Category: വെളിച്ചം വരട്ടെ

നിങ്ങൾ ടിപിഎം ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഇരയാണോ?

നിങ്ങൾ ടിപിഎം ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഇരയാണോ? ചുവടെയുള്ള ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു? ഒരു കപ്പൽ വായുവിൽ പൊങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. “ഫ്ലൈയിംഗ് ഡച്ച്മാൻ” എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫ്ലൈയിംഗ് ഡച്ച്മാൻ ടിപിഎം […]

ടിപിഎം അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ വിലക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ – 1

ടിപിഎം അനുയായികൾ അവരുടെ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ മറു വശം കാണുമ്പോഴെല്ലാം മത്തായി 7:1 എടുത്ത്‌ “നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിധി ക്കരുത്” എന്ന വാഖ്യത്തിൽ സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള ഏത് […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – ലേവ്യപുസ്തകം – 1

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ലേവ്യപുസ്തകത്തെ പറ്റി പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉല്‌പത്തിയെ പറ്റിയും പുറപ്പാടിനെ പറ്റിയുമുള്ള വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം, ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലെ അടുത്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു – ലേവ്യപുസ്തകം. ആമുഖം […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷം – 6

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നു (ഒരിക്കൽ കൂടി) കയ്‌പ്പേറിയ വെള്ളം മധുരമായി മന്നാ കുതിരെയെയും സവാരിയെയും കടലിൽ എറിഞ്ഞു ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് […]

യേശുവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? – 2

അസീറിയക്കാരുടെയും ബാബിലോണിയരുടെയും അടിമത്തത്തിലേക്ക് സാധാരണ ക്കാർ മുതൽ രാജാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, പ്രവാചകൻമാർ വരെ മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയെയും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇസ്രാ യേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം, രാജാക്കന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു, വിശ്വാസത്യാഗികളാ യിരുന്നു, […]

ഒരു ടിപിഎം വിശ്വാസിയുടെ യാത്രയിലെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ

ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുതിയ നാടകം അഭിനയിക്കുന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് (ഇത് ഖേദ കരമാണെങ്കിലും തികച്ചും വിനോദമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു), നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കാം, ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കാം, അസ്വ സ്ഥരായിരിക്കാം, ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവിശ്വസനീയ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കാം. […]

യേശുവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും ടിപിഎം ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? – 1

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പൊസ്തലന്മാർ പ്രസംഗിച്ച അതേ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന ടിപിഎമ്മിൻ്റെ വാദമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നുണ. ടിപിഎം ചീഫ് പാസ്റ്റർ വിതരണം ചെയ്ത താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്കുലർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷം – 5

പുറപ്പാട് പുസ്തക പരമ്പരയിലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലേഖനമാണിത്. ഇതു വരെ നാം മോശെയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അത്ഭുതങ്ങളുടെ സുവിശേഷ കേന്ദ്രീകൃത അർത്ഥം കണ്ടു. ദൈവത്തിൻ്റെ അന്തിമ ന്യായവിധികളുമായി പത്ത് ബാധകളുടെയും സാമ്യത നാം കണ്ടു. […]

വിഷം ഇറക്കുന്ന പരമ്പര – പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷം – 4

ദൈവം മോശെയോട് സ്വന്തം മാർവ്വിടത്തിൽ കൈ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് പുറത്തെടുത്തു. മോശെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കൈ ആയി മാറിയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൈ വീണ്ടും മാർവ്വിടത്തിൽ വയ്ക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു; […]

ഒരു ടിപിഎം തീവ്രവാദിയുടെ ചൂടുപിടിച്ച മനസ്സാക്ഷി

യഹോവ സാക്ഷികൾ, ശബ്ബത്ത് മിഷൻ, മറ്റ് ചെറിയ കൾട്ടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിര വധി കൾട്ടുകളിലെ വ്യക്തികളുമായി ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കൾട്ടുകളും ടിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടിപിഎം കുറച്ചുകൂടി വിപുലമാണ് എന്നത് മാത്രമാണ്. ഒരു […]