കൾട്ട് പരമ്പര – 1 – ബ്രഹ്മ കുമാരികൾ

 

ക്ഷമാപണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് കൾട്ടുക ളുടെ പഠനം. ടിപിഎമ്മിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചി രിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തതിനാൽ, “കൾട്ട്” എന്ന വാക്ക് അവർക്ക് പുതി യതാണ്, അതിനെ പറ്റി അവർക്ക് യാതോരു അറിവുമില്ല. സ്വാഭാവികമായും, അവർ കോപിഷ്ഠരാകുന്നു. ഞാനൊരു TPM തീവ്രവാദി ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ടിപിഎം ഒരു കൾട്ട് ആണെന്ന് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കൾട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അവരോട് കൾട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നും ഒരിക്കലും ചോദിച്ചില്ല. ടിപിഎമ്മിൽ ചില തെറ്റായ രീതികൾ ഉണ്ടാവാമെന്നും എന്നാൽ ഇത് ഒരു കൾട്ട് അല്ലെന്നും ഞാൻ അവരോട് തർക്കി ച്ചിരുന്നു.

ക്രമേണ ഞാൻ ഒരു കൾട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ടിപിഎം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് കൾട്ടുകൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഒടുവിൽ, ടിപിഎം അവയിലൊന്നാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ എൻ്റെ മുൻകാല അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, fromtpm.com ൽ ഞങ്ങൾ കൾട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ പരമ്പര ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാ നിച്ചു. ഈ ശ്രേണിയിൽ‌, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ‌ മാത്രമല്ല, മറ്റ് മതങ്ങളിൽ‌ നിന്നുമുള്ള വിവിധ കൾട്ടുകളും ഞങ്ങൾ‌ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അങ്ങനെ‌ ടി‌പി‌എമ്മിനെ ഒരു കൾ‌ട്ട് ആയി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വായനക്കാർ‌ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ‌ കഴിയും.

കൾട്ട് എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നു

കൾട്ട് – ആരാധന, അനുഷ്ഠാനം, വികാരം, പ്രാര്‍ത്ഥനാക്രമം, മനോഭാവം എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ പദമായ “CULTIS” എന്ന വക്കിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു. അതിനാൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ഇത് സാധാരണയായി ബാധകമാണ്; ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ചെറിയ ഉപവർഗ ഗ്രൂപ്പിന് സാധാരണയായി അതിൻ്റെതായ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, അവ വലിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതികവും ചരിത്രപരവുമായ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രൈസ്തവലോകം വലിയ ഗ്രൂപ്പായി പരിഗണിക്കുക, അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരേ വിശ്വാസമുള്ള രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലും ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതികതയിലും വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഘം ഉയർന്നു വന്നാൽ (ശബ്ബത്ത്‌ മിഷൻ പോലെ), അത് ഒരു പുരുഷൻ്റെയൊ സ്ത്രീയുടെയൊ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ (എല്ലെൻ ജി വൈറ്റ്) കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു ദർശ നത്തിൽ മോശെയുടെ മറ്റ് കല്പനകളേക്കാൾ നാലാമത്തെ കൽപ്പന തിളക്കമായിരുന്നതി നാൽ യേശു മടങ്ങിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയവും ഞായറാഴ്ച അല്ലാതെ ശനിയാഴ്ചയും ആരാധന ദിനവുമായിരിക്കണം, പിന്നെ ചരിത്രപരമായ അടിത്തറയില്ലാത്ത ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ, 2000 വർഷത്തെ ചരിത്രപരമായ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചില്ല, ഒരേ മതം പിന്തുടരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ വിചിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം), തുടർന്ന് വലിയ സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ സംസ്കാര മായി വലിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉപവിഭാഗമായ ഈ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് കൾട്ട് ആയി മാറുന്നു.

കൾട്ട്, വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം പ്രശ്‌നം പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണെന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ ചെറിയ ഉപവർഗ്ഗ ഗ്രൂപ്പിന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നേതാക്കൾ സ്വേച്ഛാധിപതികളാകുന്നു, അവർ കൗശല വിദ്യകളാൽ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രി ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവരുടെ പുതിയ പഠിപ്പിക്കലുകളാൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് അവരുടെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. “നേതാക്കന്മാരോടുള്ള അനുസ രണം (OBEDIENCE TO LEADERS)” എന്ന വാക്ക് വിശ്വസ്തതയുടെ യഥാർത്ഥ അടയാളമായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒപ്പം തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ ദിവ്യ പ്രതിനിധികളായി ഉയർ ത്തിക്കൊണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കി ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന്, മാഫിയ, ലൈംഗിക അപവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര മായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഈ സംഘം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ നേതാക്കളോടുള്ള അനു സരണക്കേടിനെക്കാൾ ഗുരുതരമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഒരു വിഭാഗത്തെ മറ്റൊരു വിഭാ ഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സ്വഭാവമാണിത്.

പൂർണ്ണമായും മസ്തിഷ്കപ്രക്ഷാളനം (BRAINWASHED) സംഭവിക്കയും യുക്തിസഹമായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കൾട്ടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരാളുടെ അന്തിമ ഫലം. സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും, അയാൾ കൾട്ടിൻ്റെ ഭാഷയിലും പ്രയോ ഗങ്ങളിലും ചിന്തിക്കാൻ കഠിന പ്രയത്‌നത്തിലായിരിക്കും. കൾട്ടും അതിൻ്റെ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയും വ്യക്തിക്കുള്ളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ, വിവിധ കാരണങ്ങ ളാൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും അയാൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി മാന സിക വിഷാദത്തിലാകുന്നു, സാധാരണ നില കൈവരിക്കാൻ സമയമെടുക്കും. കൾട്ട് അവനിൽ നിന്ന് എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നു, ഭാവിയിൽ അവനില്ല. കൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യയശാ സ്ത്രങ്ങളുമായി (IDEOLOGIES) പൂർണമായി ശരീരം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും കൂടു തൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെടുന്നവരിലാണ് ഈ ഫലം കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൾട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വളരെ കുറച്ച് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ കൾട്ടിനെ നന്നായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. 

  1. പുതിയ വിശ്വാസ സമ്പ്രദായം വലിയ മതവിഭാഗത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സാധാരണയായി സ്ഥാപക നേതാവിൻ്റെ ദിവ്യ ദര്‍ശനത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
  2. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ശക്തമായി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് ഒരു മനു ഷ്യൻ്റെ ദിവ്യപദവിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസമാണ്, അല്ലാതെ മതത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്തുകളിലല്ല (തിരുവെഴുത്തുകൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നു). 
  3. നേതാക്കളോടുള്ള അനുസരണക്കേട് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമാകുന്നു (മറ്റെല്ലാ പ്രധാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ അടിച്ചമർത്തുകയും അനുസ രണക്കേടിന് ശേഷം മാത്രം അവയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു). ഞങ്ങൾ ടിപിഎമ്മി നെക്കുറിച്ചല്ല, എല്ലാ കൾട്ടുകളെയും കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
  4. അംഗങ്ങളെ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്ന തിനായി നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൽ, വിശുദ്ധി, ചാരിത്യ ശുദ്ധി എന്നിവയുടെ നാമ ത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളുടെ ചിലവിൽ പോലും നേതാക്ക ന്മാരോട് കർശനമായി കൂറ്‌ പാലിക്കുന്നത് ശക്തമായി നടപ്പാക്കുന്നു.
  5. ചരിത്രവും മതാചാരനിഷ്ഠതയെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സാധാരണയായി അംഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിചിത്രമാണെന്നോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തടയുന്നതിനോ മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബദൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒഴിവാക്കുന്ന തിനോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.
  6. കൾട്ടിന് പുറത്തുള്ളവരെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയായി മുദ്രകുത്തുന്നു. അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരെ താഴ്ന്ന ഗ്രേഡിൽ ഉള്ളവരെന്നും താഴ്ന്ന ദൈവകല്പിതം എന്നും വിവേചിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  7. വക്രതയുള്ള നേതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുർബലരായ അംഗങ്ങൾക്ക് മാനസിക ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

കൾട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുൻ ലേഖനങ്ങളിൽ‌ കൂടുതൽ‌ ദൈർ‌ഘ്യമുള്ള ചെക്ക് ‌ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും, മുകളിലുള്ളവ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ‌ രോഗനിർണയം നട ത്താൻ സാധിക്കും.

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ കൾട്ട് വേദപുസ്തക ധാരണയുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും വേർതിരിച്ചതുമാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കൾട്ടും വിഭാഗവും (സമുദായം) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കാൻ ചുവടെ യുള്ള പട്ടിക കാണുക.

കൾട്ടും വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

കൾട്ട് (നിയന്ത്രണം ആധാരം) സാധാരണ മത സമുദായങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും (സ്വാതന്ത്ര്യം ആധാരം)
കൾട്ടിനു പുറത്തുള്ളവരെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയെന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു. അംഗങ്ങളല്ലാത്ത വരെ താഴ്ന്ന ഗ്രേഡിൽ ഉള്ളവരെന്ന് വിവേചിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നു. വിഭാഗ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അദ്വിതീയ മായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല. മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്നില്ല.
ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്ഥാപകൻ്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി തനതായ പഠിപ്പിക്കലുകളില്ല. പുതിയ അഭിപ്രായത്തെ ഗ്രൂപ്പും പുതിയ വിഭാഗവും പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഉണ്ടാകാം; എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദിവ്യപ്രകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് അത് ലിഖിതഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രാ യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഉദാ: പരീശൻ വിഭാഗമായിരുന്നു (പ്രവൃ. 15:5). സദൂക്യർ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു (പ്രവൃ. 5:17). യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം തന്നെ പുതിയ വിഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു (പ്രവൃ. 24:5); എന്നാൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുമതം ദൈവിക പ്രകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് പഴയനിയമ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും പ്രവചനങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് (മത്തായി 5:17). സ്ഥാപകനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യേശു ദൈവികനായിരുന്നു, തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ്റെ ജനനം മുതൽ [കുറഞ്ഞപക്ഷം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ] അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ പുതിയതൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ അബ്രഹാമിന് മുമ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കുടുംബങ്ങളുടെ ചെലവിൽ നേതാക്കളോട് കൂറ് കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് ശക്തമായി നടപ്പാക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നില്ല (മർക്കോസ് 7:11,1 തിമോ 5:4-8). സ്വാതന്ത്ര്യം, പങ്കിടൽ (SHARING), സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവ മാനിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിവര നിയന്ത്രണത്തി നായി നിയമങ്ങൾ‌ രൂപപ്പെടുത്തി. ബദൽ വിവരങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തിന് അഴിമതിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൽ, വിശുദ്ധി, ചാരിത്യ ശുദ്ധി എന്നിവയുടെ പേരിൽ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും ചലനം നിയ ന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉദാഹരണം; പൗലോസ് ജാതീയ കവിതകൾ വായിച്ചു (പ്രവൃ. 17:28, തീത്തോസ് 1:12). കെട്ടുകഥകളെ സത്യമായി കണക്കാക്കരുതെന്ന് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (തീത്തോസ് 1:14). വിശുദ്ധിയും ചാരിത്യ ശുദ്ധിയും ഉപദേശിക്കുന്നു, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രമാണ്. നിയമപരമായും അച്ചടക്ക നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും ഇത് ഒരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല (കൊലോ 2:16-23).
ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിമർശിക്കുന്നു. “പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക” എന്നത് നിയന്ത്രണ മന്ത്രമാണ്. ചോദ്യംചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണ്. അംഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി എടുക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവരെ പുറത്താക്കുകയോ അച്ചടക്ക നടപടികൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണം; പരീശന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും യേശു ഉത്തരം നൽകി. ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അപ്പൊസ്തലന്മാർ സഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (I പത്രോ. 3:15).
ഇത് പുതിയ കാര്യമാണെന്ന് അംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും മതാചാരനിഷ്ഠതയും സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യുകയില്ല. ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും യാഥാസ്ഥിതികത ചർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു (പ്രവൃ. 17:11, യോഹന്നാൻ 5:39, 2 പത്രോ 1:16,19).
നേതാക്കളോടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം“, അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. കൊലപാതകം, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ, ലൈംഗിക അപവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നു (ഉദാ: മത്തായി 23:15,17,24). നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനുസരണവും നിയന്ത്രണവും പാപത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമോ പരാമർശമോ അല്ല (ലൂക്കോസ് 9:49-50).

ബ്രഹ്മ കുമാരി എന്ന കൾട്ട്

കൾട്ട് എന്താണെന്ന് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തെ ചില കൾട്ടുകൾ ഒരു മതത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ സമുദായത്തിൽ നിന്നോ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. ചില കൾട്ടുകൾ വഞ്ചനാപ രവും ചിലത് അപകടകാരികളുമാണ്, ചിലത് ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റ് ചിലത് അക്രൈസ്ത വരും ആണെങ്കിലും, ക്രിസ്ത്യൻ ഇതര കൾട്ടായ ബ്രഹ്മ കുമാരിയിൽ (ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പുത്രിമാർ) നാം ആരംഭിക്കുന്നു, കാരണം അതിൻ്റെ രൂപത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒന്ന് വളരെ അടുത്താണ് (സീയോൻ്റെ പുത്രിമാർ).

പുതുതായി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അന്യപ്രവേശനമില്ലാത്ത വെളിപ്പെടുത്തലുക ളിൽ സ്ഥാപിതമായി: ലെഖ്‌രാജ് കൃപലാനി എന്ന വ്യക്തിക്ക് ദർശനങ്ങളും പ്രകാശവും ലഭിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മ കുമാരി എന്ന കൾട്ട് ആരംഭിച്ചു. അവർ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ സഭ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 1923 ൽ ടിപിഎം സ്ഥാപകന് ഒരു വെളിപ്പെടു ത്തൽ ലഭിച്ചതുപോലെ, ദാദാ ലെഖ്‌രാജിന് 1935 മുതൽ 1936 വരെ നിരവധി ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

ബ്രഹ്മചര്യം: ബ്രഹ്മചര്യവും സാമുദായിക ജീവിതവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ബ്രഹ്മ കുമാ രികൾ ടിപിഎമ്മിന് സമാനമാണ്.

ജീവിതശൈലി: അവർക്ക് ടിപിഎമ്മിന് സമാനമായ ജീവിതശൈലിയും ദൈനംദിന സമയപ്പട്ടികയും ഉണ്ട്. ടിപിഎം സഹോദരിമാരും വേലക്കാരും അതിരാവിലെ എഴുന്നേ ൽക്കുന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മ കുമാരികളും പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് ഉറക്കമുണർന്ന് അമൃത് വേല എന്ന ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടിപിഎം പോലെ അവർക്ക് രാവിലെ 6:30 ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്.

യൂണിഫോം: ടിപിഎമ്മിന് ഒരു വെളുത്ത യൂണിഫോം ഉള്ളതുപോലെ, പരിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമായി ബ്രഹ്മ കുമാരി വെളുത്ത യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നു (പച്ചപ്പരമാര്‍ത്ഥികളെ വഞ്ചിക്കാൻ വിശുദ്ധിയുടെ ബാഹ്യ പ്രകടനം). സഹോദരിമാർ വെളുത്ത സാരിയും സഹോദരന്മാർ വെളുത്ത കുർത്ത പെയ്ജാമയും ധരിക്കുന്നു. അവർ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു.

അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് / മാനേജുമെൻറ്റ് ഘടന: ടിപിഎമ്മിന് സമാനമായി അവർക്ക് ഒരു ശ്രേണിപരമായ മാനേജുമെൻറ്റ് ഘടനയുണ്ട്; ഡാഡി, ദീദി, സോൺ ഇൻ ചാർജുകൾ, നേതാക്കളെ നിലനിർത്താൻ ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ താഴെ യുള്ള ശിവശക്തി (വിശ്വാസികൾ) അനുയായികളുമായി പിരമിഡ് സംവിധാനം പൂർത്തി യാകുന്നു. Http://brahmakumaris.info/ അനുസരിച്ച്, ഈ കൾട്ട് ആത്മീയതയുടെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ലോകത്തിലെ (മില്ലേനിയൻ) അവസാന ഗ്രുപ്പാണ്.

പുറത്തുനിന്നുള്ള അംഗങ്ങളോടുള്ള വിവേചനം: TPM ഇതര അംഗങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ടിപിഎം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മകുമാരികളുമായി മാത്രം കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്താൻ ബ്രഹ്മ കുമാരി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ടിപിഎം വേലക്കാർ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായും ശുശ്രുഷകന്മാരുമായും കൂട്ടായ്മ ഒഴിവാക്കുന്നതുപോലെ അവർ മറ്റ് ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ഒഴിവാക്കുന്നു. ടിപിഎമ്മിന് “PRAISE THE LORD” എന്ന കോഡ് വേഡ് (CODE WORD) ഉള്ളതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടെ വെളുത്ത യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും സഹിതം “ഓം ശാന്തി” എന്ന കോഡ് വേഡ് ഉണ്ട്. ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ, അവർ ഒരു ബാഡ്ജ് ധരിക്കുകയും ടിപിഎം സഹോദരിമാർ അവരുടെ യൂണിഫോം കഞ്ഞി മുക്കി വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

144,000 vs 9 ലക്ഷം: ടിപിഎം തിരുവെഴുത്തുകൾ വളച്ചൊടിച്ച് സിയോനിൽ 144000 സീറ്റു കൾ അവരുടെ അന്യപ്രവേശനമില്ലാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മ കുമാരികൾക്ക് 9 ലക്ഷം ബ്രഹ്മ കുമാരികൾ ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മ കുമാരിയെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം പണം, കൂലിയില്ലാത്ത പരിശ്രമം, ഭൂസ്വത്ത്‌ എന്നിവ സംഘടനയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നേതൃത്വത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിധേയത്വത്തിലൂടെയും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഈ സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിയും.

ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും: നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേതൃത്വത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം. ലൈംഗിക അപവാദങ്ങളും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യ ങ്ങളും ടിപിഎം ഒളിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മ കുമാരികളും ലൈംഗിക അപവാദങ്ങൾ, കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്, ആത്മഹത്യകൾ, സാമ്പത്തിക അഴിമതി, സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ബ്രഹ്മ കുമാരി ആയി എടുക്കുന്ന കന്യകമാർക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്വർണവും ആഭരങ്ങളും, കുടുംബ ജീവിതം തകർക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യാഭ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവസാനമായി, ടി‌പി‌എമ്മിനെ തുറന്നുകാട്ടാൻ നമുക്ക് www.fromtpm.com ഉള്ളതുപോലെ, അവർക്ക് http://brahmakumaris.info എന്ന പേരിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *