മാർട്ടിൻ ലൂഥറിൻ്റെ ജീവിതം – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

ക്ലോംഗ്! ക്ളാംഗ് ..! വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ വാതിന്മേൽ ചുറ്റികയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ തൻ്റെ 95 പ്രബന്ധങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായി ആണി തറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ഭിന്ന തയുണ്ടാക്കും. ഒരു സംഘം മാർപ്പാപ്പയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തും, മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹ ത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തും. മനുഷ്യരെ നരക വായിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു മനു ഷ്യൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണിത്. മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെ ജീവചരിത്രം ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു ന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നായകനെന്ന നിലയിൽ ഉയർത്താനല്ല, മറിച്ച് പിതാക്കന്മാർക്ക് മത വുമായുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഇത് കത്തോലിക്ക ക്കാരുടെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ്കാരുടെയും തമ്മിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പരമായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്. പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി പറയുന്നതുപോലെ, ചരിത്രം വായിക്കാത്തവർ അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മെ പ്രതിഷേധക്കാരിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത അതേ കുഴിയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കണം.

കർശനമായ അച്ചടക്കത്തിൽ വളർത്തി

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ 1483 നവംബർ 10 ന് ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹാൻസ് ലൂഥർ ഇടത്തരക്കാരനായ ഒരു ചെമ്പ് ഖനിത്തൊഴിലാളി ആയിരുന്നു. കർശന മായ ശിക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം മക്കളെ വളർത്തി. കുടുംബത്തിൽ നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും വ്യാപ്തി വളരെ തീവ്രമായിരുന്നു, ഒരു തമാശ പോലും പരിഹാസ പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾ ഞായറാഴ്ച ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പാപത്തോടുള്ള അത്തരം കർശനമായ സംവേദനക്ഷമത (SENSITIVITY), ദൈവം പാപങ്ങളും അശുദ്ധിയും എതിർക്കുന്ന കർശനമായ വിധികർത്താ വാണെന്ന് ലൂഥർ ചിന്തിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് കരയുന്ന ഒരു കുട്ടിയായി ജീവചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു,

ദൈവമേ, ദയവായി എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത്, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു.“ MARTIN LUTHER 

ഇത് ദൈവ വിശുദ്ധിയുടെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദി ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാര പദ്ധതിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പാപത്തോടുള്ള ഈ സംവേദനക്ഷമതയും നിയമത്തിൻ്റെ കാഠിന്യവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു ദശലക്ഷം തവണ ശ്രമിക്കുകയും ഒരു ദശലക്ഷം തവണ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായി രുന്നില്ല. ആവർത്തിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാജയം ഒരു മനുഷ്യനെ തകർക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്‌ ഒരു മറുവശം ഉണ്ട്. പാപത്തോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത മനഃസാക്ഷിയെ തുളയ്ക്കു മ്പോൾ അവർ പാപത്തിന് ഇരയാകും. അവർ അതിനെ എതിർക്കുകയില്ല. നിഗൂഢ അന്ധത അവരെ മൂടുന്നു, ഇത് അവരുടെ പരാജയങ്ങളോട് നിര്‍വ്വികാരരാക്കുന്നു. ദൈവം അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികൾ അവഗണിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. പാപം ആവർത്തി ക്കുമ്പോൾ ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ ഭാരം അവർ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ദൈവാ ത്മാവ് ഇടപെടുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട്. ഈഖാബോദ് – ദൈവം അവരുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിന് അവരെ വിടുന്നു! ദൈവം തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പിന്തുടരു കയും അവരുടെ ഹൃദയം തകരുന്നതുവരെ ബാഹ്യ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനഃസാക്ഷി മരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂഥർ. നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ നിരന്തരം ദൈവത്തെ ഭയന്നു. ഈ ദൈവ കോപം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവനെ തകർത്തു, എന്നിട്ടും പാപ ത്തോട് അവൻ പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു. നിരന്തരം അവനെ തകർത്തത് അവൻ്റെ നിസ്സ ഹായത മനസ്സിലാക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അവനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതു വരെ ന്യായ പ്രമാണം അവൻ്റെ സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായി.

ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം

മാർട്ടിൻ ലൂഥറെ ഒരു അഭിഭാഷകനാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. 1501-ൽ ലാറ്റിൻ, പ്രസംഗവിദ്യ, വ്യാകരണം, യുക്തി എന്നിവ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. റോമൻ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കുടക്കീഴിൽ ബ്രദറെൻ ഓഫ് കോമൺ ലൈഫ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ, ബൈബിൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരുന്നു, അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ബൈബിൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു ലാറ്റിൻ ബൈബിൾ കണ്ടു. ലാറ്റിൻ വിദ്യാർ ത്ഥിയായതിനാൽ ഉയർന്ന ഹൃദയമിടിപ്പോടെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. “എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് അത്തരമൊരു പുസ്തകം തരണേ!” എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ലൂഥർ 1505 ൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി.

സന്യാസിയായി കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു

ഒരു ദിവസം, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, കൊള്ളിയാൻ മിന്നി മാർട്ടിൻ ലൂഥർ, സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കുതിരയുടെ സമീപത്ത് താഴെ വീണു. “വിശുദ്ധ അന്ന എന്നെ സഹായിക്കൂ, ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയാകാം” എന്ന് അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അഗസ്റ്റീനിയൻ ക്രമത്തിൽ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കാ സന്യാസി യായി. പരിപൂർണ്ണനും പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാകാനുള്ള അഭിനിവേശത്തോടെ മാർ ട്ടിൻ സന്യാസ ജീവിതത്തിനായി സ്വയം അർപ്പിച്ചു. പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായി, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ലഭിക്കാനായി അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപവസിക്കുകയും രാത്രി യിൽ (VIGILS) പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു, “ഞാൻ ഭക്തനായ ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു, എൻ്റെ സംഘടന യുടെ നിയമങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കർശനമായി ഞാൻ പാലിച്ചു.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “ഒരു സന്യാസിക്ക് തൻ്റെ സന്യാസ പ്രവർത്ത നത്തിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം നേടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഞാൻ തീർച്ചയായും അതിന് അർ ഹനായിരുന്നു.” ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി സ്വയം ശിക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ പാപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ലൂഥർ കരുതിയിരുന്നു.

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ

പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “മഠത്തിൽ ഞാൻ സ്ത്രീകളെയോ പണത്തെയോ സ്വത്തി നെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല; പകരം ദൈവ കൃപ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഓർത്ത്‌ എൻ്റെ ഹൃദയം വിറച്ചു…. ദൈവം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസി ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് തല കുത്തി നിൽക്കും.”

സന്യാസിയായിരിക്കെ ലൂഥർ ബൈബിൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പഠനം തുടർന്നു. മൂന്നു വർഷത്തിനുശേഷം ബൈബിൾ ദൈവശാ സ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി.

ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാ ക്കിയ ശേഷം മാർട്ടിൻ ലൂഥറിനെ വിറ്റൻബർഗ് (ജർമ്മനി) സർവകലാശാലയിൽ ഫാക്കൽറ്റി യാക്കി. അഗസ്റ്റീനിയൻ ഓർഡറിൻ്റെ പുരോഹി തനായി (കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കീഴിൽ) നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ജർമ്മനിയിലെ ക്രമത്തിൻ്റെ വികാരി ജനറലായ ലൂതറിൻ്റെ സീനിയറായ ജോഹന്നാസ് വോൺ സ്റ്റോപിറ്റ്സ്, പാപമോചന ത്തിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയുധങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും സ്വന്തം ഉപവാസത്തിലും തപസ്സിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലൂഥറിനെ പഠിപ്പിച്ചു.

റോം സന്ദർശിക്കുന്നു

1510 ൽ ജർമ്മനിയിൽ അഗസ്റ്റീനിയൻ ക്രമത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി. ലൂഥറിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയറായ ജോഹന്നാസ് വോൺ സ്റ്റോപിറ്റ്സിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തി ലുള്ള പരിഷ്കരണത്തെ പല സഭകളും എതിർത്തു. അംഗീകരിക്കാത്ത കക്ഷികൾ റോമി നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പക്ഷം ന്യായികരിക്കാൻ ലൂഥറിന് റോം സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. മഠങ്ങളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കാൽനടയായി അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി. ഇറ്റലിയിലെ ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ, ഈ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവ ഭവന ത്തിലെ സമ്പത്തും മഹത്വവും ആഡംബരവും കണ്ട് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. സന്യാസി മാർ മനോഹരമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുകയും ആഡംബരവും വിലയേറിയതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലൂഥർ ഇതിനെ സ്വന്തം ആത്മനിഷേധവും ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കുഴങ്ങി. ഒടുവിൽ, ഏഴ് കുന്നുകളുടെ നഗരത്തിലെത്തി. എത്തിയപാടെ അവൻ നിലത്തു വീണ് കൈകൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു, “വിശുദ്ധ റോം ഞാൻ നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നു!” ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, പരിഭ്രാന്തി യിലായ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്ചര്യവും ഭയവും ഉണ്ടായി. എല്ലാ വിഭാഗം പുരോഹിതന്മാ രിലും അനീതി നിലനിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് മോശമായ തമാശകൾ കേട്ട അദ്ദേഹം, മാസ്സ് (MASS) നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവ രുടെ അശ്ലീലത കണ്ട് അതിശയിച്ചു. പവിത്രത ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത്‌ അശ്ലീലം കണ്ടെത്തി.

ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായ ലൂഥർ പ്രസിദ്ധമായ “SCALA SANCTA (ഹോളി സ്റ്റെയർകേസ്)” സന്ദർശിച്ചു. യെരുശലേമിൽ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്പോൾ യേശു നിന്ന അതേ പടിക്കെട്ടാണ് ഇവയെന്ന് അക്കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ പടി കൾ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. തടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ മാർബിൾ കൊണ്ടാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. കാൽമുട്ടിന്മേൽ ഈ പടികൾ കയറുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കു മെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ലൂഥർ ഭക്തിപൂർവ്വം മുട്ടുകുത്തി ഈ പടികൾ കയറുന്ന സമ യത്ത്‌ “നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. ആ സമയം ലൂഥർ മുട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, ഇനി ഒരിക്കലും റോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ലെന്ന് തീരുമാ നിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ഈ വാക്കുകൾ രക്ഷയ്ക്കായി മനുഷ്യപ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ബോധവാനാക്കി.

ക്ലോംഗ്! ക്ലോംഗ്! റോമുമായുള്ള ആദ്യത്തെ പോരാട്ടം

റോമിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ലൂഥർ ബിരുദാനന്ത ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ഡോക്ടർ ഓഫ് തിയോളജി നേടി. 1515 ൽ ലൂഥറിനെ സാക്സോണി, തുറിംഗിയ എന്നിവട ങ്ങളിലെ വികാരിയാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 11 മഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1510 മുതൽ 1520 വരെ ലൂഥർ പ്രസിദ്ധമായ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി,

  • ഗലാത്യരുടെ വ്യാഖ്യാനം
  • “സഭയുടെ ബാബിലോൺ അടിമത്തം”
  • “ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച്.”

സഭ ശരിയായ പാതയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി ദുഷിച്ചതായെന്ന് ലൂഥറിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എഴുതി,

ഞാൻ ഭക്തനും നിഷ്കളങ്കനുമായ ഒരു സന്യാസി ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് “ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി” എന്ന വാക്കുകൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രഹസ്യമായി ദൈവത്തിനെതിരെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിറയുകയും ദൈവത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം യഥാർത്ഥ പാപത്തിൽ ഇതിനകം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ന്യായപ്രമാ ണത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളാൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ദൈവം തൃപ്തനായില്ല, മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ പീഡനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പാപിയുടെ ന്യായീകരണം (കുറ്റക്കാര നല്ലെന്ന വിധി പ്രഖ്യാപനം) കർത്താവിൻ്റെ ശുദ്ധമായ കരുണയിൽ നിന്ന്, വിശ്വാസ ത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവിൽ, ഞാൻ ആശ്വസിക്കയും ദൈവത്തിൻ്റെ പറുദീസയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ ഞാൻ പുതിയ കണ്ണുകളു മായി ബൈബിൾ കണ്ടു (ലാളിത്യത്തിനായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്).” MARTIN LITHER 

റോം സന്ദർശനത്തെ ക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി,

“റോമിൽ നടക്കുന്ന പാപങ്ങളും കുപ്രസിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആർക്കും സങ്ക ൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല; അത് കാണുകയും കേട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം.” “ദൈവം പള്ളി പണിയുന്നിടത്ത്, പിശാച് അടുത്ത വാതിലിൽ ചാപ്പലിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നു. ഒരു നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, റോം അതിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എല്ലാ ത്തരം പാപങ്ങളും പുറപ്പെടുന്ന അഗാധകൂപം മാത്രമാണ്.” MARTIN LITHER 

സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്ക (ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലെ ഒരു പള്ളി) പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് ധനസമാഹരണത്തിനായി 1516 ൽ മാർപ്പാപ്പ, ജോഹാൻ ടെറ്റ്‌ സെൽ എന്ന വ്യക്തിയെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ കൊടു ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുക എന്നാൽ റോമിൽ ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് പണം സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവം ക്ഷമി ക്കുകയും അവരെ പൂർണ്ണരാക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ശുദ്ധീക രണസ്ഥലത്ത് ശിക്ഷ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ടെറ്റ്‌സെൽ ജർമ്മനിയിൽ പ്രവേശിച്ച പ്പോൾ, ഒരു ദൂതൻ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ പോയി, “ദൈവത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ പിതാക്ക ന്മാരുടെയും കൃപ നിങ്ങളുടെ കവാടങ്ങളിൽ ഉണ്ട്” എന്ന് ഘോഷിച്ചു. ദൈവം സ്വർ ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതുപോലെ ആളുകൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചു. ടെറ്റ്‌സലിൻ്റെ നിര്‍ ദ്ദേശം (OFFER) ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. സ്വർണവും വെള്ളിയും അയാളുടെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച മാന്ത്രികനായ ശിമോനെ പത്രോസ് എതിർത്തതുപോലെ, ലൂഥർ ടെറ്റ്സ ലിനെ എതിർത്തു.

ലൂഥർ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എതിർത്തു: “ഇന്ന് റോമിലെ ഏറ്റവും ധനികൻ്റെ സമ്പത്തേ ക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള മാർപ്പാപ്പ, സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിക്കാതെ പാവ പ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ പണം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാലയം പണിയുന്നു?” മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെ തർക്കവും ശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും സംബന്ധിച്ച തർക്കം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റി എഴുതിയത്. ഈ കത്തുകളിൽ, ലൂഥർ പരിഹാസ പൂർവ്വം എഴുതി, “ശവപ്പെട്ടിയിൽ നാണയം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ ഉറവക ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ചാടി എഴുന്നേൽക്കും (സ്വർഗത്തിലേക്ക്).” പാപമോചനം നല്കുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണെന്നും അത് വിൽക്കുന്നവർ തെറ്റാണെന്നും ലൂഥർ വാദിച്ചു. വിറ്റെൻബർഗ് ജർമ്മനിയിലെ പള്ളിയുടെ വാതിലുകളിൽ 95 പ്രബന്ധങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഈ രേഖകൾ ഒട്ടിച്ചു വച്ചതായി രേഖകൾ പറയുന്നു. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പകർ പ്പുകൾ മുഴുവൻ ജർമ്മനിയിലും വ്യാപിക്കുകയും 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ യൂറോപ്പിലാകെ പരക്കുകയും ചെയ്തു.

Life of Martin Luther – Part 1

95 പ്രബന്ധങ്ങൾ വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ വാതിലുകളിൽ തറച്ചു

പുറത്താക്കൽ (EXCOMMUNICATION)

1517-ൽ, ലൂഥറുടെ 95 പ്രബന്ധങ്ങൾ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ, മറുപടി പറയാതെ അത് മതവിരുദ്ധമാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി റോമിലേക്ക് അയച്ചു. പരിഷ്കർത്താക്ക ളെയും മതഭ്രാന്തന്മാരെയും ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പ ഉപയോഗിച്ചു. ലൂഥറിനോട് അദ്ദേഹം മന്ദഗതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് ലൂഥറിനെതിരെ മാർപ്പാപ്പ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിന്യസിപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഡൊമിനിക്കൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലൂഥറിനെതിരെ ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതി, അദ്ദേഹത്തെ റോമിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ വരണാവകാശി (ELECTOR) ഫ്രെഡറിക്ക്, മാർപ്പാപ്പയെ ലൂതറിൻ്റെ വസ്തുത ഓഗ്‌സ്ബർഗിൽ പരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ലൂഥറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ കുറച്ചുപേർ ശക്തന്മാരായിരുന്നു. 3 ദിവസം ലൂഥറിനെ വിചാരണ ചെയ്തു. അത് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വിവേകപൂർണ്ണമായ ചർച്ചയേക്കാൾ ബഹളമായിരുന്നു. ലൂഥറിനെ അറസ്റ്റുചെയ്യാൻ കർദിനാൾ കാജേട്ടൻ ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു കാർമലൈറ്റ് സന്യാസിയുടെ സഹായത്തോടെ ലൂഥർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

Life of Martin Luther – Part 1

POPE LEO X

ആശയവിനിമയം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതിന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ടെലിഫോണുകളോ ഇമെയിലുകളോ ഇല്ലായിരുന്നു. കത്തുകൾ എത്താൻ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും എടു ക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, നിരവധി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും ജർമ്മനിയിലെ ശക്തരായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും ലൂഥറിനെ ഈ വർഷങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചു.

1520 ൽ, ലൂഥറിനെതിരെ മാർപ്പാപ്പ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു, അതുപ്രകാരം ലൂഥർ തൻ്റെ 95 പ്രബന്ധങ്ങളിൽ 41 പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നശിപ്പിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ കുറുക്കന്മാർ ക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ച പ്രാർത്ഥനയോടെ (EXSURGE DOMINE) മാർപ്പാപ്പയുടെ പൊതു ഉത്തരവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത ലൂഥറുടെ 41 നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ കത്തോലിക്കാസഭ പ്രതിരോധിക്കാൻ അപ്പോസ്തല നായ പൗലോസിനോടും പത്രോസിനോടും മുഴുവൻ വിശുദ്ധ സഭകളോടും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി.

ഉത്തരവിലെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു,

ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്ദ്യ സഹോദരന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി ……. സർവ ശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ, അനുഗ്രഹീത അപ്പൊസ്തലന്മാരായ പൗലോസും പത്രോസും …….. ഭക്തന്മാരായ ചെവികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഓരോ പ്രബന്ധവും തെറ്റും നിന്ദ്യവും അധിക്ഷേപവും എന്നറിയി ച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണമായും ദൈവനിന്ദയും അപകീർത്തിയും കുറ്റക രവുമായി അംഗീകരിക്കുന്നു… അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിനിലായാലും മറ്റേതെ ങ്കിലും ഭാഷയിലായാലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന മാർട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാ രച നകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു, ശാസിക്കുന്നു, നിരസി ക്കുന്നു ……… അവ വായിക്കുകയോ, പ്രസംഗിക്കുകയോ, സ്തുതിക്കുകയോ , അച്ചടി ക്കുകയോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ, ന്യായീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാ വികമായും പിഴകൾ ഉണ്ടാകേണം, . … തീർച്ചയായും ഈ കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈ കൃതികൾ ……. പുരോഹിതരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യ ത്തിൽ പരസ്യമായും ഗൗരവത്തോടെയും കത്തിച്ചുകളയും.” മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉത്തരവ് 1520

ലൂഥറുടെ വ്യാപകമായ പിന്തുണ കാരണം, മാർപ്പാപ്പയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കർദിനാൾമാ ർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പ്രചരിപ്പി ക്കാനും പ്രയാസമായി. ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ലൂഥറിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പരസ്യമായി കത്തിച്ചു,

… ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചവൻ എതിർക്രിസ്തുവാണ്. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർ ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു … ..ഇതിനെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള ദൈവദൂഷണമായി ശപിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” MARTIN LUTHER

ഉത്തരവിനോടുള്ള സ്വന്തം പ്രതികരണം ലൂഥർ എഴുതി, അതിന് Adversus Execrabile Antichristi Bullam (എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശപിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവിനെതിരെ) എന്ന് പേരിട്ടു. 6 ദിവസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രതികരണം എഴുതി, റോമൻ ഉത്തരവിൽ തെറ്റായി അപലപിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ലേഖനങ്ങളുടെയും അവകാശവാദം (Assertion of All the Articles Wrongly Condemned in the Roman Bull).“”ക്രിസ്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ON FREEDOM OF CHRISTIANS)” എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലൂഥറും വിറ്റൻ‌ബെർഗിലെ മറ്റൊരു പ്രൊഫസറും സർവകലാശാലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർ ത്ഥികളെയും വിളിച്ച് കാനോൻ നിയമങ്ങളും റോമിലെ പുസ്തകങ്ങളും പരസ്യമായി കത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “അവർ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അവരുടെതും കത്തിക്കുന്നു. മാർപ്പാപ്പയെ ഭൂമിയിലെ ഒരു ദൈവമാക്കാൻ കാനോൻ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതുവരെ ഞാൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വഞ്ചിതനായി. എതിർക്രിസ്തു എന്ന് അപലപിച്ച എൻ്റെ ലേഖന ങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തീയമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകളിലൂടെയും യുക്തിസഹമായും മാർപ്പാപ്പ ആരെയും ഒരിക്കലും എതിർക്കാറില്ല.”

1521 ജനുവരി 3-ന് മാർപ്പാപ്പ മറ്റൊരു ഉത്തരവ് (DECET ROMANUM PONTIFICEM) പ്രസിദ്ധീക രിച്ച് ലൂഥറിനെ പുറത്താക്കി.

തുടരും…..

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *