ്രതികരണവും ലഭിക്കും.

പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ: കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയുന്നതിന് 1-‍ാ‍ം എപ്പി സോഡ് വായിക്കുക.

പശ്ചാത്തലം: പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ്, 2020 മാർച്ച് 11 മുതൽ 15 വരെ ഇരുമ്പിലിയൂ രിൽ ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ്റെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺ വെൻഷൻ അവസാനിച്ചതോടെ, കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം, സ്നാന മേറ്റ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം, പാസ്റ്റർമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച വേലക്കാരുടെ എണ്ണം മുത ലായ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങി.

രംഗം (SCENE)

ഓഫീസിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടാനായി മഞ്ജു മോളിയുടെ വീട്ടിലാണ്. മോളി പുറത്തു വന്ന് ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട ചുമതല അവളുടേ താണ്. കാർ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എത്തി, മഞ്ജു മൊബൈലിൽ തിരക്കിലാണ്.

മോളി: വീണ്ടും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നോക്കുകയാണോ?

മഞ്ജു: രാവിലെ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം ലഭിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഭർ ത്താവിൻ്റെ വിമാനം അതിരാവിലെ ആയിരുന്നു, വീട്ടുജോലിക്കാരി ഇന്ന് വന്നില്ല.

മോളി: എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സന്ദേശമുണ്ടോ?

മഞ്ജു: ഉണ്ട്! ശ്രദ്ധിക്കൂ, “ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ അത്ഭുതം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ! മൂന്നു ലക്ഷം പേർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. 273 പേർ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു. 34 സഹോദരന്മാരും 135 സഹോദരിമാരും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷയിൽ ചേർന്നു.”

മോളി: ഇരുമ്പിലിയൂർ കൺവെൻഷനിൽ എത്ര പേർ സ്നാനമേറ്റുവെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞത്?

മഞ്ജു: (അഭിമാനത്തോടെ) 273! ………… .. ഉഗ്രൻ അല്ലേ മോളി?

മോളി: (ചിരിക്കുന്നു .. എന്നിട്ട് പറയുന്നു) മൂന്നു ലക്ഷം എന്നത് ഒരു പെരുപ്പിച്ച സംഖ്യയാ ണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും 3,00,000 പങ്കെടുത്തവരിൽ 273 പേർ മാത്രമാണ് സ്നാനപ്പെ ട്ടത്? അത് 0.09% പോലും ഇല്ല!

മഞ്ജു: ആ 3 ലക്ഷം പേർ ജാതികളായിരുന്നില്ല! അവർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായിരുന്നു!

മോളി: ആ 273 പേർ നേരത്തേ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അവരിൽ മിക്കവരെയും മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാകാം. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നേരത്തെ തന്നെ മറ്റു ചില സഭകളിൽ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാർ സ്നാനപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ, നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച സ്നാനം അസാധുവാണെന്ന് കരുതി രണ്ടാം തവണ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിരി ക്കണം. കൂടാതെ, ഈ 273 പേരിൽ പലരും ടിപിഎം വിശ്വാസികളുടെ മക്കളായി രിക്കണം, അവരുടെ പ്രായം ഏകദേശം 15 വയസ്സിന് അടുത്ത് ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂജ്യമാണ്.

കൺവെൻഷനിൽ നടന്ന 273 സ്നാനത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഈ നാടകം സുവി ശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സിലും ടിപിഎം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ ടിപിഎം വിശ്വാസികളോടുമുള്ള വഞ്ചനയും തെറ്റായ ഉറപ്പുമാണ്. ടിപിഎം യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ടെന്നും അവർ തന്നെ നിരവധി തവണ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം മറ്റ് സഭക ളിൽ നിന്ന് ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കുകയും ദശാംശം വാങ്ങുകയും അവരെ കൃപയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും വഴി തിരിച്ചുവിടു കയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന പൂർ ണതയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് അവർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

ടിപിഎം കൺവെൻഷൻ്റെ ആശയം തികച്ചും പുതുമയാണ്. കൺവെൻഷൻ എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റായ പദമാണ്. അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ കൺവെൻ ഷൻ എന്നാൽ ജനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ജനങ്ങളുടെ സമ്മേളനം എന്നാണ് അർത്ഥമാ ക്കുന്നത്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉപയോഗത്തിൽ വന്നത്, സ്മിത്ത് വിഗ്ലെസ്വർത്തിനെപ്പോലുള്ള അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാധനരായ ശുശ്രുഷകന്മാർ അമേരിക്കയിലെ നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും രോഗ ശാന്തി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ കൃപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ അത്ഭുതകരമായ വിശ്വാസ രോഗശാന്തിക്കാരെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ സ്മിത്ത് വിഗ്‌സ്‌വർത്തിനെപ്പോലുള്ള പ്രശസ്ത വിശ്വാസികൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു, തുടർന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജന ങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതിനെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൺവെൻ ഷൻ അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമ്മേളനം എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത്. പത്തൊ ൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പെന്തക്കോസ്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത പദമാണ് ടിപിഎം കൺവെൻഷൻ! അതുകൊണ്ട് ടിപിഎം കൺവെൻഷനുകളിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടിപിഎം അംഗങ്ങളാണ്. വിഗ്‌സ്‌വർത്തി നെപ്പോലുള്ള പ്രശസ്ത വിശ്വാസികളെ ക്ഷണിക്കുന്ന രീതി, ഒരു ഈച്ചയെ പോലും സുഖ പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ടിപിഎം ചീഫ് പാസ്റ്റർമാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു!

യഥാർത്ഥ അപ്പൊസ്തലന്മാർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്കും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്കും, യേശുവിൻ്റെ നാമം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം (സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നാമമല്ല) പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

“യഥാർത്ഥ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ സുവിശേഷീകരണ പരിശീലനം”, “പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേരിക്കൻ പെന്തക്കോസ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൺവെൻഷൻ പ്രാക്ടീസ്” എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമാണ് ടിപിഎം കൺവെൻഷൻ. എന്നാൽ ടിപിഎം കൺവെൻഷന് ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളില്ല. അവർക്ക് രോഗശാന്തിയോ സുവിശേഷ പ്രസംഗമോ ഇല്ല. ഇത് ടിപിഎം ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു നാമധേയ സംഭവം മാത്രമാണ്. ടിപിഎ മ്മിൻ്റെ സുവിശേഷം വ്യത്യസ്തമാണ് (പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൃപയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണതയുടെ സുവിശേഷം), അവർ കൊടുക്കുന്ന സ്നാനം നേരത്തെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ വീണ്ടും സ്നാനമാണ്, അവരുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തെറ്റാണ്. ശരിയായ രീതിയായ, രക്ഷിക്കപ്പെ ടാത്ത ജനങ്ങളെ രോഗശാന്തിക്കായി വിളിച്ച് അതുവഴി അവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുപകരം, ടിപിഎം വേലക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കളെ വിളിക്കുകയും വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും വേറൊരു സുവിശേഷം പ്രസംഗി ക്കുകയും വ്യാജമായ കൃത്രിമ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. തികഞ്ഞ വ്യാജം!

അതിനാൽ, നീ പറയുന്ന ഈ 273 എണ്ണം നിന്നെപ്പോലുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടിപിഎം മാന്ത്രികരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നുള്ള നിപുണത നിറഞ്ഞ ഒരു തന്ത്രമാണ്!

രംഗം: മോളി പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് മഞ്ജു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ നിശബ്ദയായി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു.

സിംഗപ്പൂരിൽ ജോഷുവ നൽകിയ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം എന്തു പറയണം? അവൻ മനഃപ്പൂർവം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, പാപം ഇനിയും അവനിൽ മരി ച്ചിട്ടില്ല. അവൻ നൽകിയ സ്നാനം സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഈ വക്രതയുള്ളവർ വീണ്ടും നൽകിയ എല്ലാ സ്നാനങ്ങളും അസാധുവാണ്. ടി‌പി‌എമ്മിലെ പുനർ‌ സ്നാനം, കൾട്ടിലേ ക്കുള്ള ഒരു സ്നാനമാണ്.

റോമർ 6:1-4, “ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു? കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്ക എന്നോ? ഒരുനാളും അരുത്. പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോടു ചേരു വാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മര ണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനു തന്നേ.”

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *