ടിപിഎമ്മിലെ അവിസ്മരണീയമായ ആണ്ടറുതി യോഗങ്ങൾ

എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 31 ന് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ആണ്ടറുതി യോഗത്തിനെ (WATCH NIGHT SERVICE) ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വ നാടകമാണിത്. ടിപിഎമ്മിൻ്റെ അവിസ്മര ണീയമായ ആണ്ടറുതി യോഗങ്ങൾ അടുത്ത ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും തുട രുന്നതിനാൽ ആസ്വദിക്കൂ. മറ്റ് നാടകങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

തയ്യാറെടുപ്പ് (PREPARATION)

ഞാൻ എൻ്റെ മേശയിലേക്ക് നോക്കി. കലണ്ടർ, വർഷാവസാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇന്ന് 2020 ഡിസംബർ 31 ആണ്. മേശയ്ക്കരികിൽ, ജനൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു. 2020 ലെ മങ്ങിയ നിഴലുകൾ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നിമിഷം തോറും പൂന്തോട്ടം മങ്ങിക്കൊ ണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കടന്നു. തുടർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്‌ ടോപ്പ് എടുത്ത്‌ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ബ്രൗസു ചെയ്യുന്നതിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു.

അമ്മ: “മോളി, ഇപ്പോൾ 5:00 PM ആയി… കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക…. യോഗത്തി നിടെ ഉറങ്ങരുത്… ”.

എൻ്റെ ദൈവമേ…! 6:00 മണിയോടെ അമ്മ എന്നെ ഉണർത്തും. ഉറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം മാത്രം! മീറ്റിംഗ് വൈകുന്നേരം 7:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച രാത്രിയുടെ വിശ്രമം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ദൈവം ക്രമീകരിച്ച വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഗ്രിഗോറിയൻ വർഷം ആരംഭിക്കേണ്ടിവരും! ഞാൻ വേഗം ലാപ്ടോപ്പ്‌ അടച്ച് കട്ടിലിലേക്ക് ചാടി. ഉടൻ ഉറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ കട്ടിയുള്ള പുതപ്പ് വലിച്ചെടുത്ത്‌ പുറത്തിട്ടു.

പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കടലിൽ വലിയ ഓളം ഉണ്ടായിട്ടു തിരകളാൽ മുങ്ങുമാറായ പടകിൽ യേശു ഉറങ്ങാൻ പോയതുപോലെ എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഗാഢനിദ്ര യിൽ വീണു (മത്തായി 8:23-27). കാറ്റ് പോലും യേശുവിൻ്റെ ശാസന അനുസരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ടിപിഎം നേതാക്കൾ എപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കും എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു.

സ്വപ്നത്തിൽ (IN THE DREAM)

ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ 2019 ലെ ആണ്ടറുതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടു ക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ എസ്ഥേർ സഭയുടെ മുൻ പിൽ നിന്ന് പതിവ് സാക്ഷ്യം പുലമ്പുന്നു.

എസ്ഥേർ: “എന്നോടൊപ്പം ഈ വർഷം ആരംഭിച്ച അനേകം വിശുദ്ധന്മാരും വിശ്വാസി കളും മരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എൻ്റെ ഇടത്തും പതിനായിര ക്കണക്കിന് വലത്തുവശത്തും വീണു, പക്ഷേ ദൈവം വിജയകരമായി എന്നെ ഈ വർഷാ വസാനം വരെ നയിച്ചു.”… bla bla bla …

ഒരു സാധാരണ (TYPICAL) സാക്ഷ്യം

എസ്ഥേറിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പല ചിന്തകളും മോളിയുടെ മന സ്സിൽ കടന്നുവന്നു. “എല്ലാ വർഷവും ഈ എസ്ഥേർ ഇതേ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. മറ്റു പലരും മരിച്ചപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായതായി അവൾ ഓരോ വർഷവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ദിവസം അവളും മരിക്കും. ആ വർഷാവ സാനം, വിജയകരമായി വർഷം മറികടന്നതായി മറ്റൊരാൾ സാക്ഷ്യം പറയും! ആ വർഷം എസ്ഥറിൻ്റെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് അവൾ പരാജയപ്പെടും.”

മോളി വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നു. “എസ്ഥേറിനെപ്പോലെ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ഓരോ ഫെയ്‌ത്ത്‌ ഹോമിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ വർഷവും എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നതിനെ ക്കുറിച്ച് പുതിയ റോബോട്ടുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന, പരിശീലനം ലഭിച്ച റോബോട്ടുകളെ പ്പോലെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ. എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു സംസാ രിക്കാൻ അമ്മ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ, “എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും ആകുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 1:21)” എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചുപറയും. അതെ! ഭൂമിയിൽ തുടരുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർത്താവിനോ ടൊപ്പം ആയിരിക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്ത തിനും ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം കൂടി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിനും തനിക്ക് കൂടുതൽ നന്ദിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യർ മാലാഖമാരുടെ മുൻപാകെ ദൈവത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു.

ഫിലിപ്പി. 1:23, ”ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു; വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു വിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട്; അത് അത്യുത്തമമല്ലോ.”

മീറ്റിംഗ് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൂപ്പൻ ജോൺ, മോളിയുടെ ചിന്തകളുടെ ചങ്ങല തൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണിൽ കൂടി സ്‌തോത്തറം .. സ്‌തോത്തറം… സ്‌തോത്തറം എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് തകർക്കുന്നു. സ്‌തോത്തറം സ്‌തോത്തറം… സ്‌തോത്തറം എന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള ജല്പനത്തിലൂടെ അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയല്ല, മറിച്ച്, സാക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ എസ്ഥറിനെ ബലമായി ഹേമിക്കുകയാണ്. രാത്രി 9:30 ന് യോഗം ആരംഭിക്കാൻ സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ, മൂപ്പൻ ജോണിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Memorable Watch Night Services of TPM

മോളി തലയുയർത്തി മൂപ്പനായ ജോണിനെ ഒളിയിട്ടു നോക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ എസ്ഥേർ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി മുൻ നിരയിലെ അവളുടെ സീറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി. തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂപ്പൻ അനുവദികാത്തിരുന്നതിൽ അവൾക്ക് അൽപ്പം വിഷമം ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൃത്യസമയത്ത് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ, പാസ്റ്റർ രാവിലെ 5:00 വരെ യോഗം തുടരും.

VIP പാസ്റ്റർ (VIP PASTOR)

നഗരത്തിൻ്റെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ പോലും മൈലുകൾ താണ്ടി, സമയ ത്തിന് മുൻപ് മീറ്റിംഗിന് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. പട്ടണത്തിൻ്റെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിശ്വാസിക ളുടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സെൻ്റർ പാസ്റ്റ ർക്ക് തൻ്റെ മുറിയും മീറ്റിംഗ് ഹാളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധാരണ 40 സെക്കൻഡ് മതിയാകും.

രാത്രി 11:00 മണിയോടെ ആണ് സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ എത്തിയതെങ്കിലും, മോളി സെൻ്റർ പാസ്റ്റ റുടെ പദവിയോട് അസൂയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. വൈകുന്നേരം 6:30 ഓടെ തയ്യാറാകാൻ മോളിയുടെ അമ്മ പലതവണ അവളോട് ആക്രോശിച്ചിരുന്നു, അവർ വൈകുന്നേരം 6:45 ഓടെ മീറ്റിംഗ് ഹാളിലെത്തി, അപ്പോഴും അവരുടെ നേതാവ് കട്ടിലിൽ വിശ്രമിക്കുകയാ യിരുന്നു. എത്തിച്ചേരാൻ അല്പം താമസം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇടമി ല്ലാതെ വരുമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒഴികെ മീറ്റിംഗ് ഹാളിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലായിടവും അവർ എത്തുമ്പോഴെയ്ക്കും നിറഞ്ഞിരുന്നു.

മോളിക്ക് മുമ്പ് വന്ന ജനങ്ങൾ ബൈബിളുകളും തൂവാലകളും വച്ച് സ്ഥലം ബുക്ക് ചെയ്തി രുന്നു. തൂവാലകളും ബൈബിളുകളും ടിപിഎം മീറ്റിംഗ് ഹാളിലെ നിയമപരമായ രേഖ കൾ പോലെയാണ്. ബൈബിൾ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിയമപരമായി ബൈബിളിൻ്റെ ഉടമയുടേതാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് ബൈബിളിൻ്റെ ഉടമ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല. അയാൾക്ക് ഫെയിത്ത്‌ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കറങ്ങി, സമാധാനത്തോടെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയി, ഒരു കപ്പ് ചായയും കുടിക്കാം. എന്നാലും, വളരെ ഹീനന്മാരായ ചില ആളുകൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളു കൾ ഒരു വശത്തേക്ക് തള്ളി വച്ചിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ വിശ്വാസി ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നു.

മിസ്സിസ് മാത്യുവിൻ്റെ മകളായ ലിറ്റിൽ പിങ്കി അത്തരമൊരു ചീത്ത കുട്ടിയാണ്. മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഇരിക്കും, മീറ്റിംഗ് അർദ്ധരാത്രിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവൾ ഗാഢനിദ്രയിൽ ആയി, ​​ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലം അതിക്രമിച്ച് കടക്കും.

ടിപിഎം സ്തുതിഗീതങ്ങളിലെ പ്രഹേളിക (PUZZLE)

ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ വർഷത്തിലെ അവസാന ആരാധന ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ ഗാനം ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ടിപിഎമ്മിലെ ഗായകർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേലക്കാരാണ് മീറ്റിംഗിനുള്ള ഗാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആണ്ടറുതി യോഗത്തിനായി പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകളും താലന്തുകളും ശുശ്രൂഷ യിൽ യുഗങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പ്രാവീണ്യം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ആണ്ടറുതി യോഗങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വസിക്കും ടിപിഎം ക്രമങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആരാധന ഗാനം ആലപിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.

നന്ദി, കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു” എന്നിവ അടങ്ങിയ പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഉള്ള പ്രത്യേക ഗാനങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ അവസാന ആരാധനയ്ക്കായി ആലപിക്കണം, കൂടാതെ പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മീറ്റിംഗിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്തുതിഗീതങ്ങളിൽ “പുതിയ തുടക്കം, പുതിയ ജനനം, പുതിയ അഭിഷേകം , പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി” മുത ലായ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടിപിഎം സ്തുതി പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ 400 ൽ അധികം ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത പാട്ടുകളുടെ സൂചിക നമ്പർ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി പാസ്റ്റർ, മൂപ്പൻ, അമ്മച്ചി എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക പാട്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർക്കായി മാത്രം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാട്ടുപുസ്തകങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പിംഗ് കവറുകൾ കാണുമ്പോൾ അവ വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. മോളി ടിപി എമ്മിൽ പുതിയതായി ചേർന്നപ്പോൾ, ദൈവ ദാസന്മാർക്കുള്ള പാട്ടുപുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ കരുതി, ഒരുപക്ഷേ അത് വിവാഹിത രായ പാപികൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത, വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവ ർക്ക് മാത്രം പാടാൻ യോഗ്യതയുള്ള വിശുദ്ധ അഭിഷേകത്തോടുകൂടിയ വിശുദ്ധ ഗാന ങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.

ഭാഗ്യവശാൽ, പ്രത്യേക പാട്ടുപുസ്തകം തുറന്നു നോക്കാൻ ആകസ്മികമായി ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് സത്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബാഹ്യ വസ്ത്രം പോലെ, അവരുടെ പ്രത്യേക സ്തുതിഗീത പുസ്തകങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രത്യേക കവർ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കയാണെന്ന് അവൾ കണ്ടെത്തി. ആന്തരികമായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങ ളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറംചട്ടയ്ക്ക് നിറം നൽകാം.

പല വേലക്കാരി സഹോദരിമാരും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വർഷം വിജയകരമായി ആരംഭിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരുമായി അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ, സിസ്റ്റർ രൂത്ത് അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ് പുതുവർഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും, കാമുക ന്മാരോടൊപ്പം വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ചുരുക്കം ചില സഹോദരിമാരിൽ ഒരാളാണ്..

ലഘുഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന സംഘം

ഈ ചിന്തകളിൽ വളരെയധികം മുങ്ങിപ്പോയ മോളി, ‘പാട്ടുകളുടെ സേവനം’, ‘പാസ്റ്ററുടെ പ്രഭാഷണം’ എന്നിവ പൂർത്തിയായെന്നും പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വേദവിരുദ്ധ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൾ ജനാലയിലൂടെ നോക്കി, പ്രാദേശിക കടകളിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റർ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങളുമായി കുറച്ച് വിശ്വാസികൾ എത്തിയ കാര്യം അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ജെറി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ബ്രദർ ലഘുഭക്ഷണം എടുക്കാൻ ഓടി വന്നു. അയാൾ തൻ്റെ മുറിയുടെ താക്കോൽ ജെറിയുടെ കൈയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ചു ഓടി. ഈ സമയം വരെയും പുറ ത്തായിരുന്ന എഡ്വിൻ ബ്രദർ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു,

എഡ്വിൻ (വേലക്കാരൻ): “സഹോദരന്മാരെ വേഗം ചെയ്യുക….! പുതുവർഷം ആരംഭി ക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു.”

“ലഘുഭക്ഷണ ഷോപ്പിംഗ് ടീമിൻ്റെ” ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ച ശ്രേഷ്ഠ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് ഓടി. സുവര്‍ണ്ണോജ്ജ്വലമായ നിമിഷങ്ങൾ ഉടൻ വരാൻ പോകുന്നു. “5 മിനിറ്റ് കൂടി ശേഷിക്കുന്നു, 4 മിനിറ്റ് ശേഷിക്കുന്നു, 2 മിനിറ്റ് ശേഷിക്കുന്നു… എന്നിങ്ങനെ” ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ “വർഷാവ സാനത്തിലെ” “ടിപിഎം-സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്” ആരംഭിച്ചു. ഭൂമിയുടെ പുതിയ ഭ്രമണവും സൂര്യ നുചുറ്റുമുള്ള പുതിയ ഭ്രമണവും ആരംഭിക്കുന്ന അനശ്വര നിമിഷങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കാൻ ഒരു ടിപിഎം വിശ്വാസിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ പുതുവർഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ, “ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെ” അനശ്വര നിമിഷം സംഭവിച്ചു, ഇത് രാത്രി 11:30 വരെ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന പാസ്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, “നമ്മൾ പുതുവർഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.” പാസ്റ്റർ വിജയ ഘോഷണം നട ത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഭ്രാന്തമായി ചാടാൻ തുടങ്ങി. താമസിയാതെ ഈ ജനുവരിയിൽ തന്നെ കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റർ രൂത്ത് ഭയാനകമായ ശബ്ദ ത്തോടെ ഒരു പ്രവചനം ആരംഭിച്ചു,

പ്രവാചകിയും അവളുടെ പ്രവചനവും

സിസ്റ്റർ രൂത്ത് (പ്രവചിക്കുന്നു): “xyzabc .. xyzabc … ഇതാ എൻ്റെ ജനമേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി സീയോനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു !!! എൻ്റെ ജനമേ… എൻ്റെ ജനമേ .. xyzabc ..xyzabc… .നിങ്ങടെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ കണ്ടു, നിങ്ങടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മിസ്രയീമ്യരെ ഇനി കാണില്ല… xyz abc… xyz abc… ഞാൻ എൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തും. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനു ഗ്രഹിച്ച് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാക്കും … xyzabc..xyzabc….

സിസ്റ്റർ രൂത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അന്യ ഭാഷയായ “xyzabc” ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്തമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മോളി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു? അവർ ആദ്യം “xyzabc” പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് “എൻ്റെ ജനങ്ങൾ” എന്ന് പറഞ്ഞു, അടുത്ത തവണ “xyzabc” എന്ന് ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത് “നിങ്ങടെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ കണ്ടു, നിങ്ങടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തു. ഇത് ഓരോ വാക്യത്തിനും വ്യത്യസ്‌ത അർത്ഥമുള്ള ദാനിയേലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെനേ, മെനേ, തെക്കേൽ, ഊഫർസീൻ എന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു (ദാനിയേൽ 5:25-26).

കൂടിവന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവേശം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു, അതിനാൽ അവളുടെ പ്രവ ചനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹോദരിയെ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. അവരെല്ലാവരും അവര വരുടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. സിസ്റ്റർ രൂത്ത് അവളുടെ പ്രവചനം ഉച്ച ത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാ കാതെ സ്വന്തം അന്യഭാഷയിൽ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രൂത്ത് പ്രവാചകി അലറിയ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലും മോളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.

എന്തായാലും ഇത് പ്രവചനങ്ങളുടെ മഴയായതിനാൽ സിസ്റ്റർ രൂത്തിന് ശേഷം മറ്റു പല പ്രവചനങ്ങളും വന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് ലോക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ഹോമുകളിൽ നിന്നുള്ള ടിപിഎ മ്മിലെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആണ്ടറുതിയ്ക്കായി സെൻ്റർ വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. എല്ലാവരും അനുഗൃഹീതമായ 2020 പുതുവർഷത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. വർഷം മുഴുവൻ ടിപിഎം മീറ്റിംഗുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന, വരാനിരിക്കുന്ന കൊറോണയെ ക്കുറിച്ച് ടിപിഎമ്മിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല.

പുതുവത്സര സാക്ഷ്യം

ചുട്ടുതിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം സാധാരണ താപനിലയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നതു പോലെ ചാട്ടവും ബഹളവും അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നു, സഹോദരിമാർ പുതുവത്സര ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം, പുതുവത്സര സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമായി, ഇത്തവണ സഹോദരൻ പീറ്റർ തൻ്റെ പുതുവത്സര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു.

പീറ്റർ (വിശ്വാസി): “എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ പുതുവർഷത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്ത നായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ദൈവം എന്നോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ബൈബിൾ വായിക്കുമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, പക്ഷെ, എനിക്ക് ഒന്നര തവണ മാത്രമേ ബൈബിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ വർഷം ഏഴു പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരണ നൽകി. ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ സ്വപ്നം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ സാക്ഷ്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ശോഭയേറിയ പ്രകാശം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു, എൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അതിനാൽ ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ തീരുമാനം, ഞാൻ ഈ വർഷം എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളിലും എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളിലും വിശ്വസ്തതയോടെ പങ്കെടുക്കും എന്നതാണ്. എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. PRAISE THE LORD.

കുറച്ച് വിശ്വാസികൾ കൂടെ സാധാരണ ടിപിഎം സാക്ഷ്യം നൽകി, തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. സഹോദരിമാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ, യുവാക്കൾ വാഗ്ദാന കാർഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ചായ ട്രേയുമായി നീങ്ങി. ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ മോളി എല്ലാം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. വികൃതിതരം കാട്ടുന്ന മോളിയെ അറിയുന്ന സിസ്റ്റർ യൂനിസ് അവളെ ശകാരിച്ചു.

സമാപന സെഷനും ഉപസംഹാരവും

തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ വർഷത്തെ വാഗ്ദാന വാക്യം നൽകി. ഓരോ മാസവും ദൈവം സഭയ്ക്ക് നൽകിയ 12 വാഗ്ദാനങ്ങൾ പകർത്തി ധ്യാനിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ മാസവും 12 പഴ ങ്ങൾ നൽകുന്ന തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷവും വെളിപ്പാടും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു.

എല്ലാ ദിവസവും, ഓരോ മണിക്കൂറിലും, ഓരോ സെക്കൻഡിലും, ഓരോ മില്ലിസെക്കൻ ഡിലും, ഓരോ നാനോസെക്കൻഡിലും വേണ്ട വാഗ്ദാന വാക്യം ശബ്ദമുയർത്തി ചോദിക്കാ നുള്ള ആഗ്രഹം മോളിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടാൽ അമ്മ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് കരുതി അവൾ എങ്ങനെയോ തൻ്റെ ആന്തരിക ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി. എന്തായാലും പാസ്റ്റർ 1 മണിക്കൂർ 3 മിനിറ്റ് എടുത്ത് പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്ക് യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കർതൃമേശ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനു ശേഷം ലഘുഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്തു. ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു കലണ്ടർ വീതം പാസ്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താമസിയാതെ പുതുവർഷ മീറ്റിംഗിൻ്റെ പേടിസ്വപ്നം അവസാനിച്ചു, മോളി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു.

ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് മോളി ഉണർന്നപ്പോൾ അത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. ഭാഗ്യവശാൽ നന്ദിയോടെ, ഈ വർഷം അവൾക്ക് അവളുടെ ടിപിഎം ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ ആണ്ടറുതി യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *