Category: ടിപിഎം അഴിമതി

ഒരു ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ആഹ്ളാദകരമായ ജീവിതം – 2

ദൈവ വഴികൾ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും ഗ്രാഹ്യത്തിനും അതീതമാണ് (റോമർ 11:33). TPM ചീഫ് പാസ്റ്ററായ എബ്രഹാം മാത്യു, ഒരു ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ആഹ്ളാദകരമായ ജീവിതം 2 എന്ന ഈ ലേഖനത്തിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. […]

കൾട്ടും കൊറോണ വൈറസും – 19 (CULT and COVID -19)

ഈ കുറിപ്പ് ടി‌പി‌എമ്മിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതവും നിത്യജീവനും ധാർമ്മീകമായ അപകട ത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൾട്ട് കപടവേഷക്കാരെ അനുസരിക്കുന്ന തീവ്രാദി കൾക്കുള്ളതല്ല. ഇത് ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ എന്ന കൾട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തിൻ്റെ ആപത്തുകൾ മനസിലാക്കിയ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 12-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതിനു മുൻപുള്ള ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ദേഹി നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മീയ മനു ഷ്യൻ്റെയും വിശ്വാസം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ദേഹി നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ആത്മീയ മനുഷ്യനും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോട് […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 11-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഈ ലേഖന പരമ്പരയിലുടനീളം, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തെ ടിപിഎം കൾ ട്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ എപ്പിസോഡിൽ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 10-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഈ ശ്രേണിയിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ‌ അതിമാനുഷൻ്റെ (TITANS) ഏറ്റുമുട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നേതാവ് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന കാരണത്താൽ, ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകില്ല, […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 9-‍ാ‍ം ഭാഗം

ക്രിസ്തു കാണിച്ച വേർപെട്ട ജീവിതത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ ലേഖനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച യാണിത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും ടിപിഎം വേലക്കാരുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഞങ്ങൾ കാണിക്കും. അവർ അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 8-‍ാ‍ം ഭാഗം

ദേഹി (പ്രാണൻ) നായകനാകുമ്പോൾ, ആത്മാവ് നയിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതത്തക്കവണ്ണം നിഷ്കളങ്കരെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒരു നിർജ്ജീവാവസ്ഥയിലാണ്. നീതിയുടെ മാർഗ്ഗം ഇതാണെന്ന് അവരുടെ മത അനുയായികൾ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 7-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതിനു മുൻപുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ മാലിന്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഒരു പ്രകടനം കാണിക്കാൻ മാത്രമേ പ്രാണന് കഴിയൂ. ആത്മാവിന് വിധേയരാകാതെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ നേരിട്ടുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിന് സജ്ജമല്ല. പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 6-‍ാ‍ം ഭാഗം

പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപിൻ്റെ മോദിയുടെ പട്ടണമായ അഹമ്മദാബാദിലെ സന്ദർശനമാണ് ഇന്ത്യ യിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. അതിന് ടിപിഎമ്മിൽ സംഭവി ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്യത ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ANI ന്യൂസിൻ്റെയും ബ്ലൂംബെർഗിൻ്റെയും […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 5-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഞങ്ങളുടെ മുൻ ലേഖനങ്ങളിൽ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാകാനുള്ള പ്രധാന പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ സ്വയം കേന്ദ്രികൃത സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതം ആകുന്ന എന്നതാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ദൈവം നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്നു. അതിനാൽ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെത്തന്നെ […]