Category: ദുർവ്യാഖ്യാനം

ടിപിഎമ്മിലെ ഹൃദയഭേദകമായി തെറ്റായി ഉദ്ധരിക്കുന്നവർ

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കൾട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവർ പഴയതും പുതിയതും ഇടകലർത്തിയതുമൂലം വീഞ്ഞ് കുപ്പി പൊട്ടി ചോർന്നൊലിക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂരിൽ പുതി യതായി നിയമിച്ച […]

അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അടയാളമോ?

അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിത്യതയിലോ സ്വർഗത്തിലോ പ്രവേശി ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ടിപിഎം പഠിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അടയാളം അജ്ഞാത മായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് ആവശ്യമ ല്ലെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. […]

ഈഖാബോദ് – മഹത്വം പൊയ്പോയി

ദുഷിച്ച ജലത്തിൻ്റെ വശീകരണം ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ ഒരു രഹസ്യ നദി പോലെയാണ്. ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നദി യിലെ വെള്ളം ശുദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനുള്ളിൽ നീന്തുന്ന ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചാടാൻ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകത്തിലെ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 14-‍ാ‍ം ഭാഗം

കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ, ആത്മാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദേഹിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മി ലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ, പുതിയ നിയമത്തേക്കാൾ പുതിയ ഒരു ന്യായപ്രമാണം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 12-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതിനു മുൻപുള്ള ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ദേഹി നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മീയ മനു ഷ്യൻ്റെയും വിശ്വാസം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ദേഹി നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ആത്മീയ മനുഷ്യനും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോട് […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 11-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഈ ലേഖന പരമ്പരയിലുടനീളം, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തെ ടിപിഎം കൾ ട്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ എപ്പിസോഡിൽ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 10-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഈ ശ്രേണിയിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ‌ അതിമാനുഷൻ്റെ (TITANS) ഏറ്റുമുട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നേതാവ് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന കാരണത്താൽ, ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകില്ല, […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 8-‍ാ‍ം ഭാഗം

ദേഹി (പ്രാണൻ) നായകനാകുമ്പോൾ, ആത്മാവ് നയിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതത്തക്കവണ്ണം നിഷ്കളങ്കരെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒരു നിർജ്ജീവാവസ്ഥയിലാണ്. നീതിയുടെ മാർഗ്ഗം ഇതാണെന്ന് അവരുടെ മത അനുയായികൾ […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 7-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഇതിനു മുൻപുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ മാലിന്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഒരു പ്രകടനം കാണിക്കാൻ മാത്രമേ പ്രാണന് കഴിയൂ. ആത്മാവിന് വിധേയരാകാതെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ നേരിട്ടുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിന് സജ്ജമല്ല. പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു […]

ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി – 6-‍ാ‍ം ഭാഗം

പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപിൻ്റെ മോദിയുടെ പട്ടണമായ അഹമ്മദാബാദിലെ സന്ദർശനമാണ് ഇന്ത്യ യിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. അതിന് ടിപിഎമ്മിൽ സംഭവി ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായുള്ള സാമ്യത ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ANI ന്യൂസിൻ്റെയും ബ്ലൂംബെർഗിൻ്റെയും […]