Category: ടിപിഎം പാരമ്പര്യം

ടിപിഎമ്മിലെ അവിസ്മരണീയമായ ആണ്ടറുതി യോഗങ്ങൾ

എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 31 ന് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ആണ്ടറുതി യോഗത്തിനെ (WATCH NIGHT SERVICE) ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വ നാടകമാണിത്. ടിപിഎമ്മിൻ്റെ അവിസ്മര ണീയമായ ആണ്ടറുതി യോഗങ്ങൾ അടുത്ത ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ 4 നിര സ്വർഗ്ഗ വ്യവസ്ഥയുടെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ കാതലായ 4 നിര സ്വർഗ്ഗ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉറ വിടമുണ്ട്. ഈ 4 നിര വ്യവസ്ഥയുടെ രസകരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ടി‌പി‌എമ്മിൻ്റെ നാനാവര്‍ണ്ണങ്ങളുള്ള കുഴലൂത്തുകാരൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, അതുവഴി […]

പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു – ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ

സത്യം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ടിപിഎം വിശ്വാസികൾ ഈ പരിശോധന നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ടിപിഎം ഒരു ചരിത്രം ആകുകയും fromtpm.com നിലവിൽ വരികയും ഇല്ലായിരുന്നു. ടിപിഎമ്മിലെ ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും സത്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ […]

കൺവെൻഷനിലൂടെ കൾട്ട് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വാർഷിക ഹജ്ജ് (ഇരുമ്പൂലിയിയൂർ ടിപിഎം കൺവെൻഷൻ) നടക്കാൻ പോകുകയാണ്, കൺവെൻഷനിലൂടെ കൾട്ട് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ടിപിഎം ഓപ്പറേഷൻ്റെ മഹത്തായ ബിസിനസ്സ് മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. “കൺവെൻഷൻ” എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ […]

ടിപിഎമ്മിലെ ശബ്ദ കോലാഹല സുവിശേഷം

ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് അന്നൗസ്‌മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ആരാധകനായ ഒരു ടിപിഎം ശുശ്രുഷകൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടേത് 3500 ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുള്ള ഹാൾ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശുശ്രുഷകൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഹാളിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളോട് ആയിരിക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, […]

ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ?

എന്നും പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് രാവിലെ ടിപിഎം ശുശ്രുഷകന്മാരും  വിശ്വാസികളും ഇങ്ങനെ പ്രാർഥിക്കും: “സീയോനിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ദാസന് സന്ദേശം നൽ കുക”. ടിപിഎമ്മിലെ സാങ്കല്പിക സീയോനിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പുൽപിറ്റിൽ നിന്ന് […]

വിഭജനക്കാർ – ശത്രുവിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

യേശുവും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ തൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നായിരിക്ക ണമെന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു. യോഹന്നാൻ 17:21, “നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എ ല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന്, പിതാവേ, നീ എന്നിലും […]

ടിപിഎം ക്രിസ്തുവിനെ മാറ്റി ദൈവ മന്ദിരത്തിൽ ദിവ്യപുരുഷന്മാരെ സ്ഥാപിക്കുന്നു

നിരപരാധികളായ കുരുന്നു മനസ്സുകളെ അവരുടെ ശുശ്രുഷകന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ TPM ദിവ്യപുരുഷന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവസാന ലേഖനത്തിൽ ഇത് വിശദീ കരിച്ചു. ടിപിഎം സൺ‌ഡേ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പാഠത്തെ കുറിച്ച് BTM സഹോദരൻ […]

പ്രതിഷ്ഠ അക്രമാസക്തമാകുന്നു

ഏതാണ്ട് എട്ടു മാസം (23/03/2017) മുൻപ് ഞങ്ങൾ ടിപിഎം ജീവിതശൈലിയിലെ താറാവ് (DUCK) ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ ലേഖനത്തിൽ, ഒരേ മേല്കൂര ക്ക് കീഴെ എതിർവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അവിവാഹിതരോ ബന്ധമില്ലാത്ത അംഗങ്ങളോടു കൂ […]

ടിപിഎം, ദൈവകൃപയെ സന്യാസ ജീവിതം കൊണ്ട് മാറ്റുന്നു

അടുത്തിടെ സഹോദരൻ ഡൻസൽ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാൽ ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “മറ്റു സഭാ ശുശ്രുഷകന്മാർ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർ ത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്ന വസ്തുത പരിഗണിക്കണമെന്ന് അവർ എന്നോട് […]