Category: സാക്ഷി

ടിപിഎം ജീവിതത്തിലെ മെരുങ്ങാത്ത ഓർമ്മകൾ – 1

ടിപിഎമ്മിലെ ജീവിതം മിസ്രയീമിലെ അടിമത്തം പോലെയാണ്. അത് വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ടിപിഎം ആകുന്ന മിസ്രയീമിലെ പേടിസ്വപ്ന ജീവിതം ഓർ മ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും. കൾട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്

റിച്ചി എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സൈറ്റിൽ പലപ്പോഴും കമ്മെൻറ്റ് ഇടുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണിത്. —————– ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പതിവ് സന്ദർശകനാണ്. […]

അടിമ നുകത്തിൽ (TPM) നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്

കർത്താവ് കരുണ കാണിച്ചതുമൂലം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച അമേരിക്കയിലെ ഒരു ടിപിഎം സഹോദരിയുടെ സാക്ഷ്യമാണിത്. അവളുടെ പേര് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സാക്ഷ്യം വളരെ നീണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഇത് തികച്ചും ആഗിരണം (ABSORBING) […]

ടിപിഎമ്മിലെ കഠിന ജോലിചെയ്യിക്കുന്നവർ (TASKMASTERS) – ഒരു സാക്ഷ്യം

അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച സിസ്റ്റർ കുമാരിയുടെ കീഴിൽ ഇരുമ്പിലിയൂരിലെ TPM ആസ്ഥാനത്ത് പരിശീലനം നേടിയ ടിപിഎം വേലക്കാരിയായ സിസ്റ്റർ ജൂലിയാ നയുടെ (പേര് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു) സാക്ഷ്യമാണിത്. 2020 ഏപ്രിൽ 18 ന് ഇരുമ്പിലിയൂരിൻ്റെ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

ഈ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ, തേജു റോബിൻ എന്ന പക്ഷിയെ കുടുക്കാൻ ടിപിഎം പ്രയോഗിച്ച നുണകളും വഞ്ചന കളും നാം കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ, ടിപിഎം എങ്ങനെ വഞ്ചനയുടെ കലയെ മികച്ചതാക്കിയെന്ന് ഞങ്ങൾ […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

കെണി ഒരുക്കി, 2019 ഡിസംബർ 31 മുതൽ ഞാണുകൾ (STRINGS) വലിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതെ, ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൾട്ടിൽ ചേരാനായി വേഗത്തിൽ പറ്റിക്കാവുന്ന വിശ്വാസികളെ കുടുക്കാനായി പുതു വർഷ മീറ്റിംഗിലെ പ്രവചനങ്ങൾ […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് – 2-‍ാ‍ം ഭാഗം

സഹോദരൻ ഹാരിയുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത്. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ടിപിഎം വേലക്കാർ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? എല്ലാ ടിപിഎം വിശുദ്ധന്മാർക്കും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകം (സീയോൻ്റെ […]

ടിപിഎമ്മിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് – 1-‍ാ‍ം ഭാഗം

ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. മത്തായി 24:3-4, “……നിൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞുതരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “ആരും […]

ആൽവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വെളിപ്പാട്

ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾക്കൂ, എന്നിട്ട് ടിപിഎമ്മിൻ്റെ എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലിനും പിന്നിലുള്ള വ്യക്തിയെ അറിയുക. ടിപിഎമ്മിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്റർ എം ടി തോമസ് ആൽവി ൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളോട് ടിപിഎം ജനങ്ങൾ അടിമയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു […]

ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ – ഒരു പേടിസ്വപ്നം

എൻ്റെ പേര് ലിലിയൻ, ഞാൻ കട്ടക്ക് ഒറീസ്സയിൽ നിന്നുമാകുന്നു. എൻ്റെ ബാല്യകാലം എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ടിപിഎം വിശ്വാസിയായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ ടിപിഎം വിശ്വാസി അല്ലാ യിരുന്നു. അതിനാൽ, തുടക്കം മുതൽ ടിപിഎം സഭയിൽ […]