അടിമ നുകത്തിൽ (TPM) നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്

കർത്താവ് കരുണ കാണിച്ചതുമൂലം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച അമേരിക്കയിലെ ഒരു ടിപിഎം സഹോദരിയുടെ സാക്ഷ്യമാണിത്. അവളുടെ പേര് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സാക്ഷ്യം വളരെ നീണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഇത് തികച്ചും ആഗിരണം (ABSORBING) ചെയ്യുന്നതും ഒപ്പം ഓരോ വാക്കും വായിക്കേണ്ടതുമാണ്.


TPM / NTC ശുശ്രുഷയിലെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ലേഖനം എഴുതാ നുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചു. എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്വാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക്, പ്രത്യേ കിച്ച് TPM / NTC ശുശ്രൂഷയിൽ ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്നതാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ 12 വർഷത്തെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ സഹിച്ച അനാവശ്യ മായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ മറ്റാരും കടന്നുപോകരുതെ ന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. “കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണംഎന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (മർക്കോസ് 12:31). അതുകൊണ്ട്, ടിപിഎം ശുശ്രുഷയുടെ വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

സമാരംഭം (INITIATION)

കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹി ച്ചതിനാൽ ഞാൻ ടിപിഎം ശുശ്രൂഷയിൽ ചേർന്നു. ഞാൻ ടിപിഎമ്മിലാണ് വളർന്നത്, അതിനാൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ടിപിഎം ശുശ്രൂഷയിൽ ചേരുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

പരിശീലന കാലയളവ് ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷേ ധാരാളം ജനങ്ങൾ നേരത്തെ പറ ഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ അത് എനിക്ക് സഹി ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ എല്ലാം സഹിക്കയും സ്വയം വിധിക്കയും ചെയ്യണ മെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപി ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ തകർത്തതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മെ തകർക്കും, എന്നാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് സീയോനുവേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നതിനാണ്. ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കാരണം എന്ത് സംഭവി ച്ചാലും കാര്യമാക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് എന്നെത്തന്നെ ഏൽപ്പിക്കു കയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്ന് എൻ്റെ മസ്തിഷ്കം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു … .അത് മരണമാണെങ്കിലും.

പരിശീലനത്തിന് ശേഷം (AFTER THE TRAINING)

ഒന്നര വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം എന്നെ നിരവധി ലോക്കൽ വിശ്വാസ ഭവന ങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. കാര്യമായ ശുശ്രുഷകൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് നയിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവണ്ണം വളരെ ശക്ത മായ സമയപ്പട്ടിക (SCHEDULE) ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാത സ്തുതിയും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദിവസം ആരംഭിച്ചു, അത് പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ തട്ടാത്ത മതപരമായ കടമയായി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിനാൽ, അന്യഭാഷകൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ ചിലർ ഉറങ്ങു കയും മറ്റുള്ളവർ ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്തു (ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തുകൊണ്ട് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അസ്വസ്ഥത (DISTRACTION) ആയിരുന്നു). സ്തുതിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നിർബന്ധിത സമയം നിറവേറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി പാടുപെട്ടു. മനസ്സിരുത്തി ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷക ളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കഠിനമായി പോരാടിയതുകൊണ്ട് ഈ ആചാരം ജീവൻ പകരുന്നതിനുപകരം, എൻ്റെ ആത്മാവിൽ മരണം കൊണ്ടുവന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴ ങ്ങിയ കോട്ടുവായും ഉറക്കിളപ്പിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും ഇത് കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ഒരേ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഉറങ്ങുന്നതിനും പകരം നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുക എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.

പ്രാർത്ഥനയുടെ മതപരമായ കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ബാക്കി ദിവസം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഷോപ്പിംഗ്, സഭ യോഗങ്ങൾ, വീട് സന്ദർശനം എന്നിവയിൽ ചെലവഴിച്ചു (കൂടെയുള്ള ശുശ്രുഷകനെ ആശ്രയിച്ച്, പലപ്പോഴും അത് തികച്ചും ഫലശൂ ന്യമായിരുന്നു, അത് വിശ്വാസികളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലൂം തുട ർന്ന് മൃഷ്ടാന്നഭോജനവും മാത്രമായിരുന്നു). ടിപിഎം സഭ വെറും ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠി ക്കുന്ന നാമമാത്രമായ കത്തോലിക്കാ സഭയെപ്പോലെയാണ്.

ചെന്നായ്ക്കളുമായുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റുമുട്ടൽ

ഇതിനുപുറമെ, വ്യാജ (വിശ്വാസ) ഭവനങ്ങളിൽ ഭയങ്കര മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡകൾ ഞാൻ സഹിച്ചു. എനിക്ക് മുട്ടപ്പട്ടകളിലൂടെ (എൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും യുക്തിരഹിതമായ അളവിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി) നടക്കേണ്ടി വന്നു, കാരണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ചുമതലക്കാരി സഹോദരി തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നി. ഈ വ്യാജ ഭവനങ്ങളിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തതു പോലെ തോന്നി. എനിക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാനും കർത്താവിനെ സേവിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ചുമതലയുള്ള മിക്ക ശുശ്രുഷകന്മാരുടെയും ജീവിതശൈലി യിൽ ഞാൻ ഇടറിപ്പോയി. എനിക്ക് പറയാൻ ധാരാളം കഥകളുണ്ട്, എന്നാൽ “ടിപിഎം ശുശ്രുഷ” എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആടുകളുടെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

1. പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതികൾ (CONSECRATED COUPLE)

ഒരിക്കൽ എന്നെ ഒരു പാസ്റ്ററും ഭാര്യയുമൊത്ത്‌ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്ഥലംമാറ്റി. ഒരിക്കൽ അവർ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പാസ്റ്റർമാർക്ക് ദാസന്മാരുണ്ടെന്ന് കണ്ടു. സമാന സംവിധാനം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന ആശയവുമായി അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ വ്യക്തിഗത സഹാ യികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുവദിക്കയും ചെയ്തു. അവരോ ടൊപ്പം ജോലിചെയ്യാൻ എന്നെ സ്ഥലംമാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇരകളിൽ ഒരാളായി. അപ്പോ ഴുള്ള സഹോദരി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് അവരെ സേവിക്കാൻ “പരിശീലനം” നേടുന്നതിനായി ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെയെത്താൻ വേണ്ടി അവർ എൻ്റെ സ്ഥലംമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കി. പരിശീലനത്തിൽ, അവരുടെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം, മേശ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം, പ്രഭാതഭക്ഷണം, ഉച്ചഭക്ഷണം, രാത്രി ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ വിപുലമായ ലിസ്റ്റുകൾ (ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ട വിവിധതരം കറിക്കൂട്ടുകൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു. അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും ഇസ്തിരിയിടുന്നതും പിന്നീട് അലമാരയിൽ ഇടുന്നതും എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ അവളുടെ കുളിമുറി വൃത്തിയാക്കുകയും, വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഡ്രൈ ക്ലീനർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകയും തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു. രണ്ട് തവണ ധരിച്ച ശേഷം അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലെയും ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ബിൽ ഒരു വലിയ തുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ, പാസ്റ്ററും ഭാര്യയും കൺവെ ൻഷനുകൾക്ക് പോയപ്പോൾ അവർ മികച്ച ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുകയും ചെലവേ റിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോകുകയും ചെയ്തു. അവർ വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളും വാങ്ങി. അവരുടെ ആഡംബര ജീവിതം തികച്ചും അതിക്രമമായിരുന്നു.

അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ശാരീരിക അദ്ധ്വാനങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനമായിരുന്നു. എൻ്റെ ധാരണയിൽ പാസ്റ്റർ ചില കൗൺസി ലിംഗും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി, പക്ഷേ ഭാര്യ ദിവസം മുഴുവൻ സ്റ്റോർ കാറ്റലോഗുകളും ഫോണിലൂടെ ഓർഡറുകളും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ‌ക്ക് ധാരാളം ഷൂസുകൾ‌, വസ്ത്രങ്ങൾ‌, സ്റ്റേഷനറി ഇനങ്ങൾ‌, ഷീറ്റുകൾ‌, ബാത്ത്‌റൂം പരവതാനികൾ‌, ടവലുകൾ‌ മുത ലായവ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും കൂടുതൽ വാങ്ങികൊണ്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, അവൾ എപ്പോഴും മകൾക്കും ചെറുമകൾക്കുമായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നു. അവളുടെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും മക്കളോടും പേരക്കുട്ടികളോടും അവരെ സഹാ യിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോടും മാത്രമായിരുന്നു. അവൾ ഉൽ‌പാദനപരമായ ശുശ്രൂഷാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല, അവ ളുടെ സഹായിയെന്ന നിലയിൽ, അവളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന തിനായി ഞാൻ ഉപയോഗശൂന്യമായ എല്ലാവിധ ഓട്ടങ്ങളും നടത്തുകയായിരുന്നു.

പാസ്റ്ററുമായും ഭാര്യയുമായും പ്രവർത്തിച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം: എൻ്റെ ദിവസം രാവിലെ 5:30 ന് ആരംഭിക്കും. ഞാൻ അവർക്കായി കോഫി ഉണ്ടാക്കി, പ്രഭാ തത്തെ സ്തുതി പ്രശംസക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുള്ള മേശപ്പുറത്ത് വെയ്ക്കും. രാവിലെ 7 മണി, പ്രഭാത സ്തുതി പൂർത്തിയായി, പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനുള്ള സമയമായി. പ്രഭാതഭക്ഷണ തയാറാക്കലും ശുചിത്വവും രാവിലെ 8:30 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. രാവിലെ 10:30 വരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞയുടനെ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങും. എനിക്കും കൂടെയുള്ള മറ്റേ സഹോദരിക്കും അവർ അവശേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിനാൽ പുതിയ വിഭവം എല്ലാ ദിവസവും പാകം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണവും വൃത്തിയാക്കലും സാധാരണ യായി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ പൂർത്തിയാകും; അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ക്ലീനർമാർ, പലചരക്ക് ഷോപ്പിംഗ്, ബാങ്ക് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ എനിക്ക് വിവിധ ദൗത്യങ്ങൾ നൽകി.

നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ, പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയും ഞാനും, വിവാഹിതയും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതുമായ മകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മാളിൽ പോയി. എന്തോ കാരണങ്ങളാൽ, മകൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും പതിവായി സമ്മാന ങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു; അവർക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ മാത്രമല്ല, മെയിൽ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ധാരാളം സമയവും പണവും മാളിലും മറ്റും ചിലവഴിച്ചു. ഓർക്കുക, ഞങ്ങൾ “പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട” ദൈവദാസന്മാരാണ്, അവർ വ്യതിചലിക്കാതെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ സ്വന്തം കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ ജൂനിയർ ശുശ്രുഷകന്മാർക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ എനിക്ക് അധികം സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല. മുതിർന്നവർക്ക് അവർ ഇഷ്ട പ്പെടുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടരുത് … .അവരുടെ പരിപാടി നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സർക്കിളുകൾക്ക് ചുറ്റും ഓടുകയാ ണെങ്കിൽ പോലും!

കാപട്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി… ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വിളിച്ച് അവരോട് എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു (ഞാൻ വർഷം മുഴുവൻ അവരെ കണ്ടതേയില്ല). ഞാൻ അത് പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ യോട് പറഞ്ഞു, സൗകര്യപ്രദമായ സമയം എന്താണെന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചു. ഒരു തരി പോലും വിടാതെ അവൾ തിരിച്ചടിച്ചു, “നീ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് എന്തിനാണ്?! ” എൻ്റെ അങ്കലാപ്പ് സങ്ക ൽപ്പിക്കുക! മകൾക്കും ചെറുമകൾക്കുമായി ഇടയ്ക്കിടെ ഷോപ്പുചെയ്യുകയും ദിവസേന അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ത്രീക്ക് പ്രതിഷ്ഠയെ പറ്റി പറ യാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? !!! മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, സ്വയം ശാന്തയാക്കാൻ ഞാൻ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് നടന്നു.

എല്ലാ ഓട്ടത്തിനും ശേഷം, വൈകുന്നേരം, എനിക്ക് സൂപ്പ്, ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവ ഉണ്ടാ ക്കുകയും, കൂടാതെ സന്ദർശനങ്ങൾ, മീറ്റിംഗുകൾ മുതലായവ ക്രമീകരിക്കേണ്ടിയും വന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 12 മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം, പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്തിരിയിടാനും മറ്റും ബാക്കി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കഷ്ടിച്ച് 5 മണി ക്കൂർ മാത്രം ഉറക്കം ലഭിച്ചു. രാവിലെത്തെ സ്തുതി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് രാവിലെ 5:30 ന് ചാടി ഉണരേണ്ടി വന്നു.

ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ദിവസേന 18 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു തളർന്ന് നട്ടെല്ല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഞാൻ ഈ സമയപ്പട്ടിക കാത്തുപരിപാലിച്ചു. ഈ സമയം, എൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ ക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം, പാസ്റ്ററു ടെയും ഭാര്യയുടെയും എല്ലാ കാപട്യങ്ങളും ആഡംബര ജീവിതശൈലിയും ഞാൻ റിപ്പോ ർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഉത്തരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പകരം, എന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി, നമുക്ക് പറയാം… ഞാൻ വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരിതീയിലേക്ക് വീണു!

2. തീവ്രവാദി (TERRORIST)

അടുത്ത സ്ഥലത്ത്, NTC ശുശ്രുഷയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയുമായി ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ അയച്ചു (ആ സമയത്ത് അത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു). തുടക്ക ത്തിൽ, എന്നെ അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ അവൾ എന്നോട് മധുരമായി സംസാ രിച്ചു. ഞാൻ നിഷ്‌കളങ്കയായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് ഒരു ചെറിയ സഭയായതിനാൽ എനിക്ക് വേഗം ശാരീരിക സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണയോടെയാണ് എന്നെ അവിടേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാൽ, അതല്ല സംഭവിച്ചത്.

പാചകം, ശുചിത്വം, പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയവയുടെ ദൈനംദിന സമയപ്പട്ടിക (SCHEDULE) സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുപുറമെ, ഈ സ്ത്രീ മുഴുവൻ വീടും സഭയും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിതയാക്കി. എനിക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അലമാരയിൽ നിന്നും ക്യാബിനറ്റുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത്‌ പൊടി തട്ടി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എല്ലാം വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. എല്ലാം യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ വീണ്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ഓർക്കുക, ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ ശാരീരികമായി ക്ഷീണിച്ചവളായിരുന്നു. ഓർക്കുക, ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ശാരീരികമായി തളർന്നുപോയിരുന്നു, ഞാൻ ക്ഷീണിതയാണെന്ന് അവളോട് പറയുമ്പോഴെല്ലാം, അവൾ എന്നോട് 15 മിനിറ്റ് നേരം ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചുവരാൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷീണം കാരണം, ഞാൻ അല്പം വൈകിയാൽ, എന്തിനാണ് വൈകിയതെന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കും. അവൾ എൻ്റെ സമയവും ജോലിയും അങ്ങേയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചു. ക്രമേണ, എൻ്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ച് ഞാൻ കിടപ്പിലായി. എനിക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ആദ്യ ദിവസം, അവൾ എൻ്റെ മുറിയിലെത്തി, അവൾ എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി; പകരം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ശരിയല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രോഗിയായതെന്നും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാനസികമായും ശാരീരിക മായും തളർന്നുപോയി, അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ മൂത്ത സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദാസികളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചു. ഏതോ കാരണങ്ങളാൽ ദൈവം എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി, അതി നാൽ, എൻ്റെ “മൂപ്പന്മാരെ” അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് “കൃപ” ഇല്ല (അത്രമാത്രം എനിക്ക് മസ്തിഷ്കക്ഷാളനം സംഭവിച്ചിരുന്നു). ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായി അറിയാം. എൻ്റെ ക്ഷീണത്തിനുള്ള ഏക കാരണം അമിത ജോലി ആയിരുന്നു!

എൻ്റെ അസുഖത്തെ ക്കുറിച്ചും വ്യാജ ഭവനത്തിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഞാൻ ആസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചു. പ്രധാന സഹോദരി, പ്രാദേശിക SISTER-IN-CHARGE നൊപ്പം നിന്നതിനാൽ എൻ്റെ ആശങ്കകൾ ബധിര ചെവിയിൽ പതിച്ചു (സ്വേച്ഛാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്താനായി നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിരവധി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി). വർഷങ്ങൾ ക്കുശേഷം, ലോക്കൽ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ വ്യാജ ഭവനങ്ങളിലും തീവ്രവാദിയായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നെപ്പോലുള്ള നിര വധി ഇരകളെ അവൾ ഉപദ്രവിച്ചു, പ്രധാന സിസ്റ്റർ അവൾ തീവ്രവാദി ആണെന്ന് അറി ഞ്ഞിട്ടും എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ചില്ല. ഇന്നുവരെ (7 വർഷത്തിനുശേഷം), അവൾ അതേ സ്ഥലത്തെ സഹോദരിയാണ്, ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം നിരവധി ഇരകൾ, അവളുടെ കീഴിൽ വളരെയധികം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു, പക്ഷേ അവൾ ഇപ്പോഴും “SISTER-IN-CHARGE” ആയി അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഭരിക്കുന്നു.

എൻ്റെ കഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം, ഞാൻ കിടപ്പിലായി (കൂടുതലും വിഷാദം കാരണം), എന്നാൽ അവളുടെ പ്രേരണകൾ കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു പാചകം ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും തുടങ്ങി. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടപ്പോൾ, ഒരു സാധാ രണ വ്യക്തിയെപ്പോലെ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതിനുപകരം അവൾ എന്നെ വാക്കുക ളാൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “കർത്താവേ, സീയോനിലെ പാപികളെ പുറത്താക്കുക! കർത്താവേ, ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ മടിയന്മാരെയും പുറത്താക്കുക!” അവൾ ഇത് പൈശാചിക അഭിഷേ കത്തോടെ മാസങ്ങളോളം നിരന്തരം ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയിൽ അലറിവിളിക്കു ന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി മടുത്തുപോകും. ഒരു പിശാചിന് മാത്രമേ അവൾക്ക് അത്തരം ശക്തി നൽകാൻ കഴിയൂ!

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത്തരം അധിക്ഷേപം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂ, തുടർന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും കിടപ്പിലാകും. ഇത് 4 മാസത്തോളം തുടർന്നു, ആസ്ഥാനത്തെ വീണ്ടും വിളിക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ലാതെയായി. ഇത്തവണ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വളരെ താഴ്ത്തി, എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പ്രധാന സഹോദരിയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു, എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ അപേക്ഷിച്ചു. ശുശ്രൂഷ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി!

3. മാനസിക രോഗി (MENTAL CASE)

അടുത്ത സ്ഥലംമാറ്റം മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഒരു വൃദ്ധ സഹോദരിയോടൊപ്പം ആയി രുന്നു, ശുശ്രൂഷയിലെ സീനിയോറിറ്റി മൂലം അവൾ “SISTER-IN-CHARGE” ആയിരുന്നു. അവ ളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. കാലക്രമേണ, അവളുടെ വിവേചനമില്ലായ്മ, ഭയം, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. “SISTER-IN-CHARGE” ആയതിനാൽ, അവൾക്ക് കീഴ്‌പെടണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം, പക്ഷെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല! അവളുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയകൾ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വിഡ്ഢിത്തരമായ ഉത്തരവുകൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടിവരുമെന്ന് തോന്നിയതി നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിഷമിക്കുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് അവളുടെ അവസ്ഥ ശുശ്രുഷകന്മാർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, എന്നിട്ടും ആസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും അവളെ “SISTER-IN-CHARGE” ആയി നിലനിർത്തുന്നു! അവൾ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും സഭയെ അപലപിക്കുകയും നിരു ത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവളുടെ മാനസിക നില സഭയെ ബാധിച്ചു. ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥയില്ലാതെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയായി ദൈവത്തെ തെറ്റായ വെളിച്ചത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. ഇത് നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്തി രിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി, അവരുടെ കുട്ടികൾ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ ണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു! അവളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും, എല്ലാവരും അവളെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചതിനാൽ സഭയിൽ അറിയിച്ച തെറ്റായ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചെയ്യാനോ സാധിച്ചില്ല!

അടുത്ത “SISTER-IN-CHARGE” വരുന്നതുവരെ അടുത്ത രണ്ട് വർഷം ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു.

4. പരദൂഷണക്കാരി (GOSSIPER)

അടുത്ത സ്ഥലംമാറ്റം പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി. അവൾക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ആചാരമെന്ന നിലയിൽ, പ്രഭാത സ്തുതിക്കുശേഷം, അവൾ 10 മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചു, തുടർന്ന് അവൾ നടന്ന് അടുത്തുള്ള പലചരക്ക് കട സന്ദർശിക്കുകയും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവൾ ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയായിരുന്നു. പാചക ത്തിനും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും ശേഷം അവൾ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ശുചിത്വവും എനിക്കായി വിട്ടു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടയായിരുന്നു, കാരണം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അവൾ വിശ്ര മിക്കുകയോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ അവളുടെ “ശുശ്രൂഷ” യിൽ അവളെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതി. അവൾ വിശ്വാസികളുമായി സംസാ രിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ അനുമാനിച്ചു. (അവൾ ഒരു പരദൂഷണക്കാരിയാണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവൾ സംസാരിച്ചത് അവ ളുടെ ലോക്കൽ വിശ്വാസികളോട് ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പരദൂഷണത്തിൻ്റെ അതേ ആത്മാ വുള്ള മറ്റ് വിശ്വാസികളോടും ശുശ്രുഷകന്മാരോടും ആയിരുന്നു).

ദിവസേന മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കായി പാചകം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ പദ്ധതി അവൾ ഏറ്റെടുത്തു. നല്ല നിലവാരമുള്ള ആപ്പിൾ പൈ വളരെ ന്യായമായ വില യ്ക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആപ്പിൾ പൈ ബേക്കിംഗ് പോലുള്ള അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അവൾ എന്നെകൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ പാചകത്തിലും ശുചിത്വത്തിലും ചെലവഴിച്ചു. “ശുശ്രൂഷ” ക്കായി ഞാൻ സമർ പ്പിച്ചുവെന്ന് കരുതിയതുമുതൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അതൃപ്തി തോന്നിയിരുന്നു – സുവി ശേഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട തിനുപകരം ഞാൻ ഇവിടെ പൈ ചുടാൻ നിർബന്ധിതയായി! എല്ലാം സമർപ്പിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനും പരിശീലനം ലഭിച്ചതിനാൽ, ഞാൻ ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീങ്ങി.

From the House of Bondage to the Liberty of Christ

ഒരു വേലക്കാരി ആയി സേവിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാം താഴ്‌മയുടെ പാഠമായി എടുത്തു. അതു കൊണ്ട്, അവളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ അവളുടെ അരികിൽ നിന്നു; എന്നാൽ അവൾക്ക് എന്നോട് അതേ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ എന്നെ അമിതമായി ജോലി ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ, എനിക്ക് അസുഖം വന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി. അവളെ സഹായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ഷീണിതയായി വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ നിലവാരം പുലർത്താൻ എനിക്ക് മതിയായ കൃപയില്ലെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു (ഇട യിൽ പറയട്ടെ, അവൾ പാചകം മാത്രമാണ് ചെയ്തത്; അരിയുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും സൂക്ഷിക്കുകയും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു). ഒരു നല്ല മനഃ സാക്ഷിയോടെ, അവളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തിക്ക് മുകളിലേക്കും അപ്പുറ ത്തേക്കും പോയി എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അത് അവൾക്ക്‌ ഒരിക്കലും മതിയായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് അവളുടെ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്പോൾ മാത്രം അവൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, എൻ്റെ അസുഖം മൂലം അവളുടെ പദ്ധതികളിൽ അവളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, ഞാൻ നല്ലവ ളല്ലെന്ന് അപലപിച്ചു. വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ “ദൈവ ത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ” എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ സ്വാർത്ഥത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ചേരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കില്ലായിരുന്നു.

5. വീണ്ടും, അതേ മാനസിക രോഗി

രണ്ടുവർഷത്തെ അടിമപ്പണിക്ക് ശേഷം, മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള വൃദ്ധയായ അതേ സഹോദരിയോടൊപ്പം വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം വൃദ്ധയെ സ്ഥലംമാറ്റി, പാചകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരി അവളുടെ സ്ഥലത്തെത്തി, അപ്പോൾ എനിക്ക് അതേ അഗ്നിപരീക്ഷ വീണ്ടും നേരിടേണ്ടി വന്നു. 12 വർഷം ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരുന്നിട്ടും ഒരു സേവികയാകാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടി രിക്കുന്നു (ഇത് അനന്തമായ പാഠമാണെന്ന് തോന്നുന്നു) എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ നിരാശ തോന്നി. എനിക്ക് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു, “ആത്മാക്കളെ നേടേണ്ട ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൈ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമോ?” വിവിധ ബന്ധന ങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുന്നതിന് പ്രാർത്ഥനയും ഉപദേശവും ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മാക്കളും ലോകത്തുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞു, “കൊയ്‌ത്ത്‌ വളരെ ഉണ്ട് സത്യം, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം” (മത്തായി 9:37). ദൈവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയ ദാസന്മാരായ നമ്മൾ വ്യാജ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പൈ ചുടാനും നമ്മുടെ വിനോദങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാനും പാടില്ല! ഒരു വേലക്കാരിയാകാൻ വേണ്ടി താഴ്ന്നതരം ജോലി ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലന കാലയളവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് 12 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുമോ?! പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കു മായിരുന്നു, പക്ഷേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പറയപ്പെടുന്ന “SISTER-IN-CHARGE” ൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരുന്നു. ആത്മാക്കളെ ശുശ്രുഷിക്കേണ്ട ഭാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിനു പകരം അവളുടെ പാചക വിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു! ഇതുപോലെ, പല സത്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി!

സത്യത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരി (SPARK OF TRUTH)

ഫോൺ ബിൽ (PHONE BILL)

ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫോൺ ബിൽ കാണാൻ ഇടയായി. BROTHER-IN-CHARGE ൻ്റെയും SISTER IN-CHARGE ൻ്റെയും പ്രവർത്തനം കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇരുവരും അവരുടെ ചങ്ങാ തിമാരുമായി ചാറ്റുചെയ്യുന്നു, ഈ കാലമത്രയും അവർ ഫോണിൽ കൂടി “ശുശ്രൂഷ” ചെയ്യു ന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പരദൂഷകന്മാരാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് ശ്രുഷകന്മാരുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഓരോ ദിവസവും ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഒന്നുതന്നെയായി രുന്നു, കൂടാതെ കോളുകൾ 40 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിന്നു. SISTER-IN-CHARGE എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ വൃഥാ സല്ലപിച്ചു, അതിനാൽ മറ്റ് ശ്രുഷകന്മാരുമായുള്ള അവളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ആത്മീയം” അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം.

കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം പകരുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ആയിരം കഷ ണങ്ങളായി തകർന്നു. അപ്പോൾ “ഞാൻ ആരെ സേവിക്കുന്നു?” എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു. ഈ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പരിപാടി മാത്രമായിരുന്നു. ഞാൻ മാനസികമായും ശാരീ രികമായും ക്ഷീണിതയായിരുന്നെങ്കിലും പാചകം, ശുചിത്വം, പേപ്പർ വർക്ക് തുടങ്ങിയ വയെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസ ഭവനത്തിലെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനാണ്, മറ്റ് രണ്ട് പേരും എപ്പോഴും ഫോണിൽ സല്ലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പല അവസരങ്ങളിലും, സഹോദരിമാരുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ, സഭാംഗങ്ങൾക്ക് ഉപദേശവും പ്രാർത്ഥ നയും വേണമെന്ന് എൻ്റെ ഭാരം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ വളരെ നിസ്സംഗ യായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലാത്തതും അതിനാൽ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്തതും ഞാൻ വർഷങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസമോ പരിശ്രമമോ ഇല്ലാത്ത തിൽ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. ദൈവവചന പ്രകാരം അധ്വാനിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ ആത്മാക്കളെ സഹായിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നി ല്ലെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; പകരം അവൾ പാചകവും പരദൂഷ ണവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു!

സംഭാഷണത്തിൽ, ടിപിഎം ഉപേക്ഷിച്ച വേലക്കാരെ ക്കുറിച്ചും അവർക്ക് “സീയോൻ” നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ക്കുറിച്ചും നിരവധി തവണ അവൾ സംസാരിച്ചു! 30 വർഷമായി അവൾ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരുന്നിട്ടും അവളുടെ ധാരണ എത്ര കഴമ്പില്ലാത്തതാണെന്ന് ഓർത്ത്‌ ഞാൻ മനസ്സിൽ അമ്പരന്നു! ടിപിഎമ്മിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ സിയോൻ കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതായി അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തൊരു വഞ്ചന!

സാത്താൻ്റെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്ന വേലക്കാർ

കൂടാതെ, സംഭാഷണത്തിൽ, തൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരു വൃദ്ധയെ (പ്രായം 60 കളിൽ) പറ്റി വിമർശനാത്മകമായി സംസാരിച്ചു. അടുത്തിടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചേർന്ന തിനാൽ ജൂനിയർ സിസ്റ്റർ ആയി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാചകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെ ടുന്ന സഹോദരി ഈ വൃദ്ധ വേണ്ടത്ര സഹായിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും, ഡോർബെല്ല് അടിക്കുമ്പോൾ പടികൾ ഓടി ഇറങ്ങി വരത്തില്ലെന്ന വസ്തുത അവൾ ഉന്ന യിച്ചു. ഈ വൃദ്ധ സഹോദരി ജൂനിയർ ആയതിനാൽ, അവളുടെ ദുർബലമായ കാലുകൾ കൊണ്ട് വൃദ്ധ ഓടണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി! ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്, സീനിയേ ഴ്സിൻ്റെയും ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെയും ടിപിഎം സംവിധാനം, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനോ ടുള്ള അടിസ്ഥാന ദയ, പ്രായത്തോടുള്ള ആദരവ് മുതലായ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കിയതായും ഒരാൾ തൻ്റെ പദവി ഉറപ്പിക്കാനായി സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ മാത്രമല്ല, മറ്റ് സഹോദരിമാരും ഇത്തരം അനീതി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സി ലാക്കി! അവൾ എന്നോടും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകരോടും പെരുമാറിയ രീതിയിൽ നിന്നും, 30 വർ ഷത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുശേഷവും യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അവളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു! എന്നിട്ടും അവൾ സീയോൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു! എനിക്ക് ചിരിക്കണോ കര യണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തൊരു തമാശ!

പൊതുവേ, ടിപിഎം വ്യാജ ഭവനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ശുശ്രുഷയിലെ കുറച്ച് വ്യക്തികളുമായുള്ള മോശം അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ടിപിഎം വിടാനുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തില്ല. ടിപിഎം ശുശ്രുഷയോടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതകാല പ്രതിബദ്ധത (COMMITMENT) ലംഘിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്ന തിന് മുമ്പ്, ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സഹപ്രവർത്തകയാ കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുതിർന്ന സഹോദരിമാരുടെ പട്ടിക ശ്രദ്ധിച്ചു; അവരിൽ 95% സ്ത്രീ കളും ആടുകളുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കളാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. ഈ സഹോ രിമാരുമായുള്ള എൻ്റെ 12 വർഷത്തെ ആശയവിനിമയത്തിൽ, അവർ കൂടുതലും സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതരാണെന്നും “SISTER-IN-CHARGE” എന്ന പദവി നിലനിർത്താൻ വ്യവസ്ഥയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നും ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. അവർ എന്നെ അതേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വിശ്വാസികൾ ചോദ്യങ്ങളുമായി എന്നെ സമീപിച്ചതായി കണ്ടാൽ, ഞാൻ ആവ ശ്യത്തിലധികം മൃദുലയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആരും എന്നെ സമീപിച്ച് ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാനും അവരെപ്പോലെ അടുക്കാനാവാത്തവളാകണം! വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, ചോദ്യങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിസംബോ ധന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.

ക്ഷമാപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രവി സക്കറിയാസിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരി ക്കൽ ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം, ഞാൻ രവിയെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്, കാരണം രവി ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനമേറ്റവനല്ല, അതിനാൽ ടിപിഎം ഉപദേ ശങ്ങൾ മികച്ചതാണ് എന്നായിരുന്നു. അതേ പാസ്റ്റർ അലസനും ഭോഗപ്രീയനുമായ ഒരു പാസ്റ്റർ ആയി അറിയപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലോക്കൽ സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ്. അയാളുടെ വളരെയധികം ഉന്നതവും വൈശിഷ്‌ട്യവുമായ ഉപദേശങ്ങൾ! ആ ടിപിഎം തീക്ഷ്ണതക്കാരെ, ഈ പാസ്റ്റർ രവി സക്കറിയാസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക (ഒരു വർഷത്തിൽ 200 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കയും സുവിശേഷവുമായി അനേകം ജനങ്ങളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി)! യഥാർത്ഥ സുവിശേഷവുമായി ടിപിഎം പാസ്റ്റർമാർക്ക് അവരുടെ ലോക്കൽ സഭയിൽ പോലും എത്താൻ കഴിയില്ല! യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ ടിപിഎം സംവിധാനം ഒരാളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു!

2 തിമൊഥെയൊസ് 3:1-5, “അന്ത്യകാലത്ത്‌ ദുർഘടസമയങ്ങൾ വരും എന്നറിക. മനു ഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാ രികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ട വരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണി ക്കാരും അജി തേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദ്വേഷികളും ദ്രോഹി കളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നിഗളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയ രായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായി രിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക.”

മുകളിലുള്ള വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ അന്ത്യകാല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മി ക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ പാക്കേജാണ് ടിപിഎം വ്യവസ്ഥ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു ന്നതിന് അപ്പുറമാണ്.

ഈ ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച എൻ്റെ 12 വർഷത്തിനിടയിൽ, “ശുശ്രുഷ കന്മാർ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ കാര്യമായ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. പ്രാർഥനയുടെ കൃത്യമായ സമയ പട്ടികയ്ക്ക് പുറമെ, എൻ്റെ നിരീക്ഷണമ നുസരിച്ച് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശുശ്രൂഷയിൽ കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നില്ല. ടിപി എമ്മിൻ്റെ പല നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയരായതിനാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ചില ശുശ്രുഷ കന്മാർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയഭാരം അനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യമാണ്. കൃപ കളും കഴിവുകളും അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ സേവിക്കാൻ സ്വതന്ത്രരാകേണ്ട നിരവധി തടവുകാരുണ്ട്.

പുറത്ത്‌ വന്നതിനുശേഷം (AFTER THE EXIT)

ടിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം, തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വലിയ തീഷ്ണത യോടെ ദൈവ വേലയ്ക്കായി പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പാസ്റ്റർമാരെയും ശുശ്രുഷകന്മാരെയും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ആവേശത്തിലാകുന്നു! അവർ ഉപദേശഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മന്ത്രിക്കാതെ, യഥാർത്ഥ ദൈവ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പുസ്തകമെഴുതി അവർ ദൈവവചനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. സഭകളിൽ കൗൺസിലിംഗ് ലഭ്യമാണ്. ചില പാസ്റ്റർമാർ ഒരു മുഴുസമയ സാമാന്യ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി സമയം അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും വിടുതൽ നൽകുന്ന ശുശ്രുഷയും ചെയ്യുന്നു. ടിപിഎം ശുശ്രൂ ഷയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ദശാംശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ടിപിഎം മുഴുസമയ വിശുദ്ധ ദൈവദാതാക്കളേക്കാൾ ഈ പാസ്റ്റർമാർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ കൂടുതൽ സമർപ്പിതരാണെന്നതിന് ഞാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സാക്ഷിയാണ്!

ഈ പാസ്റ്റർമാർ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുക മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ ദൈവമഹ ത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദൈവ ശിഷ്യന്മാരാക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ടിപിഎം മികച്ച ഉപദേശങ്ങളുള്ള മികച്ച സഭയാണെന്ന് കേട്ടുകൊ ണ്ടിരുന്നു! എന്നാൽ, യേശു പറഞ്ഞു: അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ച റിയും. ടിപിഎം, വിശ്വാസികളെ ശിഷ്യരാക്കുന്നില്ല. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വാസി ളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ടിപിഎം വേലക്കാരുടെ വഞ്ചന നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു താലന്ത് നിലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ദാസനെപ്പോലെ നമ്മൾ അവ സാനിക്കും. യജമാനൻ വന്നപ്പോൾ, അവനെ ശിക്ഷിച്ചു. കാരണം താലന്തുകൾ ഉപയോഗി ക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു! (മത്തായി 25:14-30).

കൂടാതെ, ഈ സീയോൻ ബന്ധിത ദൈവ ദാസന്മാരുടെ കാപട്യം തുറന്നുകാട്ടു ന്നതിനായി അമിത ജോലി മൂലം ഞാൻ രോഗിയായിത്തീർന്നപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന വിവരം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ ആരോഗ്യം കണക്കിലെ ടുക്കാതെ ലോക്കൽ SISTERS-IN-CHARGE അവളുടെ പരിപാടി പിന്തുടരാൻ എന്നെ നിർബ ന്ധിച്ചു. അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോത്സാഹന വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല, മറിച്ച് എനിക്ക് മതിയായ “ദൈവകൃപ” ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ രോഗത്തിനെ തിരെ പോരാടാൻ അവൾ എന്നെ തനിച്ചാക്കി (അത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എന്നെ നിരുത്സാ ഹപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൾ പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപോ കുന്നു). ചില സമയങ്ങളിൽ, MIGRAINE തലവേദന മൂലം എനിക്ക് കണ്ണുതുറക്കാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, അവൾ വന്ന് എന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. അത്തരം ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം ഞാൻ മാത്രമല്ല സഹിച്ചത്. അസുഖം ബാധിച്ചതിനാൽ വ്യാജ ഭവനങ്ങളിൽ ഏറ്റ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ പല ജൂനിയർ സഹോദ രിമാരുണ്ട്. വളരെ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച ഒരു സഹോദരി അവളുടെ വ്യാജ ഭവന ത്തിലെ പാസ്റ്റർ ദിവസേന അവളോട് വളരെ പരുഷമായി സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സ്തുതികളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ അവൾക്ക് കർ ത്താവിൽ നിന്ന് രോഗശാന്തി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അവൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തി ല്ലെന്നും അയാൾ അവളോട് പറഞ്ഞു. അയാളുടെ പ്രസ്താവനകൾ സഹോദരിയെ വിഷാ ദാവസ്ഥയിലാക്കി, ആത്മഹത്യ പ്രവണതയിലേക്ക് നയിച്ചു. വിരോധാഭാസം എന്തെന്നാൽ ചീഫ് പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ, ഈ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഓടി പ്പോയി, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു. തന്നെ പരിപാലിക്കാ ത്തതിന് അയാൾ പാസ്റ്റർമാരുടെ പരിചരണ സഹോദരിമാരെ ശകാരിക്കയും സഹോദരി മാർ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ പാസ്റ്റർ രോഗിയായെന്ന് ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നം ഉന്നയിക്കയും ചെയ്തു! അയാളുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ആത്മാർത്ഥമാ യിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഭവനത്തിലെ ജൂനിയർ സഹോദരിയെ ക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു?! എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം അത് കർത്താവിന് ചെയ്തു! ഇത് ഈ വ്യാജ തീക്ഷ്ണതയുടെ കാപട്യം കാണിക്കുന്നു!

എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷയിൽ ചേരുന്നതെങ്കിലും ടിപിഎം സംവിധാനത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം ജനങ്ങളെ ചെന്നായ്ക്കളായി പരിണമിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗീക കാരണം, വളരെ കർശനമായ സമയ പ്പട്ടിക (SCHEDULE) ഞങ്ങളെ വളരെ തിരക്കിലാക്കിയി രിക്കുന്നതിനാൽ സമയപ്പട്ടിക സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, വ്യക്തിപര മായി ദൈവ ഭക്തിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, ഇൻറ്റെർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ടിപിഎം ഇതര പ്രസംഗകരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വിലക്കുന്നു. സ്തുതി, പ്രാർത്ഥന, വേലക്കാരുടെ മീറ്റിംഗുകൾ മുതലായവയിൽ കൂടി മസ്തിഷ്കക്ഷാളനം നടത്തിയതിനാൽ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ സംവിധാനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ആശംസിക്കുന്നു!

ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ആത്മാർത്ഥത തെളിയിക്കാൻ ദൈവം സഭക ളിൽ ദൈവനിഷേധം അനുവദിക്കുന്നു.

1 കൊരിന്ത്യർ 11:19, “നിങ്ങളിൽ കൊള്ളാകുന്നവർ വെളിവാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നപക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടത്.”

ഈ പൈശാചിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്! പുറത്തുവരുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വിട്ടുപോകുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും രൂപ ത്തിൽ ധാരാളം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശബ്ദങ്ങളെ അവഗണിക്കാനും ദൈവവചന സത്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാനുമുള്ള ധൈര്യം നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. യേശു തൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം പോയില്ല, മറിച്ച് അതിനെതിരെ നിൽക്കയും നിർഭയമായി സംസാരിക്കയും ചെയ്തു. അവർ പലരെയും വഴി തെറ്റിക്കുന്ന അന്ധരായ വഴികാട്ടികളായതിനാൽ അവരുടെ കാപട്യം തുറന്നുകാ ട്ടാൻ യേശു വളരെ പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനാൽ എല്ലാ TPM വിശ്വാ സികളെയും യേശുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥമായ പാരമ്പര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന മഹത്തായ പൈതൃകവും ഉപേക്ഷിക്കുക. സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനം തിരയുക, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും! നാം കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ സത്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 1 രാജാക്കന്മാർ 13 വായിക്കുക: ഒരു പഴയ പ്രവാചകൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിനാൽ ദൈവ ത്തിൻ്റെ ശബ്ദം സ്വയം വിവേചിക്കാതിരുന്നതിന് ദൈവം ദൈവപുരുഷനെ ഉത്തരവാദി യാക്കി, അവനെ വിധിച്ചു. സത്യം ശ്രദ്ധയോടെ അന്വേഷിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ ചുമതല ക്കാരാക്കുന്നു!

TPM വിശ്വാസികളുടെ ഭയങ്ങളിൽ ഒന്ന്, അവർ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സഭാ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നതാണ്. ഇതൊരു നുണയാണ്!

ഞാൻ ടിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ, സമാനമായ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി രുന്നു. എന്നെ ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചയുടനെ അതിശയകരമായ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സഭകൾ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ടിപിഎമ്മിൽ ഞാൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുവിശേഷം പങ്കു വെക്കുന്ന, അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ സജീവമായ ദൈവവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത്ഭുതകരമായ പ്രാർഥനാ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, നിരവധി നല്ല സഭകൾ കണ്ടെത്തിയ തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു! ഞാൻ ടിപിഎമ്മിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഈ പാസ്റ്റർമാർ എളിയവരും ദൈവ വേലയിൽ സമർപ്പിതരുമാണ്! എൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൈ ചുട്ടുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്! ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്! സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കാനും ദൈവ വേലയിൽ ഫലം നേടാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനി ക്കുണ്ട്! ഹല്ലേലൂയാ! ദൈവ സത്യം എന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി!

രക്ഷയുടെ സന്തോഷവും, ടിപിഎമ്മിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്ക ളുടെ ഭാരവും ദൈവം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു (ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയ ഭാരം അനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു). എൻ്റെ സങ്കൽപ്പത്തി നപ്പുറം ജീവിതത്തിനും ദൈവഭക്തിക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം ദൈവം നൽകി! പ്രവ ചനങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള ആ ശാപങ്ങളൊന്നും നടപ്പായില്ല!

ഉപസംഹാരം

എൻ്റെ വാക്കുകൾ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ദയവായി പരിശോധിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സത്യത്തിലല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഞാൻ എല്ലാ വായനക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥി ക്കുന്നു. സീയോൻ അല്ല ലക്ഷ്യം, യേശുവാണ് ലക്ഷ്യം!

യേശു എഫെസൊസിലെ സഭയെ അഭിനന്ദിച്ചു,

വെളിപ്പാട് 2:2-3, “ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണതയും കൊള്ളരു താത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാത്തതും അപ്പൊസ്തലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പൊസ്തലന്മാർ എന്നു പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ചു കള്ളന്മാർ എന്നു കണ്ടതും, നിനക്ക് സഹിഷ്ണതയുള്ളതും എൻ്റെ നാമംനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളന്നുപോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു.”

നിങ്ങൾ യേശുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതി നായി കള്ള അപ്പൊസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് അകന്നുപോവുകയും ചെയ്താൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും “നന്ന്, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും!” തീരു മാനം നിങ്ങളുടേതാണ്!

2 തിമൊഥെയൊസ് 2:15, “സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്ന വനായി നില്പാൻ ശ്രമിക്ക.”

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *