മഹോപദ്രവത്തിന് മുൻപ് ഉൾപ്രാപണം – എവിടെ നിന്ന് – ചരിത്രം

മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ (PRE TRIBULATION RAPTURE) വിചിത്രമായ ഒരു പതിപ്പ് ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരമ്പരയിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മഹോപദ്രവത്തിനു ശേഷമുള്ള ഉൾപ്രാപണം (POST TRIBULATION RAPTURE) ബൈബിൾ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നമുക്ക് ചില ചരിത്രപരമായ തെളിവുക ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെന്താണ്?

മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം

A.D. 1830 ഓടെ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകളിലെ “പ്ലിമൗത്ത് ബ്രദേറൻ (PLYMOUTH BRETHERN)” പ്രസ്ഥാ നത്തിൽ നിന്ന് “രഹസ്യ ഉൾപ്രാപണം (SECRET RAPTURE)” സിദ്ധാന്തത്തോടെ പ്രിട്രിബ്യൂലേ ഷനിസം (PRETRIBULATIONISM) ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അല്ലെ ങ്കിലും അതിനെ ജനപ്രിയമാക്കി മുന്നോട്ട്‌ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യകാല “ബ്രദേറൻ” നേതാവ് ആയിരുന്ന ജോൺ നെൽ‌സൺ ഡാർ‌ബി ആണ്. ഈ മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള നിഗമന ങ്ങളിൽ ഡാർബി എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു?

നമുക്കറിയാവുന്ന PRE-TRIB ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ കഥ.

  • ഇത് ജെ എൻ ഡാർബി 1827 ൽ ചില രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനിട യിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
  • നവീകരണത്തിനുശേഷം, റോമിലെ മാർപ്പാപ്പ എതിർ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സർക്കിളുകളിൽ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പഠിപ്പിക്കൽ തിരുത്താൻ, ജെസ്യൂട്ടുകൾ അത് തെളിയിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി. അവർക്ക് മാർപ്പാ പ്പയെ എതിർ ക്രിസ്തു അല്ലാതാക്കേണ്ടിവന്നു. ജെസ്യൂട്ട് പുരോഹിതൻ, മാനുവൽ ഡി ലകുൻസ (തൂലികാനാമം “ബെൻ-എസ്ര”) മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണ ആശയം തൻ്റെ കൃതിയായ ദി കമിംഗ് ഓഫ് മിശിഹാ ഇൻ ഗ്ലോറി ആൻറ്റ് മജസ്റ്റിയിൽ (1812) അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ കൃതി സ്പാനിഷിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത, എഡ്വിൻ ഐർവിന് അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആശയം തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരി പ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് കൗമാരക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി, മാർഗരറ്റ് മക്ഡൊണാ ൾഡ് മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണത്തെ ക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു, അതുവഴി ജെ എൻ ഡാർബിക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം കിട്ടി.

സിദ്ധാന്തം എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, തിരുവെഴുത്തുകൾ ഉപയോ ഗിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അത് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. എ സി തോമസിനെപ്പോലുള്ള അജ്ഞരായ ടിപി‌എം പാസ്റ്റർമാർ ഈ കൾട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു വിശിഷ്‌ടമായ ഉൾപ്രാപണത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള തനിമയോടെ ഇത് ജനപ്രിയ മാക്കി. തീർച്ചയായും, വെള്ള ധരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വർക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമായി കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല.

മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണ വിശ്വാസത്തിലെ മണ്ടത്തരം

ചരിത്രപരമായ വാദത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹത്തിൽ ബോബ് ഗുണ്ട്രി പറയുന്നു,

“ആദ്യകാല സഭ അതിൻ്റെ ഉപദേശം അപ്പൊസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചു”, [കൂടാതെ] “അന്തിമ സംഭവങ്ങളെ സ്പർശിച്ച എല്ലാ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാരും വ്യക്തമായ പോസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂലേഷണൽ ഉച്ചാരണത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ഇത് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തുമതത്തിലെ സാർവത്രിക ഭാഷയാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു.”

മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കഥ പിശാച് പ്രച രിപ്പിച്ച ഒരു വിത്താണ്. അതിനാൽ, ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട വെള്ള ധാരികളും കാറ്റിൽ പറന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. 1830 കളിൽ പ്രശസ്ത വിഭജന വാദിയായ ജോൺ നെൽസൺ ഡാർബി ജനപ്രിയമാക്കിയതാണ് PRE-TRIBULATION RAPTURE അധ്യാപന ത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രേഖകൾ. മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള വിശ്വാസത്തെ അഭി സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ റീസ് എഴുതുന്നു:

“ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ‘ഏത് നിമിഷവും’എന്ന ചിന്താഗതി 1830-ൽ മാത്രമാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നതാണ് നിഷേധിക്കാനാ വാത്ത വസ്തുത,. . . രഹസ്യ വരവിൻ്റെയും ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെയും തെറ്റായ സിദ്ധാന്തം; എന്നാൽ അതേസമയം എതിർക്രിസ്തു ആദ്യം വരുമെന്ന് പ്രതീ ക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനായി കൊതിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളേക്കാൾ വ്യക്തമായി മറ്റൊരിടത്തും ഇത് കാണു ന്നില്ല. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രനെ കാത്തിരിക്കുന്നതുമായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പൊസ്ത ലിക യുഗം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം സഭയെ ക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ആദ്യ കാഴ്ച. പക്ഷേ, ഇതിന് അനുസൃതമായി, എതിർക്രിസ്തു ആദ്യം വെളിപ്പെടു മെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു; ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സംഭവം ഈ ആശയം പിന്തുടരും, അത് ഉയർച്ചയിലല്ല, മറിച്ച് എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാശത്താലാ ണെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.”

ഉൾപ്രാപണത്തെ ക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായി ച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മുഴുവൻ സീരീസും വായിക്കാൻ ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി നൽകും? ഈ ഉപദേശം 190 വയസ്സ് മാത്രം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരോ സഭാപിതാക്ക ന്മാരോ നാം കാണുന്നതുപോലെ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തരം നൽകുമെന്ന തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ, 99% ടിപിഎം ജനങ്ങൾക്കും സഭാ ചരിത്രത്തെ ക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും ഇല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭാ പിതാക്കന്മാർ പോൾ, ആൽവിൻ, എ. സി. തോമസ് മുതലായവരാണ്.

സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു?

2 തെസ്സ 2:1-3 ൽ ഈ വഞ്ചനാപരമായ ഉപദേശത്തെ ക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വ്യക്തമായ മുന്ന റിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങ ളിലേക്ക് നാം വ്യാപകമായി കടന്നുപോയി. പരമ്പര മുഴുവൻ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. സഭ മഹോപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാത എല്ലാ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാജന്മാരായ വിശ്വാസത്യാഗികൾ (1 കൊരിന്ത്യർ 15:19) മഹോ പദ്രവത്തിന് മുൻപുള്ള ഉൾപ്രാപണ സിദ്ധാന്തം പിന്തുടരുകയും എന്നെന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവയിൽ ചിലത് ഞാൻ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

ജസ്റ്റിൻ മേയറുടെ ട്രിഫോ, സിഎക്സ് മായുള്ള സംഭാഷണം

“ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് ആഗമനം പ്രഖ്യാപിച്ചു: അതിലൊന്നിൽ അവന് കഷ്ടത, മഹത്വം, അപമാനം, ക്രൂശിക്കപ്പെടൽ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ മറ്റതിൽ, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തോടെ വരും, വിശ്വാസത്യാഗിയായ മനുഷ്യൻ, അത്യുന്നതനെതിരെ വിചിത്രമായ കാര്യ ങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്കെതിരെ ഭൂമിയിൽ നിയമ വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും…

(മൂന്നോ നാലോ അല്ല, രണ്ട് വരവ് മാത്രമേയുള്ളൂ. 2,000 വർഷം മുമ്പ് വന്ന ക്രിസ്തു, വീണ്ടും വന്ന് മഹോപദ്രത്തിന് മുമ്പായി സഭയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ തവണ ജാതികളെ ന്യായവിധി നടത്താനും വരുമെന്ന് PRE-TRIB വിശ്വസി ക്കുന്നു. ടിപിഎമ്മും MID-TRIBULATION ഉൾപ്രാപണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.)

ഐറേനിയസ്, മതനിന്ദതയ്‌ക്കെതിരെ, BOOK V, XXV, 3

എതിർക്രിസ്തു മൂന്നര വർഷം ഭരിക്കുകയും വിശുദ്ധന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

“അതിൻ്റെ പത്തു കൊമ്പുകൾ പത്തു രാജാക്കന്മാരാകുന്നു; അവനുശേഷം മറ്റൊരാൾ എഴുന്നേൽക്കും, അവൻ തനിക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നവരേ ക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ച് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ അട്ടിമറിക്കും; അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കും; അത്യുന്നത നായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കും, സമയ ങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാറ്റുകയാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം; [എല്ലാം] ഒരു സമയവും പകുതി സമയവും വരെ അവൻ്റെ കൈയ്യിൽ നൽകപ്പെടും, ’അതായത്, ഏത് സമയത്തും അവൻ വരുമ്പോൾ, മൂന്ന് വർഷവും ആറുമാസവും, ഭൂമിയെ ഭരിക്കും. അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ് തെസ്സലൊനീക്യരുടെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു, അതേ സമയം അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ കാരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടുവരും; അവനെ കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും.”

Against Heresies, Book V, XXV, 3

ഐറേനിയസ്, മതനിന്ദതയ്‌ക്കെതിരെ, BOOK V, XXV, 4

എതിർക്രിസ്തു ആഴ്ചയിൽ പകുതി സമയം പൂർണമായും വിശുദ്ധന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കും.

“എന്നിട്ട് അവൻ തൻ്റെ ക്രൂരഭരണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമയം ചൂണ്ടികാണി ക്കുന്നു, അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമായ ത്യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ന്മാർ ഓടിപ്പോകും: അവൻ പറയുന്നു, ”ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ, ത്യാഗവും വിമോചനം എടുത്തുകളയും, ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ളേച്ഛത [വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും]: സമയത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ ശൂന്യത പൂർത്തിയാകും. ‘അപ്പോൾ മൂന്നു വർഷവും ആറുമാസവും അര ആഴ്ച പൂർത്തിയാകുന്നു.”

Against Heresies, Book V, XXV, 4

ടെർടുലിയൻ, ജഡത്തിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, XXV

എതിർക്രിസ്തു, സഭയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ക്രൈസ്തവ രക്തസാക്ഷികൾ കാത്തിരിക്കണം, ഇതിൽ ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ സമയവും ഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ “പ്രത്യാശ” ലോകാവസാനത്തിലാണ് [കാലഘട്ടം].

“’രക്തസാക്ഷികളുടെ ആത്മാക്കളെ’ യാഗപീഠത്തിങ്കീഴിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു, ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താൻ അവർ ആത്മാർത്ഥ മായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, യോഹന്നാൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ, ഈ സമയത്തിൻ്റെ ക്രമം വീണ്ടും കാണത്തക്കവണ്ണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു: (പഠിപ്പിച്ചു, എന്ന തിനെ കാത്തിരിക്ക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു) മാലാഖമാരുടെ കലശങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ബാധകളുടെ മട്ട് ‌ലോകം ആദ്യം കുടിക്കുമെന്നും പരസംഗ നഗരത്തിലെ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് അർഹമായ നാശം സ്വീകരിക്കു മെന്നും എതിർക്രിസ്തുവായ മൃഗം തൻ്റെ വ്യാജ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ദൈവ സഭയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നും പറയട്ടെ; പിന്നീട്, കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പിശാചിനെ അഗാധകൂപത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞതിനുശേഷം, ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവകാശം സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിക്കപ്പെടാം; അതിനുശേഷം അന്തിമവും സാർവത്രികവു മായ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി, പുസ്തകങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം, അവനെ തീയിലേക്ക് എറിയും. പിന്നീട്, തിരുവെഴുത്തുകൾ അവസാന കാലത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ലോകാവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ വിളവെടുപ്പും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു,… ”

On the Resurrection of the Flesh, XXV

വിശുദ്ധ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഭരണഘടനകൾ, Book VII, Sec. II, XXXII

എതിർക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ക്രിസ്തു തൻ്റെ വിശു ദ്ധന്മാർക്കു വേണ്ടി വരുന്നതും സംഭവിക്കുന്നു.

“അന്ത്യനാളുകളിൽ വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ പെരുകുകയും വചനത്തെ ദുഷി ക്കുകയും ചെയ്യും. ചെമ്മരിയാടുകളെ ചെന്നായ്ക്കളായും സ്നേഹത്തെ വിദ്വേഷമായും മാറ്റും. അനീതി വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും. മനുഷ്യർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ വെറുക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് ലോക ത്തിലെ വഞ്ചകനും ഭൂതലത്തിൻ്റെ ശത്രുവും നുണകളുടെ രാജാവുമായ വൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, അവനെ കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസ ത്താൽ ഒടുക്കും, തൻ്റെ നാവുകൊണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കും; അനേകർ അവനെ ദ്രോഹിക്കും. എന്നാൽ അവസാനം വരെ നിലനില്കുന്നവർ രക്ഷി ക്കപ്പെടും. എന്നിട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടയാളം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്പെടും; ’അതിനുശേഷം പ്രധാനദൂതൻ്റെ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കും; ആ ഇട വേളയിൽ ഉറങ്ങുന്നവരുടെ പുനരുത്ഥാനം സംഭവിക്കും. എന്നാൽ മേഘ ങ്ങളുടെ മുകളിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ, തൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള മാലാ ഖമാരോടുകൂടെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ വഞ്ചക നായ പിശാചിനെ ന്യായം വിധിക്കാൻ, ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ്റെ പ്രവൃ ത്തികൾക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ കർത്താവ് വരും. അപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ നിത്യ നാശത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യ ജീവനിലേക്കും പ്രവേശിക്കും. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കീട്ടുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദ യത്തിൽ തോന്നീട്ടുമില്ലാത്ത; ‘ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും.”

Constitutions of the Holy Apostles, Book VII, Sec. II, XXXII

ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ചില ഉദ്ധരണികൾ.

What is the Historicity of the Pre-Tribulation Rapture?

(മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്ധരണിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ)

ബർന്നബാസ് (A.D. 100)

അവസാന ഇടർച്ച സമീപിക്കുന്നു…. [ഇവിടെ രചയിതാവ് മൃഗത്തെ അതായത് എതിർക്രിസ്തുവിനെ വിവരിക്കുന്നു]. ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ നമ്മൾ ആത്മാർ ത്ഥമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു; ഈ ദുഷ്ടസമയത്ത്, ദൈവപുത്രന്മാർ ആയി ത്തീരാൻ, വരാനിരിക്കുന്ന അപകട സ്രോതസ്സുകളെ നമ്മൾ നേരിടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുകയില്ല. ആ കറുത്തവൻ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കണം [ബർന്നബാസിൻ്റെ ലേഖനം, നാലാം അധ്യായം]


What is the Historicity of the Pre-Tribulation Rapture?

(മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്ധരണിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ)

ഐറേനിയസ് (A.D.120-202)

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പോളികാർപ്പിൻ്റെ ശിഷ്യനായി രുന്നു ഐറേനിയസ് എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നു.

അവർ [പത്തു രാജാക്കന്മാർ] ബാബിലോൺ ശൂന്യമാക്കും; അവളെ തീ കൊണ്ട് കത്തിക്കും, അവരുടെ രാജ്യം മൃഗത്തിന് കൊടുക്കും, സഭയെ പറത്തും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും [മതനിന്ദയ്‌ക്കെതിരെ 5.26.1].

എന്നാൽ അവൻ [യോഹന്നാൻ] ഇപ്പോൾ പേരുകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു [മൃഗത്തിൻ്റെ അടയാളം], അവൻ ആരാണെന്ന്‌ അറിവുള്ളതിനാൽ ഈ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ നാം അവനെ ഒഴിവാക്കും [മതനിന്ദയ്‌ക്കെതിരെ 5.30.4]


പിൽക്കാല സഭാ നേതാക്കൾ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു?

പിൽക്കാല സഭാ നേതാക്കൾ, അപ്പൊസ്തലന്മാരും സഭാപിതാക്കന്മാരും പഠിപ്പിച്ച കാര്യ ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. രാമൻ‌കുട്ടി, ആൽ‌വിൻ‌, എ. സി. തോമസ്‌ എന്നിവരെ സഭാ പിതാക്കന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്ന ടി‌പി‌എം വിശ്വാസികൾ‌ ഈ അഡ്‌മിൻ‌ പയ്യൻ‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. ഈ ലേഖനം മസ്തിഷ്കപ്രക്ഷാളനം (BRAINWASHED) സംഭവിച്ച് സ്വന്തം തലച്ചോർ വെള്ള വസ്ത്ര ധാരികൾക്ക് വിൽക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല. ഇത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ്.

JEROME (340-420)

എതിർക്രിസ്തു മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വരില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Epistle 21

CHRYSOSTOM (345-407)

എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയം .. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കും.

Homilies on 1 Thessalonians 9

AUGUSTINE (354-430)

എന്നാൽ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം, അൽപ സമയത്തേക്ക് കഠിനമായി സഭയെ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പകുതി ഉറക്കത്തിൽപ്പോലും, ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്നയാൾക്ക് [ദാനിയേൽ 12], കാണാൻ കഴിയും…

The City of God, XX, 23

BERNARD of CLAIRVAUX (1090-1153)

ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ – നട്ടുച്ചയുടെ പിശാച് [എതിർ ക്രിസ്തു] ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നവരെ വശീകരിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം.

Sermons on the Song of Songs 33,16

ROGER BACON (1214-1274)

… എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ [സഭയ്‌ക്ക്] ഭാവിയിലെ അപകടങ്ങൾ ….

Opus Majus II, Page 634

JOHN WYCLIFFE (1320-1384)

അതിനാൽ, ലോകമെമ്പാടും വരുന്ന പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറിൽ ദൈവം നമ്മെ നിലനിർത്താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Rev-Iii

Writings of Reverend and Learned John Wycliffe DD Page 155

What is the Historicity of the Pre-Tribulation Rapture?

(മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്ധരണിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ)

ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് (240-330): “നാൽപ്പത്തിരണ്ടു മാസം മുഴുവൻ ഭൂമിയെ ശൂന്യമാ ക്കാൻ അവന് [എതിർക്രിസ്തു] അധികാരം നൽകും… അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നീതിമാന്മാരും സത്യത്തിൻ്റെ അനുയായികളും ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും, ഏകാന്തതയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും” (Divine Institutes, VII, 17)


ഉപസംഹാരം

മഹോപദ്രവത്തിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ ക്കുറിച്ച് ആദ്യകാല സഭാപിതാക്ക ന്മാർ മുതൽ പിൽക്കാല സഭാ നേതാക്കൾ വരെ പിന്തുടർന്ന ഉദ്ധരണികൾ സമഗ്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ അത്തരം ഉദ്ധരണികൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ജെ എൻ ഡാർബിയെപ്പോലുള്ള തെറ്റായ ഉപദേശകന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പിന്തുടരാൻ തീരു മാനിച്ചവരോട് എനിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട്.

സഭാ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു യഥാ ർത്ഥ ഉദ്ധരണി ദയവായി എനിക്ക് തരൂ.

ജെ എൻ ഡാർബിയുടെ വിഭജനവും മഹോപദ്രവത്തിന് മുൻപുള്ള ഉൾപ്രാപണ സിദ്ധാ ന്തവും പരസ്യമായി എതിർത്ത ജോർജ്ജ് മുള്ളറുടെ ഉദ്ധരണി കൊണ്ട് ഇത് അവസാനി പ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും പാപപുരുഷൻ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു വരെ കർത്താവായ യേശു വരില്ലെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു…

Mrs Muellers Missionary Tours and Labours, Page 148

ടിപിഎം പോലുള്ള സംഘടനകൾ നരകക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വിചിത്രമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്യാഗത്തെ ക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ ആവശ്യം എന്തിന്?

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *